Evaluering af innovationspriserne: Det skal være let at prale

De to nye nationale innovationspriser blev uddelt i september 2019 på Innovationsdagen i Horsens. COI har evalueret på processen. Læs de vigtigste læringspointer og find hele evalueringen her.

Billede fra Innovationsdagen i Fængslet i Horsens, afholdt af COI og COK.

Billede: COI uddelte i samarbejde med COK – Center for Offentlig Kompetenceudvikling i september 2019 Danmarks to første nationale innovationspriser for den offentlige sektor.

Innovationspristeamet i COI har nu evalueret de to nye nationale innovationspriser, uddelt af COI og COK i september 2019 på Innovationsdagen i Horsens. Evalueringen er udarbejdet med afsæt i COI’s arbejde med Innovationspriserne og -dagen; Hvad har vi gjort, set og lært?

Evalueringen viser, at flere formål er opnået: Vi har fejret og synliggjort det gode offentlige innovationsarbejde, fået trukket en masse innovationer frem i lyset og dermed skabt et stærkt afsæt for spredning af innovationerne. Men der er også gode læringspunkter til det fremtidige arbejde med nationale offentlige innovationspriser.

Evaluering er mere end et rituelt afdansningsbal

Vi er gået til arbejdet med Innovationspriserne og -dagen som en innovationsproces og med en forhåbning om at innovere på priskoncepter og konference-formater. Dermed følger også en forpligtigelse til at evaluere. Med et dokumenteret og klart billede af innovationsindsatsernes resultater og værdier er mulighederne for styring, læring og spredning langt mere gunstige.

Indsigterne fra evalueringen af innovationspriserne og -dagen vil vi bruge til at justere og tilpasse fremtidige indsatser med innovationspriser og konferencer

Vi håber også, at andre kan få gavn af evalueringen. Det kan være som inspiration til, hvordan evalueringer kan udarbejdes og formidles, eller som brug af helt konkrete pointer fra evalueringen, som kan overføres til andres arbejde

 

Gør processen nem for indstillerne 

"Hvad gør vi, hvis vi kun får ti indstillinger ind til NYT SAMMEN BEDRE-prisen, og hvad hvis der ikke er tre, der lever op til kriterierne?" Den bekymring fyldte for teamet i COI i februar 2019, da vi gjorde klar til at åbne for at modtage indstillingerne.

Den bekymring blev heldigvis gjort til skamme, da vi endte med at modtage 49 indstillinger til NYT SAMMEN BEDRE-prisen og 16 til Hverdagsinnovationsprisen.

Vi lærte, at konceptet med en simpel indstilling og et opfølgende interview virkede for både COI og indstillerne: Det letter processen for indstillerne, samtidig med at vi får et dybere kendskab til både innovationerne og menneskene bag. Vi har desuden lært, at 70 procent af indstillingerne kommer i løbet af den sidste uge op til deadline, og at vi ikke skal være bekymret for at få nok gode innovationseksempler ind. Vi har også lært, at vi skal påtage os et større fagligt sekretariatsarbejde, så juryen får en mere rimelig mængde materiale til deres nomineringsarbejde, og at opgaven med at matche innovation med rette priskategori hviler på os og ikke på indstillerne.

Fremtidigt vil vi bl.a. have en kortere indstillingsperiode, men til gengæld have mere tid til at udarbejde materiale, før juryen får det, og en simplere godkendelsesproces hos indstillerne. Der bør være én deadline for begge priskategorier og et større innovationsfagligt sekretariatsansvar hos COI.

Hør podcast fra Innovationsdagen > 

Giv tid til nørderi på Innovationsdagen 

Vi oplever et stort innovationsfagligt behov for at nørde og udforske andres innovationsarbejde og for at få inspiration til eget arbejde. De behov bidrog Innovationsdagen til at indfri. Vi fik skabt en inspirerende Innovationsdag i anderledes rammer, der styrkede netværk og videndeling mellem 114 deltagere.

Vi vil også i fremtiden prøve at afholde dagen i ekstraordinære rammer, og vi vil arbejde på at opretholde to balancer: 1) at dagen har relevans både for deltagere, der har indstillet en innovation og/eller er nomineret, og for øvrige, nysgerrige innovatører og 2) at vi på dagen både skaber plads til en mere overordnet national innovationsdagsorden og til de konkrete innovationseksempler.

