København vil have fossil- og emissionsfri maskiner

Københavns Kommune afprøver i en række pilotprojekter muligheden for at stille krav om fossil- og emissionsfri arbejdsmaskiner ved udbud af bygge- og anlægsopgaver.

Billede: Der kommer stadigt flere elektriske gravemaskiner på markedet, og dermed kan bygge- og anlægsopgaver blive emissionsfrie (foto: Hyundai).

Københavns Kommune har man – stærkt inspireret af et lignende forløb i Oslo Kommune – i gang med en proces, som skal føre til, at der stilles krav om fossil- og emissionsfri arbejdsmaskiner ved bygge- og anlægsprojekter i København.

Dermed kan København gennem innovative offentlige indkøb være med til at skubbe markedet i en mere klimavenlig retning.

Læs også: Sådan fik Oslo verdens første emissionsfri byggeplads

Miljøvenlige arbejdsmaskiner

København og Oslo gennemførte tilbage i 2019 et fælles projekt, der afsøgte mulighederne for, at flere byer gik sammen om at indkøbe mere miljøvenlige arbejdsmaskiner.

Siden har Københavns Kommune på egen hånd igangsat cirka 10 pilotprojekter inden for kommunale bygge- og anlægsopgaver i 2020 og 2021.

I pilotprojekterne er fossil- og emissionsfri arbejdsmaskiner ikke et direkte krav, men entreprenørerne skal i deres tilbud angive en option med priser for opgaver ved anvendelse af fossil- eller emissionsfrie maskiner.

Fra option til direkte krav

Det vil sige, at kommunen får mulighed for at tilkøbe fossil- og emissionsfrihed, og det er så op til lederne af de enkelte pilotprojekter at vurdere, om man skal vælge optionen med de mere klima- og miljøvenlige løsninger, som typisk er dyrere.

Eksempelvis er bæredygtigt biodiesel (HVO) cirka fem kr. dyrere pr. liter end almindeligt dieselolie, og det afspejler sig i tilbudsprisen.

Københavns Kommune har i alt afsat én million kroner til at dække merudgifterne til fossil- eller emissionsfrie maskiner i de 10 pilotprojekter. På længere sigt er det tanken, at fossil- og/eller emissionsfrie maskiner skal stilles som et direkte krav i alle udbud i København, men der er endnu et stykke vej dertil.

Løbende dialog med leverandører

"Vi gør os i øjeblikket nogle erfaringer i pilotprojekterne i forhold til, hvilke krav vi skal stille fremover," fortæller Henriette Hall-Andersen, områdechef for mobilitet og anlæg i Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune, og fortsætter:

"Vi er løbende i dialog med leverandører, og markedet inden for eldrevne maskiner rykker en del for tiden. Det næste skridt bliver at gå fra optioner til krav, men forinden skal vi have kvalificeret, hvilke krav, vi konkret skal stille."

Et af pilotprojekterne er etableringen af 'Fremtidens Gårdhave' på Straussvej i Sydhavnen, som skal være med til at sikre København mod fremtidens ekstremregn. I projektet er der blevet anvendt maskiner, som drives af enten el eller ved hjælp af biodiesel.

Første CO2-neutrale hovedstad

Det har betydet en merpris på cirka 36.000 kr. ud af en samlet anlægssum for gårdhaven på cirka 7,5 mio. kr. for Københavns Kommune (hertil kommer 2,5 mio. kr. til anlæg af regnvandshåndtering, som hører under HOFOR). Gårdhaven på Straussvej blev indviet 10. juni 2021.

Baggrunden for Københavns Kommunes indsats inden for fossil- og emissionsfri arbejdsmaskiner er kommunens strategi om, at København skal være verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025.

Det kræver blandt andet, at emissionerne fra arbejdsmaskiner i bygge- og anlægssektoren reduceres med 30-40 procent. Arbejdsmaskinerne i København udleder anslået 75.000 ton CO2 om året.

En indsats på tre ben

"Vores indsats frem mod 2025 går på tre ben. Vi skal omstille vores egne maskinpark og have fossil- og emissionsfrie ind i de bygge- og anlægsprojekter, vi som kommune udbyder. Og så skal vi også påvirke markedet i forhold til alle de andre byggeprojekter, der foregår i København," forklarer Claus Wilhelmsen, miljøplanlægger i Klimasekretariatet i Københavns Kommune.

I Center for Offentlig Innovation (COI) er analysechef Ole Bech Lykkebo begejstret for Københavns Kommunes tilgang, men ser også nogle udfordringer forude.

"Det innovationsfagligt rigtige er at tænke stort og starte småt, sådan som Københavns Kommune gør her. Pilotprojekter og markedsdialog kan bruges til at 'se ind i fremtiden', så man stiller ambitiøse klimakrav på en smart måde," siger Ole Bech Lykkebo.

Læs også: 3 fordele ved innovative offentlige indkøb

Vejen til større skala

Udfordringen er dog, at hovedstaden skal hurtigt op i skala for at nå sine klimamål i 2025.

"Entreprenører afskriver nye maskiner over måske 5-10 år, og de arbejder ikke kun for Københavns Kommune. Så hvis den offentlige efterspørgsel ligefrem skal drive et skift til en emissionsfri maskinpark, sådan som det er sket i Oslo, skal man nok have flere offentlige indkøbere med bag klimakravene."

I Norge fik Oslo Kommune hjælp fra det norske leverandørudviklingsprogram – et landsdækkende partnerskab om innovative indkøb – til at finde sammen med andre store kommunale og statslige bygherrer om at stille de nye klimakrav. Først da lykkedes Oslo Kommune med at gå forrest og skabe verdens første emissionsfrie byggeplads.