Coronastafetten: "Vi har oplevet en enorm stor følelse af, at vi står sammen"

Inge Bendixen er vicedirektør i Syddansk Sundhedsinnovation. Hun er den første deltager i COI's coronastafet.

Inge Bendixen

Billede: Inge Bendixen har siden 2015 været vicedirektør i Syddansk Sundhedsinnovation.

Velkommen til COI's coronastafet. En udspringer af vores Innovationsstafet, der er udviklet for at få et indblik i hverdagen for de mange mennesker, der arbejder med innovation i den offentlige sektor. 

Med coronastafetten sætter vi dette efterår fokus på coronasituationens indvirkning på arbejdet med offentlig innovation. Det gør vi for at få et indblik i, hvor udfordringerne er opstået, hvad vi vil tage med videre efter corona – og hvilke fejl vi kan lære af. Hver deltager besvarer en række spørgsmål og sender selv stafetten videre.

Denne første gang har vi talt med Inge Bendixen, vicedirektør i Syddansk Sundhedsinnovation (Region Syddanmark). Her arbejder hun med ledelse og innovation, og hun har de sidste 10 år arbejdet med offentlig innovation.

Hvorfor arbejder du med offentlig innovation?

For mig har det været drevet af interesse. Min baggrund er egentlig inden for miljøområdet, hvor jeg arbejdede med tilsyn af virksomheder og senere i forskellige ledelsesfunktioner.

Efter mange år skiftede jeg til Odense Universitetshospital, hvor jeg på et ledelsesmæssigt plan arbejdede med optimering af arbejdsgange og processer m.v.  Her kom jeg gennem sundhedspersonalet tæt på de borgere, som benytter sig af sundhedsvæsenets ydelser.

Offentlig innovation er jo meget borgernært. Og når vi kan bidrage til, at borgere og pårørende får et møde med sundhedsvæsenet, som er professionelt, sammenhængende og på borgernes præmisser, så giver det bare rigtig god mening for mig. 

Hvordan arbejder du i praksis med offentlig innovation?

For mig handler opgaven om ledelse af innovation. Det vil sige, at jeg arbejder på at skabe forudsætningerne for, at vores dygtige medarbejdere har så gode betingelser for deres arbejde som muligt. Der er rigtig meget kommunikation i det.

Der er heller ikke nogen opgave, der bare lander af sig selv. Det kræver som regel, at vi er tæt dialog med vores samarbejdspartnere og på tværs af afdelinger omkring rammer, proces og forventninger.

Hvordan har det været anderledes at arbejde med innovation under coronakrisen?

Som jeg ser det, så gjorde coronakrisen det, at der blev sat fokus på kerneopgaven. Der var en bunden opgave med at håndtere corona, som gjorde, at alle bidrog efter evne for at imødekomme de behov, der pludseligt opstod. Det var også gældende på innovationsområdet.

Hvordan har jeres innovationserfaringer og -viden hjulpet jeres opgaveløsning under coronakrisen?

Vi har i mange år været vant til at tilpasse vores indsatser og processer til de aktuelle behov, vi har mødt i mange forskellige sammenhænge og på tværs af mange afdelinger mv. Det har været en kæmpe fordel under coronakrisen, hvor mange kendte rammer og processer blev ændret. Det synes jeg, at vi har været godt rustet til at håndtere i hele regionen.

Hvordan har coronakrisen sat en stopper for innovationsarbejde?

For os har den største udfordring været, at flere af vores sygehuse har været nødt til at lukke ned for besøgende ude fra. Det har gjort det meget vanskeligt at gennemføre visse typer af aktiviteter, der til eksempel indebar observationer, feltarbejde og lignende. Meget har kunne håndteres via video, men ikke alt.

Hvordan har coronakrisen fremmet innovationsarbejdet?

Under coronakrisen synes jeg, at vi har oplevet en enorm stor følelse af, at vi står sammen. Vi har løftet i flok med at løse den kæmpe udfordring, der lige pludselig ramte os alle. Vi har kunnet bidrage med innovationsressourcer på forskellige områder, som pludselig stod og manglede bistand. Der blev trukket i os, og det gjorde, at tiden fra behov, over planlægning til handling blev kort.

Syddansk Sundhedsinnovation

Billede: Gejsten og holdånden, der fremstod stærkt på tværs af vores store organisation under krisen, er noget Inge Bendixen gerne vil tage med videre i innovationsarbejdet.

Hvilken innovation under coronakrisen, som du/dine medarbejdere har været med til at skabe, er du mest stolt af?

Der er mange forskellige indsatser, som jeg er meget stolt af, og alle kan desværre ikke nævnes her.

Jeg vil dog blandt andet fremhæve virtuel fødselsforberedelse, hvor den typiske forberedelse før corona skete i fysiske grupper. Derfor blev der i et samarbejde mellem alle fødesteder i Region Syddanmark samt Amager og Hvidovre Hospital søgt og opnået bevilling til initiativet hos Trygfonden til anvendelse af webbaseret undervisning og dialog til fødselsforberedelse.

Der er nok mange, der kan sætte sig ind i de usikkerheder, man kan have som gravid. Jeg er derfor meget glad for, at vi lykkedes med at etablere en tryg og god forberedelse som virtuelt tilbud.

Jeg vil også fremhæve videokonsultationer i praksis. Kort tid efter at coronakrisen ramte Danmark, indgik Danske Regioner og Praktiserende Lægers Organisation aftale om, at Region Syddanmarks forsøgsordning med videokonsultation mellem praktiserende læger og patienter skulle lynimplementeres i hele landet for at bremse coronavirus. På få uger steg antallet af videokonsultationer markant, og det har gjort det muligt for særligt sårbare patientgrupper at tilgå deres praktiserende læge virtuelt og sikkert fra deres eget hjem. Vores opgave var at installere udstyret, vejlede i brugen, samt at supportere brugerne.

"Sygehusene og stabe har været under pres, og jeg tror, at der kommer en periode, hvor alle lige har behov for at suge luft ind. Det kan måske gøre, at der i en periode ikke er så stort overskud til at tænke innovation og nye tiltag."

Inge Bendixen, vicedirektør, Syddansk Sundhedsinnovation

Hvad gør I for at samle op og evaluere for at sikre jer, at det er 'de rigtige' innovationer, der fastholdes efter coronakrisen?

Jeg oplever faktisk, at der er et stort fokus hos os i regionen på lige præcis dette spørgsmål. Corona vendte op og ned på meget, så det er væsentligt, at vi her - på vej ud af den mest akutte fase - også lige stopper op og reflekterer over det. Det er blandt andet sket på et seminar med vores koncerndirektion for bordenden, hvor vi netop drøftede de læringer og erfaringer, vi har gjort os generelt i regionen.

Hvilken fejl under coronakrisen har du lært mest af?

Vi har måtte lære undervejs. Vi skulle som andre offentlige ansatte arbejde hjemmefra. Der var stor usikkerhed om periodens længde, og vi var lidt frem og tilbage med fysisk fremmøde på arbejdspladsen i perioder. Der er da en del områder, som vi ledelsesmæssigt ville kunne have håndteret anderledes med den viden, som vi har nu.

Hvad ser du som den største udfordring i arbejdet med offentlig innovation efter 'peak-coronakrisen'?

Som jeg ser det, så er den største udfordring, at vi alle har oplevet et stort ressourcetræk under krisen. Sygehusene og stabe har været under pres, og jeg tror, at der kommer en periode, hvor alle lige har behov for at suge luft ind. Det kan måske gøre, at der i en periode ikke er så stort overskud til at tænke innovation og nye tiltag.

Hvad vil du gerne tage med dig videre fra coronakrisen i jeres fremtidige innovationsarbejde?

Det er helt sikkert noget af den gejst og holdånd, som fremstod meget stærkt på tværs af vores store organisation under krisen. Det giver blod på tanden i forhold til, hvor meget vi egentlig kan opnå, når vi samler viden og kompetencer om en fælles udfordring.

Hvem vil du give corona-innovationsstafetten videre til? 

Jeg vil gerne give stafetten videre til Rolf Dalsgaard, sundhedsdirektør i Haderslev Kommune. Kommunerne har ligesom de regionale sygehuse stået med Corona-håndteringen helt tæt på. De ældre, børnene i dagsinstitutioner/skoler og borgere på en række andre områder har alle været berørte af corona, og det må have været en kæmpe udfordring at håndtere dette.