Norsk-dansk topmøde om innovative offentlige indkøb: "Der er en utrolig lyst til at gøre noget"

Norske og danske beslutningstagere mødtes den 9. september for at drøfte, om LUP – et succesfuldt norsk nationalt partnerskab for leverandørudvikling – skal spredes til Danmark. Nu skal de videre muligheder undersøges.

Billede: De danske centrale beslutningstagere fra bl.a. stat, regioner, kommuner og erhvervsliv mødtes på Schæffergården i Gentofte, mens de norske beslutningstagere var med via videolink.

Billede: De danske centrale beslutningstagere fra bl.a. stat, regioner, kommuner og erhvervsliv mødtes på Schæffergården i Gentofte, mens de norske beslutningstagere var med via videolink.

Der var stor iver og handlelyst, da centrale beslutningstagere fra Danmark og Norge onsdag mødtes for at drøfte, om LUP – et succesfuldt norsk nationalt partnerskab for leverandørudvikling – skal spredes til Danmark.

Det forklarer Pia Gjellerup, centerleder i COI, der sammen med LUP var vært for topmødet:

"Vi vidste godt, at nordmændene har succes med at få mere innovation ud de mange milliarder offentlige indkøbskroner. Men deres model bliver bare en tand mere indlysende, når vi får de konkrete norske svar direkte fra toppolitikeren og erhvervslederen selv," siger Pia Gjellerup.

Ligeværdigt partnerskab

LUP er et ligeværdigt, nationalt partnerskab, der siden 2010 har øget innovationseffekten i offentlige indkøb i Norge.

Læs også: Norsk-dansk topmøde om innovative offentlige indkøb

I det norsk-danske topmøde deltog beslutningstagere fra bl.a. norske NHO (erhvervslivet) og KS (kommunesektoren), bystyret i Oslo Kommune og LUP's bestyrelse samt fra bl.a. Erhvervsministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Digitaliseringsstyrelsen, Miljøstyrelsen, KL, Danske Regioner, SKI, Gate 21, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Dansk Byggeri og Innovationsfonden i Danmark.

Vigtig international inspiration

Mødet gav nye input til fælles udfordringer, mener Morten Mandøe, cheføkonom og direktør i KL:

"Kommunerne står over for markante udfordringer på demografi og klima, som vi ikke klarer med løbende effektiviseringer alene. Vi skal også finde helt nye løsninger, og her er den private sektor allerede en vigtig partner. Men innovationseffekten af de offentlige indkøb kan godt blive større. Derfor er det spændende, hvordan nordmændene med understøttelse af lokalt besluttede indkøb får masser af volumen på de nye løsningerne – uden udrulning ovenfra," siger han.

Ifølge Betina Hagerup, direktør for markeder i Dansk Erhverv, er det vigtigt, at vi henter international inspiration til udvikling af det offentlige-private samarbejde i Danmark – og her er LUP et godt eksempel, mener hun:

"Det offentlige køber ind for 380 mia. kr. hvert år, svarende til 17 procent af vores BNP, og med den indkøbsmuskel kan det offentlige bidrage til udvikling af innovative produkter og ydelser, der understøtter den grønne dagsorden. Desværre er vi gennem de seneste cirka 10 år blevet ringere til at samarbejde på tværs af sektorerne, og det kan vi simpelthen ikke være bekendt – hverken overfor for naturen eller vores børn. Derfor er det bydende nødvendigt, at vi øger vores indsats for et bedre dialog og samarbejde mellem det offentlige og det private," siger hun.

Appetit på at gå videre

Siden opstarten af LUP i Norge har 234 offentlige arbejdspladser taget metoden i brug, og de innovative anskaffelser har ført til i alt 334 millioner norske kroner i offentlige besparelser.

M_wD8Zz5UMs

Video: Se en video om det norske leverandørudviklingsprogram.

COI har af sin ejerkreds – Finansministeriet, KL og Danske Regioner – fået i opdrag være matchmaker, driver og facilitator af en proces, der kan udvikle et beslutningsgrundlag for en dansk udgave af det norske leverandørudviklingsprogram.

Topmødet den 9. september, der for de norske deltageres vedkommende foregik digitalt, var andet møde i år mellem norske og danske beslutningstagere. Nu skal beslutningstagerne afgøre, hvordan de ønsker at gå videre:

"Der er ingen tvivl om, at flere danske deltagere har appetit på at gå videre i denne retning. Vi fortsætter dialogen med alle interesserede for at blive mere konkrete på, om og hvordan man kan afprøve LUP's arbejdsform i en tilpasset dansk udgave. Mødet gav i hvert fald ingen tilslutning til bare at gå hjem og gøre, som vi plejer," siger Pia Gjellerup, centerleder i COI.