Innovationsstafetten: "Ofte tror vi en hel masse uden faktisk at vide ret meget"

Jens Skov Jørgensen er ungdomsskoleleder i Rebild Kommune. Han er denne måneds deltager i COI's Innovationsstafet.

Jens Skov Jørgensen, Rebild Ungdomsskole

Billede: Jens Skov Jørgensen er ungdomsskoleleder i Rebild Kommune.

Innovationsstafetten er et format udviklet for at få et indblik i hverdagen for de mange mennesker, der arbejder med innovation i den offentlige sektor. Hver deltager bliver stillet en række spørgsmål og sender herefter selv stafetten videre.

Denne gang har vi talt med Jens Skov Jørgensen, ungdomsskoleleder i Rebild Kommune. 

Han har været leder i Rebild Ungdomsskole siden maj 2012 og har tidligere været lærer i Mariagerfjord Ungdomsskole. Jens Skov Jørgensen har arbejdet ubevidst og senere bevidst med offentlig innovation siden 2012. Et af de nyeste projekter handler om at indsamle erfaringer og viden, som ansatte og borgere har opnået under forårets lockdown og transformere det til læring i organisationen.

Hvorfor arbejder du med offentlig innovation?

I Rebild Ungdomsskole arbejder vi med innovation, da vi ikke rigtigt kan få øje på alternativet, hvis vi skal lykkes med kerneopgaven. Vores målgruppe er i en rivende udvikling af deres liv og nærmest i naturlig opposition til det bestående. Hvis ikke vi hele tiden er opsøgende, nysgerrige og faciliterende (og lærer af det), har vi ikke gjort vores job godt nok. 

Hvordan arbejder du i praksis med offentlig innovation?

Jeg forsøger at sige ja til en masse og samtidig være kritisk– både mht. ideer fra unge, medarbejdere og samarbejdspartnere. Ment på den måde; at det ikke er alle ideer, der er lige gode, men det kan vi først vurdere efter at have prøvet dem af straks eller senere.

Jeg er stor tilhænger af prøvehandlinger, hvor nye tiltag og projekter kan afprøves og pudses af inden opskalering. Jeg kopierer og stjæler med stor glæde også en masse ideer, hvor andre har trådt de første stier. Kombineret med et spændende og sprudlende netværk samt fleksibel tilgang til økonomistyring er deti i mine øjne et godt inkubationsmiljø for innovation i organisationen.

Hvad er det spændende ved at arbejde med innovation i den offentlige sektor?

Det er spændende, når vi parkerer vores forforståelser omkring egne evner og de unges/borgernes ønsker og behov. Ofte tror vi en hel masse uden faktisk at vide ret meget.

Hvorfor er det vigtigt – hvilket mål ser du innovation som midlet til?

Vi står som offentlige arbejdspladser over for udfordringer, der ikke kan løses med de sædvanlige værktøjer i kassen. Jeg tænker her på færre ressourcer, forventning om bedre service og globale udfordringer omkring klima og senest en pandemi. Jeg ser opfindsomhed, kreativitet og innovation i organisationen som vejen til at finde de bedste bæredygtige løsninger for de borgere, vi er sat i verden for - i nogle gode, udviklende arbejdsmiljøer.

Hvilket projekt eller ny løsning, som du har været med til at skabe, er du mest stolt af?

Jeg er stolt af den måde, hvorpå ungdomsskolen agerede som organisation under lockdown i foråret. Jeg oplevede, at vi var gode til at omstille os, afprøve nye ideer i dialog med vores målgruppe og nu senest arbejder på at tage de gode erfaringer med videre som læring til organisationen, nu vi i højere grad har mulighed for at mødes fysisk med kolleger og unge.

Vippebræt

Billede: Ungdomsskolen har en stor målgruppe og er under en bred rammelov. Det er derfor vigtigt, at organisationen er i balance, mener Jens Skov Jørgensen, leder af ungdomsskolen. Til at vurdere det anvendes vippebrættet med to akser.

Hvilken fejl har du lært mest af?

Når jeg træffer valg, laver jeg også fejl. Når jeg tænker tilbage på fejl, er det ofte, når balancen imellem kontrol og tillid har været forkert. Jeg tænker ikke, at der findes en formel for den rette balance. Det handler om at lære kolleger og organisation godt at kende. Når det er skrevet, vil jeg tilføje, at jeg forsøger at vende fejl til læring. Der skal gerne være point for at gøre noget. Jeg vil gerne stå i spidsen for en kultur baseret på proaktivitetet. Fejl må accepteres, når ikke man arbejder med flytrafik eller hjernekirurgi. Vi skal bare helst ikke lave den samme fejl igen.

Hvis du skulle arbejde på at udvikle en konkret innovation i morgen, hvad skulle det så være?

Jeg vil gerne, at vi i ungdomsskolen bliver endnu bedre til at interagere med vores ungegruppe på de sociale medier. Det er et af de projekter, vi har kig på i efteråret. Det er et projekt, hvor vi kommer til at trække på kommunens ungeråd for at trykprøve nogle af de ideer, der er opstået i voksne hoveder.

Hvem er din største hjælper i dit arbejde med offentlig innovation?

Jeg arbejder med en målgruppe og er en del af en medarbejderskare i ungdomsskolerne generelt, der slet ikke kan lade være med at 'fodre' mig med en masse gode ideer. At de så samtidig er glade for at være med til at gøre ideer til virkelighed er den største hjælp i mit arbejde.

Hvem eller hvad er din største modstander?

Jeg kan godt være lidt utålmodig og skal minde mig selv om, at andre arbejder under vilkår, som er anderledes og kræver mere forberedelse, før vi kan gå i gang. I ungdomsskolerne arbejder vi under en fantastisk rammelov, som åbner for mange 'kan-opgaver'. Sådan er det ikke for ret mange andre.

"Når jeg træffer valg, laver jeg også fejl. Når jeg tænker tilbage på fejl, er det ofte, når balancen imellem kontrol og tillid har været forkert. Jeg tænker ikke, at der findes en formel for den rette balance."

Jens Skov Jørgensen, ungdomsskoleleder i Rebild Kommune.

Er der en person eller en situation, der har været afgørende for innovationsindsatsen i jeres organisation?

Der sker hele tiden en masse spændende i det daglige arbejde. Men Trine Buus-Pedersen, ungdomsskolens souschef, og jeg er god til at tage en dag ud af kalenderen og sætte det lange lys på i forhold til, hvad vi skal prioritere i det langsigtede strategiske arbejde. Der oplever jeg, at vi efter at have skabt et overblik hurtigt kan sætte retninger for fremtiden i organisationen.

Hvad ser du som den største udfordring i arbejdet med offentlig innovation?

Jeg vil bruge en allegori fra dyreverdenen med hyrdehunde og dyreflok. Hvis vi som hyrdehunde hver især lægger os og passer på vores kødben, så kan vi misse, at flokken har flyttet sig sammen med både madskål og ly for natten.

Hvem vil du give stafetten videre til? 

Jeg vil sende stafetten videre til Dennis Lindhardt-Pedersen, leder Svenstrupgaard i Aalborg Kommune, da jeg er nysgerrig på, hvordan han arbejder med innovation og skabe en nysgerrighedskultur på et forsorgshjem med en hel anden målgruppe end i ungdomsskolen.

Vil du vide mere? 

Kontakt Jens Skov Jørgensen, 99 88 83 64, ijsjo@rebild.dk