OECD-chef: "En national innovationsstrategi sender et signal"

Skal Danmark have en national strategi for offentlig innovation? Det var et af temaerne, da en ny OECD-undersøgelse af offentlig innovation i Danmark blev debatteret i marts.

Marco Daglio, head of OECD's OPSI-team

Billede: Marco Daglio, leder af OECD's Observatory of Public Sector Innovation, fremhævede til præsentationen styrkerne ved en national innovationsstrategi.

"Dagen i dag har ikke været afslutningen på en proces – men begyndelsen på en proces."

Sådan sagde COI's centerleder Pia Gjellerup, da hun deltog i præsentationen af en ny OECD-rapport om offentlig innovation i Danmark.

Undersøgelsen – 'Public Sector Innovation Scan of Denmark' – udkom den 24. marts og var fuld af ros til det danske innovationsarbejde.

Fem anbefalinger til Danmark

Undersøgelsen kommer også med fem anbefalinger, der kan styrke det danske innovationssystem yderligere:

 1. Udnyt missions-orienterede innovationsmetoder
  Danmark står over for flere centrale udfordringer, herunder klimaændringer og ambitiøse klimamål samt en aldrende befolkning. En sammenhængende missions-orienteret tilgang baseret på offentlig innovation bør overvejes.
 2. Opbyg kapacitet til fremtidsorienteret innovation
  Danmark er nødt til at forberede sig på komplekse, omskiftelige og usikre udfordringer. En mere struktureret meningsskabelse af forestående problemstillinger samt en forpligtelse til fremtidsorientering i den offentlige sektor bør overvejes.
 3. Forbedret kapacitet til evaluering, læring og spredning af innovation
  Innovationskapacitet på ledelsesniveau  i forhold til at beskæftige sig med missions-orienterede og fremtidsorienterede innovationstilgange  kan udvikles og forstærkes gennem praksisfællesskaber, programmer til kapacitetsopbygning samt bedre værktøjer til evaluering og kommunikation.
 4. Konsekvent finansiering til innovation
  Offentlig innovation er i øjeblikket afhængig af forskellige, ustabile finansieringskanaler med forskellige hensigter. Mere dedikerede ressourcer kombineret med risikofinansiering til missions-orienteret og fremtidsorienteret innovation bør overvejes.
 5. Skitser en overordnet national innovationsstrategi
  Der er behov for en mere systemisk integration af individuelle innovationsstøttemekanismer, incitamenter, værktøjer og metoder rettet mod fælles mål og politiske udfordringer. Der kan etableres en innovationsstrategi, der skaber en strategisk retning og mål for innovation, etablerer understøttelse af missions-orienteret og fremtidsorienteret innovation og fokuserer på at muliggøre 'bottom-up'-innovation fra den private sektor, civilsamfundet og det regionale, kommunale og statslige niveau – snarere end et miljø baseret på kommando og kontrol.

→ Se alle fem anbefalinger i OECD-undersøgelsen (eksternt link)

En strategi tydeliggør og sikrer

Ifølge Marco Daglio, leder af Observatory of Public Sector Innovation i OECD, er en national strategi vigtig, fordi den signalerer en forpligtelse. 

Samtidig tydeliggør den de strukturer og ressourcer, der er nødvendige for at bevæge sig fremad, pointerede han til præsentationen:

"En national strategi kan være med til at sikre, at innovationsarbejdet ikke kun fokuserer på de umiddelbare her-og-nu-udfordringer – men også har fokus på det fremtidsorienterede og missions-orienterede, som er yderst signifikante," sagde Marco Daglio.

"En national strategi derudover vigtig for at skabe et ideelt miljø for at muliggøre, at innovation sker. Den skal naturligvis bygge på styrkerne i det eksisterende danske system, som blandt andet er kendetegnet ved en høj grad af 'bottom up'-innovation," sagde han videre.

Behov for fælles retning og bevidsthed

Netop behovet for en national strategi for offentlig innovation var også et af debatemnerne, da et panel bestående af Marianne Thyrring, direktør for DMI, Rie Perry, kommunaldirektør i Næstved Kommune, og Karen Ingerslev, kontorchef i Region Midtjylland, blev bedt om at forholde sig til anbefalingerne i den nye OECD-undersøgelse.

Billede: Marianne Thyrring, direktør for DMI, Rie Perry, kommunaldirektør i Næstved Kommune, og Karen Ingerslev, kontorchef i Region Midtjylland, deltog i en paneldebat til præsentationen af OECD-undersøgelsen.

Billede: Marianne Thyrring, direktør for DMI, Rie Perry, kommunaldirektør i Næstved Kommune, og Karen Ingerslev, kontorchef i Region Midtjylland, deltog i en paneldebat til præsentationen af OECD-undersøgelsen.

