Puljemidler hjælper sundhedsteknologi tættere på markedet

14 offentlige-private innovationsprojekter har de seneste år fået støtte fra Syddansk OPI-pulje, som hjælper nye sundheds- og velfærdsløsninger fra udviklingsstadiet til markedet. Der er behov for en national pulje, lyder det fra Danish Life Science Cluster, som administrerer OPI-puljen.

Billede: VR-Trainer til at træne sygeplejersker i kliniske arbejdsprocedurer er et af de projekter, som har fået støtte fra OPI-puljen. Teknologien er udviklet af Odense-virksomheden Wacky Studio i samarbejde med Odense Universitetshospital (OUH) og andre offentlige parter (foto: Wacky Studio).

En digital platform med træningsprogrammer til hjertepatienter i eget hjem. Et mobiliseringssystem til hospitalssenge, som forebygger tryksår. Et Virtual Reality-miljø til at uddanne sygeplejersker i kliniske arbejdsprocedurer.

Det er tre eksempler på nye sundheds- og velfærdsteknologiske løsninger, som de seneste år har fået støtte til at komme videre fra udviklingsstadiet til markedet via midler fra Syddansk OPI-pulje.

Puljen er målrettet produkter, som er tæt på markedet, men hvor prototypen eller løsningen eksempelvis mangler endelig dokumentation for effekt hos brugeren eller afprøvning i forskellige brugssituationer.

Stor værdi i at udvikle sammen

Mindre- og mellemstore virksomheder kan søge midler fra puljen til projekter i samarbejde med én offentlig part, som bidrager med viden og testmiljø, samt Syddansk Universitet (SDU), som giver sparring om offentlig-privat innovationsprocesser og generel forretningsudvikling.

"Målsætningen med OPI-puljen er at skabe vækst i virksomheder i Region Syddanmark, og virksomhederne oplever en stor værdi i at få udviklet deres løsninger sammen med dem, der skal bruge det – både de offentlige partnere og slutbrugerne," siger Dorte Malig Rasmussen, seniorkonsulent i Danish Life Science Cluster.

"Sundhedssektoren efterspørger nye teknologier, og mange offentlige organisationer vil gerne være med til at udvikle de nye løsninger, som de har behov for," fortsætter hun.

Læs også: 3 fordele ved innovative offentlige indkøb

Løsninger tættere på markedet

Danish Life Science Cluster er Danmarks nye klyngeorganisation for sundhed og velfærdsteknologi, og klyngen administrerer OPI-puljen.

OPI-puljen finansieres af den Europæiske Regionalfond og yder støtte på op til 1,45 mio. kr. til kortvarige projektforløb af maksimalt et års varighed.

Projekterne skal bringe produktet eller løsningen tættere på markedet, mens det ikke må færdigudvikles under projektet som følge af EU's udbuds- og konkurrenceregler.

Stor interesse for puljen

Puljen er tiltænkt virksomheder, der er registreret i Region Syddanmark.

I den seneste og sidste ansøgningsrunde i januar 2021 blev der dog åbnet for, at også virksomheder uden for regionen kunne søge.

"Der har været stor interesse for puljen blandt syddanske virksomheder, men der er et begrænset antal virksomheder i regionen, som kan søge. I den sidste ansøgningsrunde åbnede vi derfor for virksomheder fra hele landet, da mange virksomheder uden for regionen også viste interesse for puljen," fortæller Dorte Malig Rasmussen.

Puljemidler er afgørende

I alt har 14 projekter siden 2019 fået støtte fra OPI-puljen. Fem af projekterne er afsluttet (status i juli 2021), mens ni fortsat er i gang og senest bliver afsluttet i april 2022.

De afsluttede projekter er endnu ikke evalueret, men de umiddelbare meldinger om projekternes forløb er positive ifølge Danish Life Science Cluster.

Alle fem virksomheder har fået videreudviklet deres prototype, og virksomhederne har givet klare tilbagemeldinger om, at det har haft stor betydning for dem at kunne få økonomisk støtte til markedsforberedelsen.

Behov for en landsdækkende OPI-pulje

"Den helt klare tilbagemelding fra virksomhederne er, at projekterne aldrig ville være blevet etableret uden disse midler. Der er tale om helt små virksomheder med typisk 2-10 medarbejdere, og de har simpelthen ikke penge til at lave denne type udviklingsarbejde selv," siger Dorte Malig Rasmussen.

Seniorkonsulenten ser på den baggrund også behov for, at der etableres en lignende landsdækkende OPI-pulje.

"Jeg mener, der er behov for en OPI-pulje på nationalt plan. Både for at skabe vækst i virksomhederne, og for at få skabt de nye innovative produkter, som vi har behov for på sundheds- og velfærdsområdet for at øge kvaliteten og effektiviteten i sektoren. Det offentlige kan sagtens selv lave innovation, men det skaber nogle helt andre ideer og muligheder at samarbejde med den private sektor," siger Dorte Malig Rasmussen.

Læs også: 3 gode råd – og ét ønske – til offentlig-privat innovationssamarbejde

Faste rammer giver tryghed

Hun fortæller samtidig, at de faste rammer, som skabes gennem puljemidler med grundige ansøgningsprocesser og støtte og styring fra en organisation som Danish Life Science Cluster, er vigtige for både de private og offentlige parter i projekterne.

"De små og mellemstore virksomheder har ikke så nemt ved at finde de rigtige samarbejdsparter og få projektet organiseret rigtigt. Det skal de hjælpes på vej med. Samtidig er de offentlige parter mere tilbøjelig til at deltage, når de ved, at vi er med til at styre, at midlerne bliver brugt rigtigt. De vil gerne have en ramme omkring det," siger Dorte Malig Rasmussen.

Danish Life Science Cluster har opsamlet meget erfaring og viden om OPI og de udfordringer og muligheder, som er forbundet hermed.

"Den viden og erfaring kommer selvfølgelig virksomhederne og det offentlige til gode i den sparring, de modtager før, under og ved afslutningen af projektet," siger Dorte Malig Rasmussen.