Sociale investeringer skal hjælpe flygtninge i job – og give overskud til fonde og investorer

Hvordan finder man nye veje til beskæftigelse ved hjælp af sociale investeringer? Det skal et nyt partnerskab, som COI har indgået samarbejdsaftale med, finde svaret på.

Mand på arbejde i dagligvarebutik

Billede: Indsatsen skal bidrage til, at flere ledige med flygtningebaggrund kommer i arbejde (foto: DRC Dansk Flygtningehjælp).

Et nyt partnerskab skal de næste to år udvikle, afprøve og dokumentere effekten af sociale investeringer i et projekt, der handler om at få personer med flygtningebaggrund integreret på arbejdsmarkedet.

COI har indgået en samarbejdsaftale med partnerskabet, som består af Dansk Flygtningehjælp, Poul Due Jensens Fond, Kammeradvokaten samt Herning og Viborg kommuner.

Målet med projektet er at udvikle en økonomisk og juridisk holdbar model, der kan udbredes til andre myndigheder, investorer og leverandører – og samtidig konkret bidrage til, at flere ledige med flygtningebaggrund kommer i arbejde.

Partnerskaber er værdifulde

COI's rolle i projektet bliver blandt andet at tilvejebringe viden samt finde udviklingspotentialer og barrierer undervejs, forklarer innovationskonsulent i COI Niels Jakobsen:

"Vi ved, at partnerskaber mellem forskellige aktører er særdeles værdifulde, når store samfundsudfordringer skal imødegås. Erfaringerne fra dette konkrete projekt skal indgå i en mere overordnet bestræbelse på at finde muligheder og barrierer i feltet for sociale investeringer – og her kan COI som nationalt center bidrage til at sprede de utvivlsomt værdifulde erfaringer, der bliver gjort," siger Niels Jakobsen.

"Derfor er vi også meget glade for samarbejdsaftalen med Dansk Flygtningehjælp. Hvis vi kan være med til at medskabe ny viden og evidens, gøre samme viden tilgængelig, styrke aktørnetværk og fælles arbejdsprocesser, er vi meget tilfredse," fortsætter han.

Samarbejde med investeringsfond

Et socialt investeringspartnerskab er et samarbejde, hvor en kommune sammen med en leverandør og en investor indgår et partnerskab om en social indsats. 

I modsætning til et traditionelt samarbejde mellem en kommune og en leverandør betaler kommunen først for indsatsen, når der kan ses en effekt. Det er investoren, der finansierer indsatsen indtil da.

COI samarbejder også med Den Sociale Investeringsfond (DSI) i arbejdet med at fremme og forankre sociale investeringer som metode. DSI har som formål at modne og udvikle markedet for sociale investeringsprogrammer i Danmark, og her er der et naturligt potentiale i at sparre og samarbejde, hvor det giver mening.

Håber at kunne kaste lys

Innovationskonsulent i COI Julie Munk forklarer, at det bliver særligt interessant at se, om modellen for sociale investeringer kan give større frihedsgrader og bryde med vanetænkningen.

"Det er det perspektiv, vi som Center for Offentlig Innovation særligt vil holde øje med i denne sammenhæng," siger Julie Munk og fortsætter:

"Ved samtidig at løfte de konkrete erfaringer fra dette partnerskab med ind i de erfaringer, Den Sociale Investeringsfond via deres partnerskaber gør sig – og knytte os til de øvrige bestræbelser på området – håber vi at kunne være med til at kaste lys på feltet og de mange spændende muligheder, det bærer med sig," siger Julie Munk.

Stor efterspørgsel på viden

Der er en stor efterspørgsel på viden om, hvordan interesserede aktører kan komme i gang med sociale investeringer. Det viser en analyse udført af Oxford Research for Den Sociale Investeringsfond i juni 2020.

"Rapporten fra Oxford Research fortæller, at både investorer, kommuner og leverandører er interesserede i sociale investeringsmodeller – men alle efterspørger mere viden og allerhelst praksis-eksempler," siger Maja Gammelgaard, programansvarlig i DRC Dansk Flygtningehjælp.

"Vi ønsker med vores programindsats at udvikle en model, som både kan bruges til på sigt at udvide vores egen indsats, men også at den kan inspirere andre og eventuelt danne grundlag for nye investeringer," fortsætter hun.

Vil gerne høre fra andre

Niels Jakobsen understreger, at COI gerne hører fra andre, der arbejder – eller påtænker at arbejde – med sociale investeringsprogrammer:

"Vi hører meget gerne fra andre, der er i gang, påtænker at gå i gang eller på anden vis arbejder med sociale investeringsprogrammer, så vi kan etablere en løbende sparring og kontakt. Vi er meget nysgerrige og vil meget endnu dybere," siger innovationskonsulenten.

  • Kontakt innovationskonsulent Niels Jakobsen:
    Tlf. 61 81 31 07 eller mail nja@coi.dk
  • Kontakt innovationskonsulent Julie Munk:
    Tlf. 61 81 31 09 eller mail jmu@coi.dk