"Vi behøver ikke til Silicon Valley eller Singapore for at lære noget"

Sveriges arbejde med mission-orienteret innovationsarbejde bør inspirere i Danmark, mener Morten Hyllegaard fra Udviklingsbureauet BETA. Han deltog med centerleder Pia Gjellerup i en inspirationssamtale til Innovationsdagen 2020.

Morten Hyllegaard, Udviklingsbureauet BETA

Billede: Morten Hyllegaard er partner i Udviklingsbureauet BETA.

"Jeg tror, jeg vil kalde det månelandingstilgangen – det med at sætte sig i spidsen for at afklare store fælles problemstillinger, som alle skal gøre noget ved. Det synes jeg, der er noget enormt spændende i."

Sådan lød det fra Morten Hyllegaard, partner i Udviklingsbureauet BETA, da han deltog til Innovationsdagen 2020.

Sammen med Pia Gjellerup, centerleder i COI, gav han bud på, hvordan vi kan oversætte de svenske erfaringer med mission-orienteret innovationsarbejde – som den svenske statslige innovationsmyndighed Vinnova arbejder med – til det danske innovationsarbejde.

Har meget at lære af hinanden

Morten Hyllegaard hæftede sig først ved, at vi har enormt meget at lære af hinanden på tværs af hele Skandinavien – og selvfølgelig også mellem Sverige og Danmark:

"Hvis vi skal lære noget af nogen, vil vi gerne rigtig langt væk. Vil vil gerne til Silicon Valley, Singapore eller Canada, hvor man sikkert kan få en enormt spændende studietur til – men hvor oversættelsesproblematikken tilbage til hverdagen også er svær og lang," sagde Morten Hyllegaard og tilføjede:

"Særligt i Sverige har man en lang tradition for at uddele alle mulige priser – innovationspriser, årets IT-kommune, kvalitetskommune, miljøkommune og alt muligt andet. Ret mange svenske kommuner er dygtige til at bruge de priser til strategisk til at målrette arbejdet i hele deres organisation mod et givent mål – og efterfølgende bruge den eksterne anerkendelse til at drive innovationsarbejdet videre. Det er værd at være opmærksom på herhjemme: Hvordan kan vi samle vores organisationer om et klart mål og bruge den eksterne opmærksomhed, der kan komme ud af det, til at styrke vores innovationsarbejde?"

Fokus på mission-orienteret innovation

Den svenske statslige innovationsmyndighed Vinnova har cirka 2.650 aktive finansierede innovationsprojekter. Over de seneste par år har Vinnova været i en strategisk udviklingsproces, så de i dag i højere grad ser deres koordinerede rolle.

Med skiftet til i højere grad at se sin koordinerede rolle har Vinnova øget sit fokus på mission-orienteret innovation.

"I stedet for at alle gør det lidt på deres egen måde – og mange bække små – prøver man at skabe en centralt drevet innovationsproces eller innovationstilgang," sagde Morten Hyllegaard.

Tager stafetten og sætter mål

"Det synes jeg, der er noget enormt spændende i. Vinnova ser ud til at gøre det rigtig godt. Jeg oplever, at der er en række svenske myndigheder og kommuner, som faktisk er dygtige til det. Jeg kommer rigtig meget i Helsingborg, en kommune med 140.000 indbyggere, hvor man har et særskilt mål om at være blandt Europas mest innovative byer i 2022 – og nu her, for fjorten dage siden fik de andenpladsen i EU's kåring i netop det," fortsatte Morten Hyllegaard.

"De har på en eller anden måde nået målet et par år inden ved at sætte et stort fælles mål og er lykkedes med at mobilisere nogle organisationer med 10.000 ansatte til faktisk at arbejde i den retning. Det synes jeg godt, vi kan lære af herhjemme. Vi har ret få eksempler på, at det er offentlige aktører, som tager stafetten og sætter de her mål, som Vinnova for eksempel gør," sagde han.

