Politikerne skal spille en rolle i offentlig innovation – her er hvorfor

Den offentlige sektor styres og ledes ikke alene af et embedsværk, men også af de folkevalgte politikere. Ny publikation præsenterer helt nye indsigter om politikernes rolle i offentlig innovation.

Lars Carstensen fra Furesø Byråd

Billede: I 2018 holdt COI 'åbne værksteder' i København og Aarhus med fokus på politikernes rolle i offentlig innovation. Her deltog blandt andre Lars Carstensen, medlem af Furesø Byråd og formand for Udvalg for digitalisering og innovation.

Den offentlige sektor styres og ledes ikke alene af et embedsværk – af offentligt ansatte – men også af de folkevalgte politikere. Derfor spiller politikerne en vigtig rolle i offentlig innovation.

Allerede i 2017 viste COI med en særanalyse af Innovationsbarometeret, at politikerne spiller en rolle i 2 ud af 3 offentlige innovationer. Analysen viste også, at når politikerne er involveret, kommer der oftere højere kvalitet og bedre borgerinddragelse ud af innovationsarbejdet.

Særanalysen viste samtidig noget om, hvordan politikerne er involveret i offentlig innovation. Nemlig både ved at lovgive, ved lokalt at lægge strategier for og prioritere innovationsarbejdet, og ved mere konkret at efterspørge og sikre, at der udvikles nye services, produkter, organisationsformer og måder at kommunikere på.

Søger svar hos politikerne

Innovationsbarometeret bygger på svar fra embedsværket i den offentlige sektor. Siden 2017 har COI også undersøgt, hvordan kommunal- og regionspolitikerne selv ser deres rolle i offentlig innovation:

Er politikerne alene med til at rammesætte fra begyndelsen, og overlader de derefter innovationsarbejdet til embedsværket, de involverede borgere, virksomheder og andre aktører? Hvor risikovillige er politikerne i innovationsarbejdet? Hvad er vigtigt for politikerne i offentlig innovation – på hvilke fagområder ser de innovation som væsentlig? Hvordan samarbejder politikerne i kommunalbestyrelser og regionsråd om offentlig innovation – og hvordan ser samarbejder mellem politikere og det centrale embedsværk ud?

Hør podcasten: Politikernes rolle i offentlig innovation

COI har søgt svar på de spørgsmål ved at spørge politikerne selv – ikke kun embedsværket, som også er væsentlig innovationsarbejdet i den offentlige sektor. Fokus har været på at få kommunal- og regionalpolitikernes viden, oplevelser og erfaringer frem i lyset, forklarer Lotte Rømer Grove, innovationskonsulent i COI.

Kræver mod at stå i spidsen

Og det er både via kvalitative interview, åbne værksteder (et særligt workshop-format) og senest gennem spørgeskema sendt til alle kommunal- og regionspolitikere, forklarer hun videre:

"Vi er taknemmelige for, at politikerne har taget sig tiden til at fortælle os om deres oplevelser og erfaringer med offentlig innovation – både de gode og de mere vanskelige. Samlet tegner der sig et billede af, at vi har et godt fundament for offentlig innovation, hvor politikerne også selv oplever, at de har en vigtig rolle at spille i offentlig innovation," siger Lotte Rømer Grove.

"Samtidig træder nogle udfordringer også tydeligt frem, eksempelvis at det kan være svært at være ambitiøs og risikovillig. Det kræver mod at stå i spidsen for også de radikale innovationer, som de komplekse samfundsmæssige udfordringer kalder på – når borgere og medier beder om klare svar og løsninger her og nu," fortsætter hun.

Læs også: Masser af indspark og flyvehøjde på de første åbne værksteder

Politikere kan føle sig trængt

Den kvalitative undersøgelse viser også noget om forholdet mellem politikere og det centrale embedsværk, forklarer Lene Krogh Jeppesen, chefkonsulent i COI.

Den relation opleves både som væsentlig og i langt overvejende grad velfungerende – men der kan også være udfordringer, forklarer hun videre:

"Flere politikere fremhæver, at det er vigtigt med tæt, hyppig og tillidsfuld kontakt mellem politikere og embedsværk. Men embedsværket kan også komme for langt ind på den politiske bane, så politikerne kan føle sig trængt," siger Lene Krogh Jeppesen og understreger, at det er vigtigt, at politikerne spiller en rolle i offentlig innovation:

"Vi har valgt nogle politikere til at varetage, udvikle og sætte retning for vores samfund – alene derfor er de vigtige og relevante i offentlig innovationsarbejde. Når vores samfund samtidig står med nogle komplekse problemstillinger, som kalder på radikal innovation, bliver politikerne uundværlige i det arbejde. De paradigmeskifter kræver, at vi har politikerne med hele vejen igennem," siger hun.

Ny publikation på vej

Al den nye viden, COI har indhentet, bliver præsenteret i en ny publikation, som lanceres den 25. august i Landstingssalen, Christiansborg. Ambitionen er, at publikationen opleves relevant for politikere – og det embedsværk, som de samarbejder med om at lede og rammesætte offentlig innovation.

Publikationen 'Arena – når politisk ledelse driver offentlig innovation' vil – ud over at indeholde viden fra COI's egne undersøgelser – give inspiration til, hvordan nogle af udfordringerne i det politisk ledede offentlige innovationsarbejde kan imødekommes og overkommes:

  • Politikere fra kommune og region deler ud af egne erfaringer med offentlig innovation, og der er eksempler på offentlig innovation, hvor politikere har spillet en særlig eller tydelig rolle.
  • Tre forskere deler deres forskningsbaserede viden i handlingsorienterede tips til politikernes offentlig innovationsarbejde.
  • En medieekspert giver input til, hvordan man som politiker proaktivt kan arbejde med medierne om at formidle offentlig innovationsarbejdet – også undervejs i processen.
  • Find også viden og få inspiration fra Sverige og Norge: Bliv klogere på hvad Norges første politiske innovationsbarometer viser om norske lokal politikeres rolle i offentlig innovation. Bliv klogere på, hvordan Sverige vækker politikernes innovationsevne.

Vil du med til lanceringen? Klik på knappen herunder: