Tværfagligt samarbejde med Læseheste skaber vindere i alle aldre

I Lejre Kommune har en tværfaglig forsøgsordning med frivillige Læseheste, der læser højt for de yngste borgere i daginstitutioner og dagpleje, givet stor gevinst både for børn og ældre. En succes, der nu er blevet et permanent tilbud.

Læsehest og barn fra Lejre Kommune

Foto: Det tværfaglige samarbejde har en positiv indvirkning på børnenes sprogudvikling, fortæller Kari Haugan Engberg.

I 2015 besluttede Lejre Kommune at fokusere på ensomhed blandt børn og unge for at skabe bedre trivsel. Et partnerskab mellem Socialt Udviklingscenter (SUS) og Lejre Kommune finansieret af Helsefonden blev derfor afsæt til et fireårigt projekt med en lang række indsatser på forskellige områder i kommunen.

Blandt disse var etableringen af et tværfagligt samarbejde i 2017 mellem kommune, bibliotek, daginstitutioner, dagplejere og en gruppe frivillige pensionerede Læseheste. Med de 2-6-årige som målgruppe var målet, at Læsehestene skulle ud i institutionerne med højtlæsning for at støtte børnenes sproglige udvikling.

"Og vi må bare slå fast, at Læsehestene har været en stor succes. De har både skabt vindere blandt børn og pensionister, og gevinsten har været så stor, at Læsehestene ikke længere er en forsøgsordning. Det er nu et fast forankret tilbud under bibliotekerne i Lejre Kommune ned på dagplejeniveau", fortæller tovholder og kulturkonsulent Kari Haugan Engberg, Lejre Bibliotek & Arkiv, med stor tilfredshed.

Vigtig opgave

"De frivillige Læseheste udfører en særdeles vigtig opgave, da højtlæsning har meget stor betydning for børns sproglige udvikling, fra de er helt små. Videnskabelige studier viser, at stærke sproglige kompetencer ved skolestart har positiv betydning for, hvordan man klarer sig i skolen. Børn, som er bagud i den sproglige udvikling, er dermed også bagud på point, når de starter i skole," fortsætter Kari Haugan Engberg.

 

En anden konsekvens af Læsehestene er desuden, at børnene på en positiv måde får trænet at sidde stille og koncentrere sig længere tid ad gangen. Det er ifølge Bente Andersen, Læsehest i Lejre Kommune en stor fordel for både børn og voksne, hvis dette kan leges ind i en tidlig alder på en naturlig måde.

Kari Haugan Engberg påpeger samtidig, at det bestemt ikke er fordi, daginstitutionerne ikke ønsker at prioritere højtlæsning, at der er behov for Læseheste. I den travle hverdag kan det bare være vanskeligt for medarbejderne at finde den nødvendige tid, og ikke mindst ro til højtlæsning.

Læsehestene bliver dog ikke bare sluppet løs i fri dressur. Højtlæsningen sker i et tæt samarbejde institutioner, dagplejere og de frivillige med Lejre Bibliotek & Arkiv i den overordnede koordinerende rolle. Men de løbende aftaler om højtlæsning foregår dog direkte mellem den enkelte Læsehest og institutionen.

Læseheste i Lejre Kommune

Foto: Læsehestene kommer ud til de forskellige institutioner i kommunen, hvor den enkelte institution vurderer, hvilke børn der kan få mest glæde af højtlæsningen, siger Kari Haugan Engberg. (+DIG)

Tydelig effekt

"Hvor gerne vi end ville, kan vi ikke tilbyde Læseheste til alle børn. Derfor vurderer den enkelte institution, hvilke børn der kan få den største gevinst af højtlæsning. Og vi har erfaret, vi får det bedste resultat med 1-2 børn ad gangen," fortæller Kari Haugan Engberg om ordningen, hvor pædagogernes tilbagemeldinger i den grad matcher den videnskabelige evidens på området.

Det giver positiv status blandt de børn, som oplever en ro og nærhed, når de får det tætte samvær og muligheden for at koncentrere sig om at lytte til højtlæsning i et tempo og en ramme, der er tilpasset den enkelte.

"Men det er vigtigt at påpege, at Læsehestene ikke kun er en positiv og givende oplevelse for børnene. Også Læsehestene selv, har fået et vigtigt netværk sammen," fastslår Kari Haugan Engberg om de knap tyve pensionister – tilfældigvis alle kvinder – som udgør det nuværende flok Læseheste.

Blomstrer op 

"Et typisk kendetegn ved Læsehestene er, at de savner den kontakt, de har været vant til at have med børn og børnebørn, som nu er blevet for store og interesserer sig for alt muligt andet. De har dog stadig så meget at give til de yngste generationer og blomstrer virkelig op som Læseheste i samværet med børnene i institutionerne. Samtidig får de også et helt nyt netværk med hinanden og kan fx mødes i de månedlige netværkscaféer, vi afholder," fortæller Kari Haugan Engberg.

Bente Andersen er pensionist og Læsehest i Lejre Kommune og hun kan nikke genkendende til dette. Hun oplever en stor glæde ved at bidrage til børnenes sproglige udvikling, men er også blevet en del af et stærkt og inspirerende fællesskab i samarbejdet med bibliotekarerne og lederne på daginstitutionerne. 

En sidegevinst er desuden, at Læsehestene er blevet et tværfagligt projekt på tværs af kommunale centre og klynger i hele Lejre Kommune med fokus på dialog om læring og at lære sammen. En vigtig del af innovationstanken er, at alle ved, hvad hinanden lærer, at der løbende bliver samlet op for at dokumentere resultaterne.

324962433

"Vi må erkende, at det indledningsvis fx kom helt bag på os, at lille Preben pludselig kunne sidde helt stille i samværet med Læsehesten. Men det kan både han og alle de andre. Det har også betydet, at pædagogerne oplever børnene i helt nye sammenhænge og får øje på andre sider, de ikke har set og oplevet tidligere. Jeg bliver simpelthen helt lykkelig, når jeg hører alle de positive tilbage-meldinger om Læsehestene fra alle involverede parter. Derfor er jeg virkelige glad for, at Læsehestene nu er blevet et fast forankret tilbud i Lejre Kommune," erkender tovholder og kulturkonsulent Kari Haugan Engberg, Lejre Bibliotek & Arkiv.