Læs også: Niels Højberg: "Vi skal turde fokusere innovationen der, hvor det er svært"

Skal opholde sig ved problemet

Pia Gjellerup er enig i, at vi med fordel kan lære af hinanden på tværs af de nordiske lande:

"Den letteste læring ligger i samfund, som ligner os meget. Der er oversættelsen – ikke den sproglige, men den samfundsmæssige – lettere. Fordi vi ligner hinanden utroligt meget, vi har kendskab til hinandens historie, og vi har nogle ambitiøse mål for, hvordan vores samfund skal være indrettet," sagde hun.

Pia Gjellerup understregede samtidig behovet for, at man i innovationsarbejdet opholder sig ved det egentlige problem:

"Det er vigtigt at have et tydeligt fælles mål. Nok så vigtigt, er at identificere er hvilke problemer, der skal løses. Ellers bliver det hurtigt noget med – hvilket vi i virkeligheden er meget trætte af i Danmark – at vi skal være verdensmestre til alt, og vi har mål i alle mulige retninger og på alle mulige områder," sagde centerlederen og fortsatte:

Vinnova

Billede: En mission-orienteret tilgang sigter mod at opnå systemforandringer. Aktører fra forskellige sektorer, brancher og discipliner samles omkring et dristigt, inspirerende og helst målbart mål, der skal nås inden for en bestemt periode.

Har en effektiv arbejdskultur

"Det skal være nogle mål, der bygger på, at man har identificeret – og er blevet enige om – hvilke problemer, vi har, og hvilke muligheder vi har. Og det er en pointe. Vi kan godt. Vi skal kunne gøre mere."

Samtidig må arbejdet med mission-orienteret innovation ikke erstatte det gode, vi allerede gør, understregede Pia Gjellerup:

"Det skal ikke være noget, der ødelægger det, vi faktisk er meget dygtige til – nemlig at lægge lag på lag på lag. Vi har en utrolig effektiv arbejdskultur. Det kommer af en stærk decentral offentlig sektor og et stærkt kommunalt selvstyre, at vi faktisk hver dag driver innovationer, der lægges oven på hinanden. Men der er problemer af en art, hvor det vil tage meget lang tid med lag på lag på lag. Den demografiske udfordring, klimaudfordringen, den slags udfordringer kan vi ikke løse ved at lægge lag på lag på lag," sagde hun.

Læs også: Jesper Grarup: "Der er behov for radikal innovation til at løse de store udfordringer"

Nogen skal tage stafetten

Adspurgt om, hvad Vinnova konkret gør – og hvad vi i Danmark enten kan hægte os på eller bør holde os fra – svarede Pia Gjellerup:

"De kaster sig over nogle områder, de prioriterer. Det er ikke sådan, at man skal have månelandinger på alle felter på én gang, det ville blive kaos. Vinnova er for det første dygtige til at give billeder af, hvad det kan, og få et enormt følgeskab på det – men nok så vigtigt at prioritere, at det er det her, vi satser på," sagde hun.

Morten Hyllegaard tilføjede:

"Det kræver rigtig meget facilitering. Det kræver, at der er nogen, der tager stafetten. Alle har super meget at lave, og at tro, at man lige når det onsdag kl. 15.15, hvor man har et ledigt hul i kalenderen, er jo helt urealistisk," sagde han og fortsatte:

"Det har Vinnova taget på sig, og det kan I også godt gøre i COI i endnu højere grad, end I allerede gør. For eksempel på en klima- og bæredygtighedsdagsorden, som vi ved, at regioner og kommuner særligt kommer til at spille en ekstrem stor rolle i at realisere de mål, der er sat fra nationalt hold. Nu er der sat nogle mål, men vi mangler hele værktøjskassen."

Se hele inspirationssamtalen herunder:

bH72VePKomU

Video: Se hele inspirationssamtalen med Morten Hyllegaard og Pia Gjellerup.

Download publikation om Vinnovas arbejde med mission-orienteret innovation: