Jesper Grarup: "Der er behov for radikal innovation til at løse de store udfordringer"

Vi skal gøre op med en tilbøjelighed til at gå efter de kortsigtede quick fix-løsninger, mener Jesper Grarup, forsknings- og innovationschef i Region Sjælland. Han deltog i en inspirationssamtale til Innovationsdagen 2020.

Jesper Grarup, forsknings- og innovationschef

Billede: Jesper Grarup har været forsknings- og innovationschef i Region Sjælland siden 2016.

"Radikal innovation er nødvendigt, hvis vi skal løse nogle af de store udfordringer, som ofte hænger uløseligt sammen på tværs af sektorer. Og hvor vi ved, at det er rigtig svært at få ting til at glide – og få brudt de forskellige siloer ned også, ikke mindst budgetøkonomisk."

Sådan lød det fra Jesper Grarup, forsknings- og innovationschef i Region Sjælland, da han deltog til Innovationsdagen 2020.

Han har blandt andet arbejdet med yderligere at professionalisere regionens innovationsarbejde ved at udvikle organisering og samarbejde om innovation, så det er tydeligt både for virksomheder, forskere og regionens ledere og medarbejdere, hvor man går hen med de gode ideer, der måske kan blive til solide innovationer.

Fælles sprog og værktøjer

Forsknings- og innovationschefen mener, at radikal innovation er et tillæg til det nødvendige forbedringsarbejde, regionerne i forvejen længe har været dygtige til at arbejde med:

"Typisk løser lean-processerne jo ting inden for boksen – men ikke ting uden for boksen. Man kan selvfølgelig godt bruge nogle af værktøjerne, men hvis vi virkelig skal rykke noget, så skal vi ud af boksen. Og det er meget sværere," sagde Jesper Grarup.

"Vi har i Region Sjælland valgt at sende alle topledere på et 'innovation leadership challenge'-kursus for netop at få implementeret et fælles sprogbrug og nogle fælles værktøjer. Men det er lidt sjovt at observere, at når man er sammen i en sammenhæng og udvikler nogle projekter som led i uddannelsen, så tænker man ud af boksen og bruger innovationsværktøjerne. Når man så hiver folk ind, og de sætter sig i deres sygehusledelsesstol, så bliver logikken pludselig igen til: Vi har en driftsopgave, vi kan slet ikke få det her til at spille."

Tydelige signaler og erfaringer

Jesper Grarup – som har været forsknings- og innovationschef i Region Sjælland siden 2016 – har i en årrække arbejdet med puljer og kompetenceudvikling for at øge organisationens innovationskapacitet.

På det seneste har han indgået i samarbejder om mere systematisk velfærdsinnovation om konkrete komplekse udfordringer, hvor både problemforståelsen og løsningerne kun kan findes på tværs af flere aktører og sektorer – samarbejde, hvor radikal innovation søges virkeliggjort.

Læs også: 3 erfaringer fra norsk partnerskab for radikal innovation

"Vores oplevelse er, at en ny budgetaftale, hvor man skal skære 10 procent af de medicinske senge ned eller operere 20 procent flere inden for den samme økonomi, gør sygehusene så pressede, at den almindelige forbedringsmetodik ikke kan løse problemerne," sagde Jesper Grarup til Innovationsdagen 2020.

Skalere koncepterne og få i drift

"Derfor har vi valgt i styregruppen for innovation at gå ind og sige: Kan vi ikke tilbyde innovationskonsulenter, netværk med private virksomheder som bidragsydere i at prøve netop at tænke ud af boksen. Prøve at tage nogle af de mange proof of concepts, vi alle har lavet i alle organisationer, og som dør, når projektfinansieringen løber ud, og skalere dem og få det over i en driftsvirkelighed," sagde forsknings- og innovationschefen og fortsatte:

"Så bliver der den bevågenhed fra driftsledelsen til at sige: Nu er vi så pressede, vi kan godt se, vi har brug for nogle andre værktøjer, nogle andre måder at gøre ting på – og faktisk også at tage læring af nogle af de ting, vi faktisk har dokumenteret virker i lille skala."

"Mange af de problemstillinger, vi har, er jo super komplekse. Bare det at forestille sig, at man kan løse en meget kompleks problemstilling med et quick fix – den forestilling skal vi have vækket folk fra."

Jesper Grarup, forsknings- og innovationschef i Region Sjælland.

"Det at tage folk på det rigtige tidspunkt, om man så må sige, er altså virkelig afgørende for at få ting til at ske," tilføjede Jesper Grarup.

Opgør med quick fix-løsninger

Ud over at koble det radikale innovationsarbejde tættere på driften mener Jesper Grarup, at vi skal gøre op med en tilbøjelighed til at gå efter de kortsigtede quick fix-løsninger, når vi befinder os i en projektorganisering:

"Mange af de problemstillinger, vi har, er jo super komplekse. Bare det at forestille sig, at man kan løse en meget kompleks problemstilling med et quick fix – den forestilling skal vi have vækket folk fra," sagde Jesper Grarup og fortsatte:

"Et eksempel på, at vi har sagt: Nu har vi lavet et proof of concept, det vil vi gerne prøve at skalere, er et nærklinik-koncept støttet af Innovationsfonden, hvor vi laver et respons- og koordinationsteam med sygeplejersker og læger, som er tilgængeligt 24 timer i døgnet for de borgere, der bliver inkluderet. Og hvor borgeren bliver frisat til at kontakte 'væsenet' og 'væsenet' responderer ved at være i virtuel kontakt med borgeren. Borgeren har en medicinboks derhjemme, de ikke selv må røre, med mindre det er under vejledning. Og respons- og koordinationsteamet kan tage ud at besøge dem i hjemmet, hvis det er nødvendigt," sagde han.

Læs om Region Sjællands nærklinikker (eksternt link) >

Fra kassetænkning til helhedsorientering

"Den model, som mange jo har prøvet at lave, har vi prøvet at sige: Hvordan ser økonomien ud i den, hvis vi nu får CBS til at lave en parallel model, hvor de konkrete borgeres penge bliver puttet ned i en fælles kasse og vi fordeler dem mellem de forskellige sektorer på den måde, som projektgruppen synes giver mest mening? For netop at sammenligne: Hvis man kan komme væk fra kassetænkningen og over i en helhedsorienteret tænkning for at løse et komplekst problem, hvad er der så faktisk at spare i kroner og ører, og hvad er der af gevinster for borgeren i forhold til, at borgeren i langt højere grad bliver sat i førersædet."

Regionshuset i Sorø

Billede: Region Sjælland har blandt andet introduceret et nærklinik-koncept støttet af Innovationsfonden. Her Regionshuset i Sorø.

Jesper Grarup forklarede til Innovationsdagen, at prioriteringen at få inddraget de rigtige aktører både inden for og uden for organisationen i at finde gode løsninger også er vigtig:

"Og der kan man sige, at vi måske også skal kigge på nye finansieringsmodeller. Vi har typisk været vant til at søge Innovationsfonden og andre store fonde, men det kunne godt være at invitere for eksempel Den Sociale Investeringsfond inden for døren – som har et koncept, som er meget mere langtrækkende – er en vej frem. Så det ikke er en projekttænkning i to-fire år, men en lang, sej investering i at lave blive forandringer. En helt ny måde at drive vores væsen på ved også at få nye aktører på banen," sagde han.

Læs også: 3 vigtige perspektiver på corona og offentlig innovation – indtil nu

Jesper Grarup kom også med sine tre vigtigste læringer af det arbejde, han har stået i spidsen for:

1. Find ildsjælene

"Find de indsjæle, der er rundt omkring i organisationen. Hvis ikke man har indsjæle til at gribe de her ting, kommer det ikke til at ske. Find dem, der vil og kan, og tag udgangspunkt i dem – det flytter allermest."

2. Opbyg relationer og netværk

"Vær meget bevidst om, at relationer og relationsopbygning er virkelig, virkelig vigtigt. Meget kan lade sig gøre, når man kender hinanden. Vi oplever stor konkurrence for eksempel mellem sygehusene, når man laver innovation – man vil gerne holde ideerne for sig selv og er stolte af det – men hvis ikke vi kommer til at dele det med hinanden og opbygger relationer og tillid, kommer vi alle til at suboptimere."

3. Skru på kulturen

"Rigtig meget af det her har noget at gøre med at skrue på kulturen – gøre tingene på en anden måde og turde sige: Jeg aner ikke, hvad jeg skal gøre er, hvordan ser det ud hos dig? At løbe den risiko og blotte sig, men også være parat til at løbe en risiko. Der er rigtig meget forandringsledelse i alt, der hedder innovation."

Se hele inspirationssamtalen herunder:

b9iROniZe04

Video: Se hele inspirationssamtalen med Jesper Grarup, forsknings- og innovationschef i Region Sjælland.