Tænk kommunikation ind fra start 

COI’s kommunikationsansvarlige har fra begyndelsen været en del af innovationspristeamet. Antagelsen var, at vi kun kunne indfri ambitionerne for innovationspriser og -dag, hvis kommunikationsindsatserne var et integreret og målrettet værktøj i arbejdet. Vi er blevet bekræftet i, at det virker at have rettidig omhu og tænke kommunikations- og projektplan tæt sammen. Kommunikationsindsatserne har både bidraget til at skabe synlighed om indstillings- og informationssiden coi.dk/innopris og efterfølgende bidraget til 43 medieomtaler af Innovationsdagen og -priserne.

Fremtidigt vil vi forfine kommunikationsindsatserne, idet vi i endnu højere grad vil søge at komme ud på de offentlige arbejdspladsers egne kommunikationskanaler og sørge for, at nominerede fra begge priskategorier får behørig synlighed efter nominering.

 

Hvad gør COI nu? 

Vi er i gang med efterspillet på priserne. Det er en eksplorativ proces, hvor vi i samspil med innovatørerne udforsker, hvordan COI kan drage viden ud af og bidrage til at styrke det konkrete innovationsarbejde. Den store mængde materiale fra Innovationspriserne rummer også viden, som er relevant for COI’s løbende arbejde med at styrke evalueringskapacitet og spredningskapacitet. Derudover er der den helt konkrete spredning af de spændende innovationer. I LÆS STJÆL FORTÆL, COI’s hæfte med prisindstillingerne, kan man se korte beskrivelser af 52 af de indstillede innovationer. Læs og stjæl endelig – og tøv ikke med at fortælle os om, hvordan det går.

Download casesamlingen 'LÆS STJÆL FORTÆL' > 

Innovationsarbejde skal også være sjovt

Mantraet har hele vejen igennem Innovationsprisarbejdet været: "Det skal være sjovt!" Fordi vi tror på, at innovationsarbejdet får flyvehøjde, når vi også har det sjovt, mens vi arbejder innovationsfagligt. Vi ville have, at det også skulle være sjovt for dem, der tog sig tid til at indstille. Indstillingsarbejde er tit træls med kasser, uforståelige overskrifter, omfattende tekstproduktion og besværlige digitale løsninger.

I indstillingsprocessen stillede vi spørgsmålet: "Hvad gør jer stolt ved innovationen?" og det var netop for at få glæden og begejstringen frem.  De tunge og trælse situationer følger med, når vi laver solidt og ordentligt innovationsarbejde. Vi laver ting helt om. Nogle skal turde at beslutte at tage risici –  at prøve noget helt nyt og anderledes af for at finde bedre løsninger. Nogle skal lade være med at gøre det, de har gjort i mange år, og de skal i stedet gøre noget på en helt anden måde.

Det udanske praleri er nødvendigt 

Vi skal bevæge os selv og andre ud af gængse forestillinger og turde at gå efter noget helt nyt og anderledes. Det er hårdt arbejde, og når man står midt i det, kan det være svært altid at se det sjove i situationen. Men det er også sjovt. For i det uventede og i det anderledes kan der opstå akavede, særlige og sjove situationer. Og det er sjovt, når vi lykkes. Når alt det hårde innovationsarbejde resulterer i bedre løsninger. Bedre for borgerne, virksomhederne og jer, der arbejder i den offentlige sektor. Og det skal være sjovt at gøre noget så udansk, som at prale af sit gode offentlige innovationsarbejde.

Læs også: COI laver podcasten 'Innovatører' om offentlig innovation

Selv da produktionsfabrikken her i COI kørte på sit højeste, og vi på to dage lavede 19 interviews, på to uger producerede 36 casebeskrivelser til juryen, på fire uger producerede og lancerede hele fire podcast-afsnit, så var det sjovt. For det var sjovt at tale med alle de fantastiske mennesker, der laver alt det fantastisk inspirerende innovationsarbejde. Det var sjovt, fordi alle var fantastisk fleksible og hjalp os med at komme i mål med interview, jurymateriale og færdige casebeskrivelser. Det er vi enormt taknemmelige over. Og det giver os mod på at gøre det hele en gang til. Nu har vi jo en evaluering, der peger os i retning af alle de tilpasninger, vi nu brænder for at føre ud i livet.

Læs også: Silkeborg Kommune på studietur i København: "Vi tager virkelig mange gode ting med hjem"