Norsk-dansk topmøde om innovative offentlige indkøb

Centrale beslutningstagere fra Norge og Danmark mødes den 9. september for at drøfte, om et succesfuldt norsk nationalt partnerskab for leverandørudvikling skal spredes til Danmark.

Per Øyvind Langeland, afdelingsdirektør i NHO (Næringslivets Hovedorganisasjon), og Kristin Weidemann Wieland, områdedirektør i KS (Kommunesektorens Organisasjon), er to af deltagerne i topmødet.

Billede: Per Øyvind Langeland, afdelingsdirektør i NHO (Næringslivets Hovedorganisasjon), og Kristin Weidemann Wieland, områdedirektør i KS (Kommunesektorens Organisasjon), er to af deltagerne i topmødet. Begge organisationer er medstiftere af LUP.

Der er stigende dansk interesse i det norske leverandørudviklingsprogram LUP – et ligeværdigt, nationalt partnerskab, der siden 2010 har øget innovationseffekten i offentlige indkøb.

I samarbejde med LUP har COI derfor den 9. september inviteret til topmøde, hvor centrale beslutningstagere fra Norge og Danmark skal lære af hinanden og drøfte perspektiverne i at etablere et lignende partnerskab i Danmark – efter norsk forbillede.

Beslutningstagere fra bl.a. norske NHO (erhvervslivet) og KS (kommunesektoren), bystyret i Oslo Kommune og LUP's bestyrelse samt fra bl.a. Erhvervsministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Digitaliseringsstyrelsen, Miljøstyrelsen, KL, Danske Regioner, SKI, Gate 21, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Dansk Byggeri og Innovationsfonden i Danmark deltager i mødet.

Del af en spredningsproces

Mødet er en del af en spredningsproces, forklarer Pia Gjellerup, centerleder i COI:

"Vi er glade for og lidt overvældede over, at nordmændene i en meget travlt tid stiller sig til rådighed med alle deres erfaringer. Så er vi allerede halvvejs i mål med spredningen: Her er en løsning, som nordmændene ønsker at dele. Om de danske aktører har lyst at genbruge løsningen, altså at etablere et dansk LUP, ved vi derimod ikke endnu," siger hun og understreger, at det heller ikke skal besluttes den 9. september:

"Topmødet er en accelereret læreproces, hvor nogle få, helt centrale aktører lærer intensivt af og med hinanden," siger Pia Gjellerup.

Grund til at lære af hinanden

Og der er god grund til at lære af og med hinanden, fremhæver Pia Gjellerup: Nordmændene skaber radikale innovationer i offentligt-privat samarbejde i et tempo, man godt kan blive noget misundelig på, mener centerlederen.

"Men selv om det skulle lyde helt oplagt at kopiere en norsk succes, så er spredning af komplekse løsninger aldrig helt enkelt," forklarer Pia Gjellerup og tilføjer:

"Danmark har ikke et LUP, men vi har en stribe aktører og initiativer, der gennem adskillige år også har arbejdet med at skabe innovative løsninger i partnerskaber. Og de har hver for sig også været succesfulde. Disse tilgange skal rummes i  et dansk LUP, som dertil skal løfte indsatsen op til noget bredere og endnu bedre. Vi glæder os."

334 millioner i besparelser

Det norske nationale program for leverandørudvikling har eksisteret siden 2010 og ejes i fællesskab af NHO, KS, Digitaliseringsdirektoratet, Innovasjon Norge og Forskningsrådet.

Læs også: Norsk program forener kræfterne på tværs af det offentlige og erhvervslivets interesser

Derudover har LUP 30 medfinansierende partnere bestående af kommuner og statslige arbejdspladser.

Siden opstarten har 234 offentlige arbejdspladser taget metoden i brug, og de innovative anskaffelser har ført til i alt 334 millioner norske kroner i offentlige besparelser.

Potentialet er meget stort

COI har af sin ejerkreds – Finansministeriet, KL og Danske Regioner – fået i opdrag være matchmaker, driver og facilitator af en proces, der kan udvikle et beslutningsgrundlag for en dansk udgave af det norske leverandørudviklingsprogram. Først derefter kan man træffe beslutningen om et dansk LUP.

M_wD8Zz5UMs

Video: Se en video om det norske leverandørudviklingsprogram.

Topmødet den 9. september, der for de norske deltageres vedkommende foregår digitalt, er andet møde i år mellem norske og danske beslutningstagere.

Læs også: Norsk stortingsmelding om offentlig innovation: "Et meget vigtigt signal"

Pia Gjellerup forklarer, at potentialet i en dansk udgave af LUP er meget stort. Blandt andet fordi Danmark og Norge har så mange ligheder:

"Norge har som Danmark en stor, decentral offentlig sektor, der hvert år køber ind for langt mere end 300 mia. kr. hos private leverandører. Begge lande har mange innovative virksomheder, og begge lande har offentlige sektorer med behov for store innovationer hurtigt, blandt andet i forhold til klima, demografi og sundhed. Så hvis vi skal finde en innovationsmotor, der ikke koster en herregård, skulle vi måske gå efter en brugt model," siger hun.