Visionen i Sønderborg er: ZERO!

I 2007 lød visionen i Sønderborg Kommune, at kommunens samlede udledning af CO2 skulle være NUL i 2029. En række offentlige og private aktører indgik alliancen ProjectZero, og deres budskab i 2020 er fortsat klart: Vi når vores mål!

Sønderborg set fra oven

Billede: ProjectZero blev etableret i 2007 med involvering fra private og offentlige aktører. Visionen med partnerskabet er at gøre Sønderborg CO2-neutral inden 2029.

"Når det drejer sig om vores CO2-udledning, er der ingen tvivl om, at vi som samfund allerede i 70´erne kunne have gjort noget. Dengang ignorerede vi det men har nu erfaret, det haster med at finde løsninger. Der er åbenbart et eller andet, der gør, at vi nærmest skal stå i vand til halsen, førend vi forstår alvoren og begynder at gøre noget," påpeger direktør for Sønderborg-områdets ProjectZero-partnerskab, Peter Rathje.

Han har stået i spidsen for det spændende og innovative samarbejde på tværs af offentlige og private aktører, siden ProjectZero blev skudt i gang i 2007, og han kan virkelig mærke en markant udvikling i borgernes interesse og bekymring for klimaet.

Læs COI's case: Mindre CO2 skaber vækst i Sønderborg

"Dengang vi startede, var der nærmest ingen, som turde bruge ordet klima. Det handlede om kroner og ører, og alle var helt oppe på mærkerne primært i forhold til økonomiske omkostninger. Men de senere år har samfundet ændret fokus blandt andet takket være det globale C40-program. Derfor er der ikke længere tvivl om, at Sønderborgs ProjectZero ikke er helt så klimatosset," fortsætter Peter Rathje om udviklingen, hvor folketingspolitikerne på tværs af politisk ståsted nu for alvor ser, der er sammenhæng mellem klima, miljø og økonomisk vækst.

Udlandet kigger med

"I dag er der jo ingen tvivl om, at det hjælper at hamre løs med fornuftige og saglige argumenter, da alle generationer efterhånden kan se tydelige klimaforandringer, der slår igennem på kort sigt. I Danmark har vi længe været med i front, og vi har på mange områder gjort mere end bare at tale om det. Derfor er udlandet efterhånden begyndt at interessere sig for, hvad det egentlig er, vi har gjort i Danmark i mange år," fortsætter Peter Rathje om klimarejsen, hvor Sønderborg i starten nærmest rejste helt alene.

Men en af de vigtige grunde til, at Sønderborg satte tidligt ind i kampen for klimaet, var målet om at området ikke skulle ende som en del af udkantsdanmark. Derfor skulle der ske noget ved at sætte nogle visionære og innovative ting i gang med skarpt fokus på en grøn genstart.

"Vi vidste allerede fra starten, at der reelt kun var os selv til at gøre noget, og at vi som udgangspunkt ikke ville få noget foræret. Men da vi satte i gang, viste det sig forholdsvis hurtigt, at alle i vores lokalområde faktisk gerne ville være med. Nogle var dog en anelse skeptiske, hvorfor det var meget vigtigt, at alle vores projekter kunne række længere end bare det provinsielle. Vi skulle være ambitiøse og derfor blev ProjectZero til ZERO procent og ikke bare Project30," påpeger Peter Rathje om barren, der allerede fra starten derfor blev sat meget højt.

Fællesskab og ansvarlighed

"Som udgangspunkt gør det ikke noget at sætte nogle mål, der kan virke meget uopnåeligt, når bare de ikke er urealistiske. De daværende byrådsmedlemmer ville fx gerne vide, hvordan vi kunne få borgerne med på rejsen. Derfor fik vi etableret en gruppe med 120 familier, som kunne være med til at gå forrest i en samfundsmæssige kontekst for at vise, hvorfor det var vigtigt at være med til at gøre en forskel," fortsætter Peter Rathje om, hvordan ProjectZero skabte grundlaget for et lokalt fællesskab og ansvarlighed på tværs af hele kommunen.

Et vigtigt fokus blev fx energieffektivisering, og fra hvilke kilder fremtidens energiforbrug skulle blive dækket. Derfor blev der, med en økonomisk udsigt til at gøre noget nyt med hjælp og rådgivning til ”borger/kunderejsen”, tunet ind på udfasning af oliefyr, gasfyr og andre klimasyndere til fordel for energieffektive varmepumper eller grøn fjernvarme.

ProjectZero

Billede: Siden projektets start i 2007 er udledningen af drivhusgasser reduceret med 38 procent.

Men byrådet vedtog også en visionær Grøn Læseplan, så børnene gennem Sønderborgs House Of Science kunne få klima, innovation og bæredygtighed ind under huden allerede fra de yngste år.

"Og vi kan nu konstatere, at vores børn og unge virkelig har talent for at bidrage med indsatser, der bidrager og skaber ændringer i vores dagligdag," fastslår Peter Rathje.

Grønne arbejdspladser skaber vækst

Helt fra begyndelsen har et frugtbart OPP-samarbejde været en drivende og udviklende faktor for ProjectZero. Men også udsigten til vækst i de grønne arbejdspladser og vigtigheden af, at Sønderborg Kommune kunne sætte sig på mange af disse, har skabt stor interesse fra alle de involverede parter i at sætte nogle markante fingeraftryk på den globale udvikling.

Desuden har etablering af Energibyerne i samarbejde med Frederikshavn, Horsens, Høje-Taastrup, Skive, Middelfart og Ringkøbing-Skjern været en meget vigtig ramme til udveksling af viden og erfaringer samt ikke mindst til at skabe en afgørende fælles agenda for at påvirke den nationale klimarammesætning.

Læs også: Speciale: Det kan vi lære af klimapartnerskab i Sønderborg

"Derfor er jeg heller ikke i tvivl om, at vi når vores vigtige mål i 2029. Alle i Sønderborg Kommune har nu fået øjnene op for, at det skaber værdi, og efter 13 års innovativt arbejde og samarbejde ligger vores målsætning nu så dybt hos alle borgere og virksomheder. Efterhånden har vi fået mange mennesker involveret, og alle er mobiliseret med afsæt i vores musketerånd om, at vi skal turde tænke visionært, lægge innovative planer og føre dem ud i livet. ZERO-ånden er nået hele paletten rundt og har fået skabt den afgørende alliance mellem kommune, erhvervsliv og borgere, og den grønne genstart gør en forskel. Vi skal nemlig handle nu, hvis vi skal undgå at sende regningen videre til næste generation," fastslår Peter Rathje.