Innovationsstafetten: "Vi skal styrke dannelsen og fællesskabsfølelsen hos de unge"

Peter Hansen er skoleleder på Skørping Skole og byrådsmedlem i Rebild Kommune. Han er denne måneds deltager i COI's Innovationsstafet.

Peter Hansen er skoleleder på Skørping Skole og byrådsmedlem i Rebild Kommune. Han er denne måneds deltager i COI's Innovationsstafet.

Foto: Peter Hansen har været skoleleder på Skørping Skole siden 2007.

Innovationsstafetten er et format udviklet for at få et indblik i hverdagen for de mange mennesker, der arbejder med innovation i den offentlige sektor. Hver deltager bliver stillet en række spørgsmål og sender herefter selv stafetten videre.

Denne gang har vi talt med Peter Hansen, skoleleder på Skørping Skole i Rebild Kommune siden 2007. Han er uddannet lærer og har siden 1992 været skoleleder på højskoler og skoler i Nordjylland.

Peter Hansen har altid haft en innovativ tilgang til sine arbejdsopgaver, først ubevidst og senere mere bevidst, og har siddet i Skolelederforeningens hovedbestyrelse. Han er også byrådsmedlem for Socialdemokratiet i Rebild Kommune, hvor han er gruppeformand og netop valgt som borgmesterkandidat til valget i 2021.

Hvorfor arbejder du med offentlig innovation?

Det gør jeg, fordi jeg ikke kan lade være. Jeg er optaget af spørgsmålene "Hvad nu hvis vi gør tingene på en anden måde, og hvad sker der, hvis vi begynder at arbejde sammen med eller lege med andre organisationer og aktører, som vi ikke plejer at inddrage?" 

Hvordan arbejder du i praksis med offentlig innovation?

Jeg møder de gode ideer i min dagligdag som skoleleder. Når de gode ideer fødes, så er det min opgave sammen med mit lederteam at understøtte projektet. Det er ligesom med en ballon. Alle balloner tager luft - og nogle holder luften og flyver flot afsted, mens andre sprænger og falder til jorden.

Hvad er det spændende ved at arbejde med innovation i den offentlige sektor?

Det er at få noget nyt til at ske. Det er både at akkumulere flere ressourcer og at få mere værdi for det, som vi allerede har.

Hvorfor er det vigtigt – hvilket mål ser du innovation som midlet til?

For mig er innovation et eksempel på at tilpasse sig og lede et samfund, der altid er i bevægelse og forandring. Folkeskolen danner grundlag for børn og unges liv, og det er vigtigt, at de sociale, menneskelige og faglige kompetencer passer til det samfund, de bliver 'lukket ud' i.

Lige nu arbejder vi især med at styrke dannelsen og fællesskabsfølelsen - de unge skal se sig selv som en del af noget større. Og det kræver nye løsninger, hvis vi skal bevæge os væk fra det store fokus på det individuelle behov. 

Foto: Projekt Drøn på skolegården har givet Skørping Skole et nyt uderum for lokalområdets børn og unge, og er et af de projekter skoleleder Peter Hansen er mest stolt af. (Leif Tuxen)

Foto: Projekt Drøn på skolegården har givet Skørping Skole et nyt uderum for lokalområdets børn og unge, og er et af de projekter skoleleder Peter Hansen er mest stolt af. (Leif Tuxen)

Hvilket projekt eller ny løsning, som du har været med til at skabe, er du mest stolt af?

Jeg er mest stolt af projekt 'Drøn på skolegården'. Målet var at skabe et udendørs rum, hvor børn og unge havde lyst til at lege og bevæge sig - både i og uden for skoletiden. Med finansiering fra RealDania fik vi sat gang i en åben proces, hvor både interne medarbejdere og eksterne fra lokalsamfundet blev inviteret med i udviklingen. Derefter lod vi lanskabsarkitekterne køre processen selv, uden vores indblanding og havde tillid til, at de selvfølgelig havde styr på det.

Det var et stort projekt med en masse bump på vejen i form af udbudsregler og politiske interesser, og det kræver tålmodighed. Men vi var vedholdende - vi satsede og var risikovillige - og så turde vi give slip og være del af en kreativ proces.

