Metodekatalog samler ny viden om borgerinddragelse – og fører til unikt samarbejde

Et metodekatalog udarbejdet af Aalborg Universitet samler og kortlægger metoder til borgerinddragelse. Nu mødes forskeren fast med tre kommunale projektledere hver 14. dag.

Borgere

Billede: Der findes mange metoder til borgerinddragelse – det nye metodekatalog går i dybden med dem.

Hvordan går man bedst til borgerinddragelse? Hvilke metoder kan man bruge hvornår – og med hvilken effekt?

Det kan man nu få overblik over i et nyt metodekatalog, som et team af forskere fra Aalborg Universitet har udarbejdet i samarbejde med Aalborg Kommune.

Metodekataloget, som kan downloades her, bygger på et omfattende og systematisk litteratursøgningsarbejde og kortlægger, hvad videnskaben siger om metoder til borgerinddragelse.

Ønske om kortlægning

Johanne Frøsig Pedersen, projektleder og videnskabelig assistent i faggruppen for folkesundhedsvidenskab og epidemiologi ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet, forklarer, at Aalborg Kommune havde et ønske om at få lavet en kortlægning over metoder til inddragelse af borgere i kommunale sundhedsindsatser:

"De arbejder i forvejen enormt meget med borger og brugerinddragelse, og derfor har de en kæmpe stor erfaringsbase at basere deres arbejde på. Men de har også haft en stor interesse i at finde ud af, hvad den videnskabelige litteratur siger om feltet. Derfor bad de os om at gøre det arbejde," siger Johanne Frøsig Pedersen.

Johanne Frøsig-Pedersen

Billede: Johanne Frøsig Pedersen er projektleder og videnskabelig assistent i faggruppen for folkesundhedsvidenskab og epidemiologi ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet.

Hun forklarer, at forskellen på dette metodekatalog og andre værktøjer og opsamlinger, er selve metoden.

Skaber overblik og redskab

"Andre kataloger, der bearbejder samskabelse og inddragelse, er oftest baseret på erfaringsopsamlinger fra praksis, hvorimod vores er baseret på den videnskabelige litteratur," siger Johanne Frøsig Pedersen og fortsætter:

"Vi har en forhåbning om, at det her metodekatalog kan være med til at skabe et fælles sprog for borgerinddragelse, fordi brugen af begreberne om borgerinddragelse er så forskelligartet alt afhængig af baggrund, formål og kontekst. Derfor har vi et ønske om at skabe et overblik og dermed et redskab, som kan bidrage, når man i kommunalt regi planlægger borgerinddragende aktiviteter. Vores metodekatalog skal gerne være med til at kvalificere nogle af de valg, som eksempelvis projektledere i kommunalt regi træffer."

Indledningsvis præsenteres en række centrale begreber, som kan bidrage til at synliggøre formålet med borgerinddragelsen samt give inspiration til udvælgelse af relevante metoder.

"Vores metodekatalog skal gerne være med til at kvalificere nogle af de valg, som eksempelvis projektledere i kommunalt regi træffer."

Johanne Frøsig Pedersen, projektleder, Aalborg Universitet

En gave til projektledere

Derefter går metodekataloget i dybden med beskrivelsen af behovsidentificerende metoder, dialogbaserede metoder og kombinerede metoder.

Kristina Thitgaard Poulsen, projektleder af Børneliv i sund balance i Aalborg Kommune, kalder metodekataloget "en gave til rigtig mange projektledere":

"Vi er tre projektledere i Aalborg Kommune, som arbejder rigtig meget med borgerinddragelse. Vi har forskellige måder at gribe det an på, og derfor er det virkelig godt, at vi nu har Johannes metodekatalog, som er en step-by-step-manual eller huskeliste til, hvad man skal huske at holde for øje fra første fase til helt konkret: Hvilke metoder kan bruges til hvilke formål? Og hvordan kan man koble dem på kryds og tværs?"

Skabt et tæt samarbejde

Samtidig har arbejdet med metodekataloget ført til et tæt samarbejde mellem de tre projektledere fra Aalborg Kommune og Johanne Frøsig Pedersen fra Aalborg Universitet.

Hver 14. dag mødes de til sparringsmøder, hvor der drøftes borgerinddragelse og metoderne til, hvordan man skal gøre det.

"Vi har faktisk fået etableret et enormt givende rum for refleksion, hvor vi både kan tale om de enkelte projekter, som hver projektleder arbejder med – men også italesætte elementer og erfaringer på tværs af de tre projekter. I den forbindelse jeg kan så byde ind med mit videnskabelige perspektiv på borgerinddragelse," siger Johanne Frøsig Pedersen.

Med som fluen på væggen

Kristina Thitgaard Poulsen er henrykt over det tætte samarbejde, som ikke har været planlagt fra begyndelsen men er vokset organisk.

"Det er rigtig givende at have Johanne med. Lige nu har vi rigtig mange Teams-møder, og tit er hun fluen på væggen under møderne. Der kan gå et helt møde, hvor hun næsten ikke siger noget, men engang i mellem kommer der lige et indspark fra højre: 'Vi ved fra forskningen, at det er godt at få børnefamilierne og borgernes perspektiv med fra starten. Man kunne overveje at gøre det på denne måde eller måske denne måde'. Det fungerer rigtig godt," siger hun.

Se Innovationsbarometeret: Tag en forsker ombord

Kristina Thitgaard Poulsen forklarer, at Johanne Frøsig Pedersen – efter at have præsenteret metodekataloget – var med på et par møder, hvor hun gav projektlederne gode ideer.

Få det store perspektiv på

"Det kunne vi godt mærke, at vi som projektledere har haft et enormt stort behov for. Så det har vi bare efterspurgt noget mere. Og så er det vokset lige så stille til, at vi nu mødes fast med hende hver 14. dag," siger hun.

Ifølge Kristina Thitgaard Poulsen giver det rigtig meget at få andre briller på:

"Nogle gange er det godt at få det store perspektiv på, komme op i fugleperspektiv: Hvad er det nu egentlig, vores formål er med at inddrage borgerne i det her projekt? Hvad er det, vi gerne vil ved at tage den her gruppe af familier ind – og ikke en anden gruppe? Johanne har en enormt stor viden om borgerinddragelsesmetoder. Hun har jo læst jeg ved ikke hvor mange artikler, så hun har en enormt stor viden om de forskellige metoder, og hvad fordelene og ulemperne er," siger hun.

Download og læs hele metodekataloget til inddragelse af borgere (eksternt link) >