Se webinar: Hvordan påvirker covid-19 offentlig innovation?

OECD's Observatory for Public Sector Innovation (OPSI) satte i et webinar fokus på de innovative svar, forskellige lande er kommet med under corona-krisen. Se webinaret, som COI deltog i, her.

Hvilke innovative svar er forskellige lande kommet op med under corona-krisen? Hvordan fungerer det at innovere under en krise? Og hvordan ændrer innovationsaktiviteten sig, efterhånden som krisen udvikler sig?

Det er nogle af de spørgsmål, der torsdag den 7. maj blev taget op i et webinar.

Webinaret blev afholdt af OECD's Observatory for Public Sector Innovation (OPSI), og blandt andre COI's chefkonsulent Lene Krogh Jeppesen deltog som speaker.

JkIhnK7qf-w

Video: COI's chefkonsulent Lene Krogh Jeppesen deltog på webinaret, da OECD's Observatory for Public Sector Innovation (OPSI) satte fokus på de innovative svar, forskellige lande er kommet med under corona-krisen.

Stort innovationsbehov

Lene Krogh Jeppesen glæder sig over at kunne bidrage med danske perspektiver på emnet, som hun kalder meget aktuelt og relevant:

"Der er ingen tvivl om, at coronasituationen har påvirket og fortsætter med at påvirke vores arbejdsliv og måden, vi i offentlig sektor løser vores opgaver på. Når rammebetingelserne for måden, vi leverer service og ydelser til borgere og virksomheder så hurtigt ændrer sig så markant, bliver vi nødt til at bruge en innovativ tilgang og prototype og eksperimentere os frem til de nye måder at løse opgaverne på," siger hun og fortsætter:

"Måske vi også skal til at være nysgerrige på de forskellige innovationer og innovationsbehov i løbet af coronakrisens faser: Hvad var værdifuldt i de første uger af nedlukningen, hvad gav også mening da der gik hverdag i krisen og hvad er værdifuldt, nu hvor vi begynder at lukke samfundet op igen? Her skal vi ikke kun kigge på de konkrete prototyper og innovationer, men også måden de blev til på, måden de blev besluttet på og måden de blev implementeret på."

Vigtigt at få samlet op

Lene Krogh Jeppesen mener, at en vigtig udfordring, vi nu står overfor er at få samlet systematisk op, så vi har et godt vidensgrundlag for at kassere det, der ikke virker, og fortsætte med at gøre det, der virker – og måske endda forbedre det virkningsfulde i nye versioner.

"Jeg tror, at vi går en interessant tid i møde, hvor der både vil være stemmer, der taler for, at vi får udnyttet innovationsflyvehøjden og tager de næste skridt i at udvikle og implementere de mere radikale innovationer og løsninger, og andre stemmer sige, at nu har den her galskab varet lange nok – nu skal vi bare tilbage til normalen, og det kan kun gå for langsomt," siger Lene Krogh Jeppesen.

Læs også: Projektchef i VIVE: Vi skal lære af alt det gode ved coronakrisen

OPSI-webinar

Billede: OPSI skitserer i webinaret en række innovative svar fra forskellige lande.

"De innovationsspørgmål, jeg står med til den kommende tid, er for eksempel: Hvordan får vi skabt arenaer, hvor de forskellige stemmer kan mødes, så vi kan forholde os nysgerrigt og nøgternt til de prototyper på arbejdsliv, offentlige services, nye tværgående samarbejder og organiseringer af ydelser, som vi har set de sidste par måneder? Hvordan kan erfaringerne og eksperimenterne fra coronakrisen hjælpe os med at finde svar på den klimakrise og de demografiske udfordringer, som ikke er forsvundet under coronakrisen? Hvordan kan vi – inden for gældende lovgivning selvfølgelig – fortsætte beslutningsgange og samarbejder, der er opstået under coronakrisen, og som vi har oplevet fungerer bedre end det vi gjorde før coronakrisen?" fortsætter hun.

Se hele webinaret øverst i artiklen. Læs OPSI's blogindlæg om webinaret (eksternt link) >