Har du prøvet KL's Teknologiradar?

Nu kan du prøve KL's Teknologiradar 2021. Et digitalt værktøj til teknologiers modenhed her og nu i kommunerne.

Skærmbesøg hos ældre, chatbots i borgerservice, virtual reality på socialområdet, sensorer i bygninger og robotsoftware.

Der er bare nogle af de mange eksempler på digitale og teknologiske løsninger i den kommunale velfærd.

For at gøre det nemmere for kommuner at få viden om – og overblik over – teknologierne og deres modenhed, har KL lavet Teknologiradaren.

→ Prøv KL's Teknologiradar 2021 (eksternt link)

Behov for overblik og viden

Radaren udkom første gang i 2020 og blev i marts offentliggjort i 2021-udgaven.

Den består af en samlet teknologiradar og radarer for otte fagområder – fx 'beskæftigelse og integration' eller 'klima, teknik og miljø' – og indeholder 27 teknologier fordelt på fire modenhedsstadier: klar, afprøv, holde øje og afvent.

"Vi så et behov i kommunerne for et overblik og en viden om: Hvordan ser det teknologiske landskab i kommunerne ud, hvor udbredte og modne er nogle forskellige teknologier – og hvor relevante er de for os?" siger Caroline Hegelund, leder af KL's Innovations- og Teknologienhed.

Ikke teknologi for teknologiens skyld

Caroline Hegelund forklarer, at en teknologis placering i de forskellige radarer er baseret på to faktorer:

Teknologiens tekniske modenhed, der er vurderet af forskere fra DTU. Og teknologiens udbredelse i kommunerne, der er indsamlet via en spørgeskemaundersøgelse til kommunerne.

"Det er vigtigt at sige, at det her er ikke teknologi for teknologiens skyld. Kommunerne har mange udfordringer, de skal løse: De skal lave god service på ældreområdet, skabe trivsel og læring for børnene i skolerne, få flere i arbejde, løse klimaudfordringer og meget andet. Det er de udfordringer, der skal være drivende: Hvad findes der af teknologier? Og hvordan kan vi anvende dem som en del af svaret på de udfordringer, vi skal løse?" siger Caroline Hegelund.

Læs også: Ny teknologi? Her er 3 vigtige huskeregler

Kan også bruges ti at drøfte brugen

Teknologiradaren kan også bruges til at drøfte brugen af teknologi og digital omstilling, for eksempel:

  • Kender vi teknologierne på radaren? Har vi viden om hvordan de kan forandre borgernes hverdag og kommunens opgaveløsning?
  • Lykkes vi med at implementere de mest modne teknologier? Oplever medarbejderne, at det styrker deres opgaveløsning? Oplever borgerne bedre service/kvalitet? Er vi blevet mere effektive?
  • Har vi overblik over, hvad vi er i gang med at afprøve i forvaltningen og på institutionsniveau? Er vi gode nok til at skalere succeserne og lukke ned for det, der ikke fungerer?  

Bruger Teknologiradaren i praksis

På KL's hjemmeside er også samlet en række eksempler på, hvordan kommunerne i praksis bruger Teknologiradaren:

I Svendborg Kommune bruger digitaliseringsteamet eksempelvis radaren til at plotte kommunen ind og kortlægge over for direktionen, hvor kommunen ligger i forhold til gennemsnittet for hver teknologi. Sorø Kommune kigger særligt på KLAR-teknologierne for at vurdere, hvor de skal rykke og ikke vente længere med at prøve teknologierne af. 

Jammerbugt Kommune tænker Teknologiradaren ind i digitaliseringsstrategien, og i Rudersdal Kommune bruges radaren bl.a. til at spotte behov for kompetenceudvikling.

Læs også: 18 vigtige værktøjer, du skal kende

Håber at den når bredt ud

En mindre rundspørge viser ifølge KL at 2/3 af kommunerne har brugt radaren, og endnu flere vil bruge radaren fremadrettet til overblik og dialog om brug af teknologi.

Målet er, at både personale på it- og digitaliseringsområdet og personale på de kommunale fagområder kan bruge Teknologiradaren til at få overblik og lade sig inspirere, siger Caroline Hegelund, leder af KL's Innovations- og Teknologienhed:

"Vi håber, at den kan nå bredt ud. Der er en teknologisk udvikling, der buldrer af sted, og det handler om, hvordan man griber den og får den omsat, så den løser nogle af de konkrete problemer, man skal løse på fagområderne. Det er Teknologiradaren et redskab til," slutter hun.

→ Prøv KL's Teknologiradar 2021 (eksternt link)