Norsk program forener kræfterne på tværs af det offentlige og erhvervslivets interesser

I Norge har de sat turbo på de innovative offentlige investeringer gennem et nationalt program for leverandørudvikling. Programleder Per Harbø fortæller, hvordan og hvorfor programmet blev en succes.

Per Harbø. programleder for det norske leverandørudviklingsprogram.

Billede: Per Harbø er programleder for det norske leverandørudviklingsprogram.

"At turde åben gennemsigtig dialog og at tage ansvar som operativ facilitator. Det er blandt grundstenene for strategisk brug af innovationseffekten ved udvikling af processerne for offentlige indkøb." Det fastslår Per Harbø, programleder af 'Nasjonalt program for leverandørutvikling' i Norge.

Siden det norske program blev etableret i 2010, er det blevet udviklet til en succesfuld og selvstændig platform for samarbejde mellem stat, fylker (regioner), kommuner og erhvervsliv for at sikre innovation i de offentlige investeringer.

Fra begyndelsen har det klare formål været at udvikle en uafhængig organisation, der overordnet kunne sikre innovative offentlige investeringer med en legitim og gennemsigtig ramme for dialog mellem private leverandører og offentlige instanser om de behov, der ønskes opfyldt.

Legitimt at samarbejde

"På mindre end 10 år er det lykkedes os at gøre det legitimt at samarbejde på tværs af forvaltninger, leverandører og brancher. Vi har udviklet en overskuelig, fleksibel og uafhængig organisation, der som innovationsmotor har afdækket det enorme potentiale, der er ved at tænke markant mere innovation ind i de offentlige investeringer end nogensinde tidligere," fortsætter Per Harbø.

Faktisk var det erhvervslivets organisationer, som i 2010 tog initiativ til programmet og inviterede kommunerne til debat om, hvordan innovation i højere grad kunne tænkes ind i de offentlige udbud.

Det var nemlig tydeligt, at regelstyrede procedurer ofte medførte offentlige investeringer i dagens og især gårsdagens løsninger. Samtidig var der ingen tvivl om, at med offentlige udbud i omegnen af ca. 400 mia. NOK årligt var der et ganske stort potentiale for mere fremtidssikrede offentlige investeringer.

Uafhængig organisation

"Det offentlige set-up var ikke innovativ og fremadrettet tænkning. Det var ikke nødvendigvis bevidst, men man var bange for at foretage fejlinvesteringer, hvis det var innovativt, nyt og uprøvet. Derfor ville dialog med private leverandører og aktører kræve, at vi kunne skabe en mulighed for at ændre det offentlige mind-set," påpeger Per Harbø.

Regeringen og andre interessenter blev derfor inviteret til et møde om muligheden for statslig finansiering. Tilbagemeldingen var, at ideen som sådan var ganske god, men bare ikke lige passede med de politiske strategier på daværende tidspunkt.

"Sammen med KS (Kommunesektorens organisasjon), de største kommuner og nogle store statslige indkøbere, tog vi derfor beslutningen om at gøre et forsøg uden staten. Dermed blev Nasjonalt program for leverandørutvikling etableret som uafhængig organisation med finansiering fra forskellige partnere," fortsætter Per Harbø, men påpeger samtidig, at programmet siden 2016 også er finansieret via finansloven.

M_wD8Zz5UMs

Video: Se den norske video om leverandørudviklingsprogrammet og få et indblik i de mange innovative projekter, de samarbejder om. 

Inkluderende tankegang

Helt fra begyndelsen har det været en vigtig pointe med det uafhængige program, at der ikke er et krav til at være finansierende partner for at kunne opnå fordelene ved den innovative rådgivning.

"Mange forudsagde, at vores planer og ideer ikke ville lykkes på grund af begrænsende regler, lovgivning, gamle vaner og fastlåste procedurer. Men jo flere som sagde det, des stærkere blev vores engagement for at skabe en succes," fastslår Per Harbø.

I løbet af de første 5 år lykkedes det at gennemføre 40 innovative projekter på tværs af fylker, kommune og erhvervsliv, hvilket var et klart udtryk for, at der var et stærkt grundlag for at fortsætte programmet. Og tankegangen er fortsat at involvere flest mulig, når projekterne skal vurderes, beskrives og dermed blive en realitet. 

"Det er meget vigtigt, vi ikke tror, at vi selv ved det hele. Før den innovative investering går vi derfor i dialog med markedet for at formidle behovet og overlade løsningerne til leverandørerne som eksperterne. Vi skal tænke projekterne bredt og vurdere hvert enkelt projekt i forhold til, at mange aktører kan byde ind med forskellige vinkler. Den inkluderende tankegang er særdeles vigtigt, når vi skal bære projekterne til næste fase," påpeger Per Harbø om programmets strategiske arbejdsmetoder, der mere eller mindre blev grundlagt i 2010 og stadig bliver benyttet i stor udstrækning.

"Det er meget vigtigt, vi ikke tror, at vi selv ved det hele. Før den innovative investering, går vi derfor i dialog med markedet for at formidle behovet og overlade løsningerne til leverandørerne som eksperterne."

Per Harbø, programleder for leverandørudviklingsprogrammet

Kræfterne er forenet

"Vi har bevist, at det i dag er muligt at have dialog om offentlige projekter, så længe dialogen er transparent, og alle informationer er tilgængelig for alle. Der foregår ikke noget, som ingen ikke er klar over, og vi afholder mange møder med tilgængelig information," fortsætter Per Harbø om principperne for, at offentlige udbud i dag bliver gennemført på en mere gennemskuelig måde for at sikre innovationen.

Innovative anskaffelser

Foto: Eksempel på et af projekterne fra programmerne, hvor flere kommuner går sammen om at udvikle en innovativ løsning på fremtidens bæredygtige katamaran.

Over hele Norge på tværs af fylker og kommuner sejler et stort antal katamaraner med funktion som busser på vand. Derfor er der nu et innovativt mål om, at disse katamaraner i fremtiden skal sejle fossilfri – en løsning der helt konkret bliver efterspurgt i Vestland Fylke.

"Det er netop et eksempel på, at når flere går sammen om at efterspørge nye løsninger, bliver markedet dermed større og kræfterne forenet. Det gør det samtidig væsentligt mere interessant for leverandørerne at gå i gang med en helt ny udvikling," påpeger Per Harbø.

Nye innovative muligheder

Da programmet blev indledt i 2010, var det til at begynde med vanskeligt at finde projekter, hvor det offentlige faktisk ønskede at være innovative.

Det har dog ændret sig markant, så det i dag er lykkedes at skalere 'Nasjonalt program for leverandørutvikling' til at dække hele Norge, hvor man generelt har fået helt andre øjne på offentlige investeringsprojekter, der nu bliver belyst med nye vinkler og skaber helt nye innovative muligheder.

Siden 2010 er det blevet til mere end 200 innovative projekter. Mere end 60 offentlige organisationer er blevet markant bedre til at tænke innovative investeringer, og yderligere 300 er i gang med processen.

"Det er på trods af forudsigelserne lykkedes os at forene kræfterne på tværs af det offentlige og erhvervslivets interesser. Vi har fået lov at gå i front i den innovative offentlige udvikling og har bevist, at vi alle kommer væsentlig længere, når vi er i løbende transparent dialog og arbejder sammen. Det har betydet, at vi har indledt 2020 med programmets tredje periode med mange spændende og innovative projekter. Både igangværende og alle dem, vi har i pipelinen," fastslår Per Harbø.  

Læs mere om 'Nasjonalt program for leverandørutvikling' her (eksternt link)