Hvilken fejl har du lært mest af?

Vi lavede et højskoleprojekt målrettet seniorer. Det blev en fiasko med kun én tilmelding. Men der er ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget. Det viste sig, at processen senere var hele forudsætningen for gennemførelsen af Drøn på skolegården.

"Der er i dagens 2020 hårdt brug for, at vi nedbryder silotænkningen og fokuserer mere på at løse opgaven bedst muligt frem for de regler, der er sat. Vi skal give mere slip på de gængse måder, vi opfatter hinanden."

Peter Hansen, skoleleder på Skørping skole.

Hvis du skulle arbejde på at udvikle en konkret innovation i morgen, hvad skulle det så være?

Jeg arbejder hårdt for, at samskabelse ikke bare er noget, som vi snakker om, men at det også er noget, vi faktisk gør. Der er i dagens 2020 hårdt brug for, at vi nedbryder silotænkningen og fokuserer mere på at løse opgaven bedst muligt frem for de regler, der er sat. Vi skal give mere slip på de gængse måder, vi opfatter hinanden - især i en samskabelsesproces. 

Vi har siden 2016 haft årlige inspirationsmøder med forskellige aktører i lokalsamfundet. Her tager vi som skole ansvar for, at der bliver genereret ideer og lavet aftaler i forhold til konkrete innovative projekter. Det er eksempelvis tiltag rettet mod at velkomme nye folk til byen og fællessangsprojekter på tværs af skoler og institutioner. 

Hvem er din største hjælper i dit arbejde med offentlig innovation?

Det har været min lederuddannelse Sustainable Co-Creation. Bæredygtig ledelse - fælles skaben. En anderledes 3-årig uddannelse på masterniveau, hvor mine undervisere var Michael Stubberup, Steen Hildebrandt og Arawana Hayashi. Der var fokus på bæredygtigt lederskab med systemisk træning og kapacitetsopbygning i praksis. 

Hvem eller hvad er din største modstander?

Mine egne vaner og mønstre er mine største modstandere. Derfor er det afgørende, at man, som leder, sætter sig selv i spil og tør træde i karakter. Det er vigtigt at søge selvindsigt, for det er vejen til selverkendelse. Og netop selverkendelsen er forudsætningen for selvværdet, der giver adgang til selvrespekten. Det er vigtige processer i forhold til opbygningen af det eksistentielle immunforsvar. Det er et eksempel på den kapacitetsopbygning, jeg nævnte tidligere. For hvis du ikke kan lede dig selv, kan du heller ikke lede andre.

Foto: Folkeskolen danner grundlag for børnenes liv, og det er ifølge Peter Hansen vigtigt, at vi nu fokuserer på at styrke fællesskabsfølelsen. (Leif Tuxen)

Foto: Folkeskolen danner grundlag for børnenes liv, og det er ifølge Peter Hansen vigtigt, at vi nu fokuserer på at styrke fællesskabsfølelsen. (Leif Tuxen)

Er der en person eller en situation, der har været afgørende for innovationsindsatsen i jeres organisation?

Jeg har en særdeles dygtig og kompetent viceskoleleder i Hanne Larsen. Hun har i den grad sat struktur i vores organisation, så vi hele tiden har haft det bedste grundlag for at træffe vores beslutninger og vurdere graden af risikovillighed.

Hvad ser du som den største udfordring i arbejdet med offentlig innovation?

Det er, at vi ikke tør give slip. Vi har brug for mere fokus på at hjælpe og støtte hinanden i stedet for, at det handler om at overholde de opstillede regler og blot passe sit eget.

Hvem vil du give stafetten videre til? 

Jeg vil gerne give stafetten videre til Jens Skov Jørgensen, leder af ungdomsskolen i Rebild Kommune. Han har gjort en kæmpe forskel, og det er hans fortjeneste, at ungdomsskolen er i en rigtig god udvikling. Han er åben og fuld af gode ideer, og så tør han tage handling, så der faktisk også sker noget. Jens er for mig en rigtig god samarbejdspartner, og han besidder rigtig mange af de kompetencer, som jeg efterlyser i forhold til offentlig innovation.