Rie Perry lagde med et smil ud med at forklare, at hun 'blev meget træt', da hun læste, at en af anbefalingerne var behovet for en national strategi.

Men at kommunaldirektøren – ved nærmere eftertanke – selv anerkender behovet for fælles retning og bevidsthed:

Strategi kan være et godt værktøj

"Jeg tænkte: Åh nej, ikke igen. Og så var jeg nødt til at omforme min tankegang. For i kommunerne er vi meget styret af efterspørgsel og drevet af, hvad borgernes behov er, og kravet om at yde services på et bestemt niveau," sagde hun.

"Det er vi virkelig gode til i kommunerne, tænkte jeg. Og vi er også virkelig gode til at finde nye løsninger. Men jeg tror faktisk ikke, vi finder dem uden at blive opmuntret, og jeg tror ikke, vi finder dem, hvis ikke vi samarbejder med regionerne, ministerierne og det statslige niveau," fortsatte Rie Perry.

Derfor har vi brug for en national bevidsthed, mener hun.

"Kald det bare en strategi. Det kunne være et godt værktøj – hvis strategien bliver skabt med involvering fra de mennesker, der rent faktisk skal levere innovationen i strategien," sagde hun.

Stor fleksibilitet og frihed

Rie Perry understregede, at en national innovationsstrategi i Danmark bliver nødt til at bestå af mange lag og stor fleksibilitet og frihed.

"Vi må ikke at lave en strategi, som vi normalt gør: Sætte en hurtig arbejdsgruppe sammen med nogle eksperter fra ministerierne og et par organisationer, og så laver de en strategi, som alle andre niveauer skal implementere," sagde hun.

Marco Daglio, leder af Observatory of Public Sector Innovation i OECD, understregede også, at OECD's ærinde ikke var at anbefale en traditionel top-down-strategi – men en proces, der bygger på inddragelse af alle relevante parter og behov, så den netop bevarer det nuværende (og decentrale) systems styrker.

Enige om behov for fælles retning

En af pointerne i den nye OECD-undersøgelse er, at Danmark med fordel kan lære af coronakrisen til blandt andet at styrke den missions-orienterede innovation. Det lagde centerleder i Pia Gjellerup også vægt på i sin afrunding:

"En af anbefalingerne handler jo faktisk om, at vi bruger en situation som corona-pandemien til at udnytte vores oplevelse af, at innovation er noget, vi godt kan – og faktisk endda på meget stor skala – og bruge den erfaring til at sige: Det kan vi også bruge på andre områder og forhåbentlig også skabe noget bedre end det, vi bliver tvunget til af en pandemi", sagde COI's centerleder.

Pia Gjellerup anerkendte også, at mange var enige om behovet for en fælles bevidsthed og retning, hvis nogle af de store, komplekse samfundsudfordringer skal løses.

Ikke afslutningen – men begyndelsen

"Det er noget, der går igen i dag: Vi savner et eller andet mellem det, vi er virkelig gode til lokalt, regionalt og i styrelser – inden for vores fagområde, inden for vores ansvarsområde – og så det større og overordnede. Men vi siger også straks: Vi vil ikke have en central styring. Vi vil ikke have noget detaljeorienteret, det er vi trætte af. Derfor er vi også sådan lidt trætte af strategier," sagde hun.

"Jeg tror, en af COI's opgaver faktisk bliver at prøve at tegne noget, som vi kan bruge til at finde frem til dette noget i midten. Som ligger mellem det, der er styret fra toppen, og det, der i det daglige ligger fantastisk ude i det brede," fortsatte hun.

Derfor er den nye OECD-undersøgelse heller ikke afslutningen på en proces – men begyndelsen på en proces, understregede Pia Gjellerup.

Læs også: Ny OECD-rapport roser Danmark: Blandt de bedste i verden til offentlig innovation

Vil inddrage andre for at finde en form

Hun forklarede, at COI i den kommende tid vil være optaget af at inddrage andre for at se nærmere på, hvordan COI kan understøtte udviklingen af noget, mange vil kunne bruge som et relevant afsæt.

Blandt andet i forhold til at finde en form på det, der måske kan blive til en national innovationsstrategi – eller noget lignende.

"Vi mangler noget, der er fælles. Vi mangler ikke en central styring, men vi mangler noget, der er mere fælles for at rykke på nogle af de store dagsordener. Hvor innovation er et nødvendigt redskab, som vi faktisk er gode til at bruge, men måske ikke helt på den højeste hylde," afsluttede Pia Gjellerup.

Hvad tænker du om en national strategi for offentlig innovation? Deltag i debatten herunder:

Skriv din egen kommentar