COI skal hjælpe kommuner med at forny ældrepleje og folkeskole

Holbæk, Viborg og Middelfart Kommune har indgået aftaler med Center for Offentlig Innovation (COI), som skal bidrage til frihedsforsøg på ældrepleje- og folkeskoleområdet.

Billede: I Holbæk Kommune har kommunalbestyrelsen valgt, at frihedsforsøget skal handle om selve kernen i folkeskolen: 'Børnenes skole' (foto: Joe Kniesek).

Væk med regulering og bureaukrati. Ind med frihed og lokalt handlerum.

Det er tanken bag regeringens frihedsforsøg, som skal skabe bedre velfærd lokalt på skole-, dagtilbuds- og ældreområdet.

Syv kommuner er en del af frihedsforsøget og har indgået velfærdsaftaler, som sætter dem fri de næste tre år.

Finde nye veje til bedre velfærd

Tre af kommunerne – Holbæk, Viborg og Middelfart Kommune – har nu indgået aftaler med Center for Offentlig Innovation (COI), som skal bidrage med viden og sikre, at forsøgene får innovationshøjde.

"Velfærdsaftalerne lægger op til, at kommunerne skal være innovative og finde nye veje til bedre velfærd lokalt og tæt på borgerne. Innovation og nytænkning kommer ikke af sig selv, og tre af de syv kommuner har bedt COI om at bidrage til forsøgene. Vi glæder os meget til at støtte de ambitiøse medarbejdere og ledere på områderne," siger Lene Krogh Jeppesen, chefkonsulent i COI.

Velfærdsaftalerne giver en unik, strukturel ramme for eksperimenter, hvor frihed fra rammer og regler skal bane vejen for nye og bedre løsninger.

Bidrager med viden og sparring

Holbæk Kommune sættes fri på folkeskoleområdet, mens Viborg og Middelfart Kommune sættes fri på ældreområdet.

COI kommer konkret til at bidrage med innovationsfaglig viden og sparring. Samtidig forventer COI at uddrage læring fra de tre kommuners frihedsforsøg, så erfaringer og konkrete løsninger kan spredes til den øvrige offentlige sektor.

Lone Langballe, udvalgsformand for Ældre- og Aktivitetsudvalget, Viborg Kommune, glæder sig til at komme i gang:

"Ældreplejen er et kerneområde for kommunerne, og der er stort behov for at finde nye løsninger som styrker nærhed og kvalitet. Jeg er meget glad for, at vi i Viborg kan være forrest i jagten på løsninger, der gør gavn for borgerne. Jeg ser frem til samarbejdet med COI om, hvordan vi som politikere kan sætte rammer, der udfolder den frihed, vi har fået."

En 'fantastisk anledning'

Sten Kock-Hansen, programchef for velfærdsaftalen i Middelfart Kommune, mener, at velfærdsaftalen er en 'fantastisk anledning':

"Ældreplejen skal tage udgangspunkt i den enkelte ældre og de ansattes faglighed. Velfærdsaftalen er en fantastisk anledning til at løsne tøjlerne og styrke kerneopgaven tæt på borgerne i stærke tværgående, faglige samarbejder. Vores Velfærdspanel, hvor COI sidder med, bidrager til, at vi får inspiration, der kan løfte innovationshøjden."

Lene Magnussen, direktør, Holbæk Kommune, siger:

"I Holbæk har kommunalbestyrelsen valgt, at frihedsforsøget skal handle om selve kernen i folkeskolen: 'Børnenes skole'. Sammen med børnene og forældre, ledere, medarbejdere og organisationer er vi allerede så småt i gang med at skabe nye bud på, hvordan folkeskolen kan blive bedre. Vi glæder os til, med sparring fra COI, at afprøve de muligheder, som Velfærdsaftalen giver for at gå nye veje med at skabe den bedste skole for børnene."