COI's nytårstale: Nye afsæt for innovation i 2020 kræver indsats

Center for Offentlig Innovation ser frem mod året, der kommer. 2020 bliver et spændende år i COI. Og der bliver nok at tage fat på i fællesskab, for nogle af de store udfordringer venter, skriver centerleder Pia Gjellerup.

Pia Gjellerup, centerleder i COI

Pia Gjellerup, centerleder i COI, skriver nytårstalen for 2020.

De to tyvetaller i det nye årstal, som vi lige skal vænne os til, sætter meget nyt i gang i COI. Vi har åbnet vores tredje bevillingsperiode, vi har operationaliseret vores nye strategi med to målrettede spor i en ny udviklingsplan, og vi har vores styregruppe i fuld funktion som retningsgiver, inspirator og medudvikler.

Hvad står vi så som samfund over for? En offentlig sektor, hvor der mange steder er udviklet en modenhed i innovationsarbejdet, som betyder, at der nu med styrke kan arbejdes på den lange bane. Det er der også behov for. 

En dobbeltklemme på økonomien

Vi har i mange år set ind i en udvikling på velfærdsområderne, hvor de store årgange fra 1940’erne får behov for mere støtte i hverdagen og for nogle en mere intens indsats med plejeboliger og hospitalsindlæggelser. Samtidig kommer der igen mange små børn, som også kræver pasning og omsorg, så forældrene kan være aktive på arbejdsmarkedet. Det er en velkendt dobbelt klemme på økonomien og – ikke mindst – på de medarbejdere, der ikke er blevet flere af i de årgange, der er aktive på arbejdsmarkedet. Fordi mange bliver på arbejdsmarkedet en del år længere end før, er noget af problemet, men ikke det hele, blevet løst.

Velfærdsteknologi, andre arbejdsgange og langt mere effektive samarbejder på tværs af den offentlige sektor og med private – både i form af virksomheder, frivillige foreninger og fonde – har været centralt i innovationsarbejdet i mange år. Der er skabt mange værdifulde løsninger, hvor borgerne oplever en højere kvalitet, selv om der holdes igen på den offentlige driftsøkonomi. Vi ved fra COI’s Innovationsbarometer, at omtrent hver tredje innovation i det offentlige resulterer i både højere kvalitet og øget effektivitet. Vi ved også, at tre ud af fire innovationer er delvist genbrug af andres løsninger eller kopiering. Men vi kan blive bedre til at bruge større dele af andres løsninger og så videreudvikle i fællesskab.

Se flere tal og fakta i Innovationsbarometeret >

Nye teknologier for flere

Meget er blevet mere effektivt både for den enkelte og for det offentlige ved hjælp af digitaliseret kommunikation. Vi høster hurtigt, og kan næsten ikke huske, hvordan det var, da vi selv skulle ringe eller møde op for at få simple ting aftalt og bragt på plads. For nogle er det under alle omstændigheder svært at bruge de digitale løsninger, så her er der de gamle behandlingsveje at gå. Nu irriterer det selvfølgelig, at de, der fortsat vil bruge de gammeldags behandlingsveje, bliver ved med at have langsomme og besværlige veje at gå.

Det kan blive bedre, for nu står vi lige midt i, at det, vi nu kalder nye teknologier, bliver en del af dagligdagen. Vi er blevet meget dygtigere til at behandle store mængder af data, som kan hjælpe os med at komme hurtigere frem til en relevant løsning. Alt det kan vi blive meget bedre til at udnytte på en klog måde, og det vil hjælpe os alle – også dem, der ikke er trygge ved at taste alt muligt selv.

"Løsninger kan være nok så værdifulde – hvis de ikke implementeres og indbygges i driften, kommer de ikke til at skabe værdi. Det strategiske kan ikke stå alene."

Centerleder Pia Gjellerup

Store udfordringer venter i 2020

Nogle af de helt store udfordringer venter på os. Beskæftigelsesområdet har mange regler og mange indsatser, herunder også over for borgere, der ikke er opvokset i Danmark. Kræfterne og pengene, der bruges, giver slet ikke de resultater, der er ønsket. Indsatserne på det klassiske socialområde er voksende, men også her er forventningerne til resultaterne også større end virkeligheden kan leve op til. Og klimaområdet er med stor styrke blevet langt mere udfordrende for os alle med krav om virkningsfulde løsninger og adfærdsændringer, som vi skal finde frem til, afprøve og udbrede – hellere i dag end i morgen.

Rækker samfundets innovationskompetencer til at møde disse opgaver med virkningsfulde løsninger? Nej, for selv om vi oplever en øget modenhed i innovationsarbejdet, er der en tilbøjelighed til at skyde arbejdet videre fra den strategiske og kapacitetsskabende indsats til den daglige drift. Det er selvfølgelig helt afgørende, at innovative løsninger kommer ud i driften. Ja, løsninger kan være nok så værdifulde – hvis de ikke implementeres og indbygges i driften, kommer de ikke til at skabe værdi. Det strategiske kan ikke stå alene, så bliver det bare store taler og armbevægelser. Men uden en strategisk opbakning og vedholdenhed, visner arbejdet ude i en presset drift, og kompetencer og kapacitet siver lige så stille.

COI går ombord 

I 2020 går COI ombord i nogle af disse skismaer med afsæt i vores kernefagligheder – viden, metoder, relationer og værktøjer. Vi tager et tydeligere skridt i retning af offentlige topledere og kobler ledelse af innovation med de folkevalgtes rolle, som er underbelyst, men afgørende.

Vi konfronterer mulighederne for at opnå mere effektive partnerskaber mellem det offentlige og private for at skabe øget innovationsfokus i samarbejderne. Emnefelter, der arbejdes målrettet med, vil bl.a. handle om udvikling, implementering og spredning af grønne løsninger.

Vi tager fat i spredning af løsninger fra digitale samarbejder og anvendelse af nye teknologier med afsæt i bl.a. beskæftigelsesområdet. Indsigter, der kan bredes ud til andre fagområder vil være i fokus.

Få hjælp til spredning af innovationer i Spredningsguiden > 

Vi skal prøve at bruge hinandens gode erfaringer med større og hurtigere gennemslag, så de borgere, det hele handler om, kan få præsenteret nye og bedre løsninger. I mange tilfælde vil løsninger blive bedre, hvis man involverer borgerne direkte i identifikationen af kernen i problemerne og i udviklingen af løsningerne. Løsningerne kommer simpelthen til at passe til den virkelighed, de skal virke i, og borgerne vil være langt hurtigere til at gøre løsningerne til deres egne.

Vi glæder os til de mange samarbejdspartnere, vi fortsat skal møde, og til de nye, som vi skal møde første gang i 2020. Der skal nok blive noget at tage fat på - sammen. Det er meningsfuldt at skabe og udbrede løsninger, som gør vores offentlige sektor bedre.

Godt nytår!