Virtual Reality skal hjælpe skizofrenipatienter med at bekæmpe stemmerne i hovedet

En ny behandlingsform skal gøre det lettere for patienter med alvorlige hørelseshallucinationer at kontrollere de plagsomme stemmer, de hører. VR-brillerne testes i Region Hovedstaden, Nordjylland og Syddanmark.

Virtual reality briller

Billede: Virtual Reality-brillerne skal sammen med et sæt lydreducerende hovedtelefoner give skizofrenipatienterne mulighed for at gå i dialog med – og få kontrol over – de plagsomme stemmer, de hører (foto: Unsplash).

Et sæt Virtual Reality-briller og avatar-terapi.

Det er ingredienserne i en ny behandlingsform, der skal hjælpe skizofrenipatienter med hørelseshallucinationer med at få kontrol over de – ofte negative og truende – stemmer, de hører.

Den nye terapimetode skal i første omgang afprøves som behandlingsform i Region Hovedstaden, Region Nordjylland og Region Syddanmark. Er resultaterne som forventet, skal den rulles ud til hele landet.

Inspireret af forsøg i England

"Normalt tilbyder man patienter med skizofreni og vedvarende hørelseshallucinationer medicinsk behandling eller kognitiv adfærdsterapi. Men trods behandlingen vil cirka en tredjedel fortsætte med at høre stemmer. Der er med andre ord en stor patientgruppe med et udækket behandlingsbehov," siger Louise Birkedal Glenthøj, postdoc ved CORE – Forskningsenheden ved Psykiatrisk Center København.

"Derfor kiggede vi ud i verden for at se, hvad man gjorde andre steder. Der var en forskningsgruppe i England, der havde lavet en innovativ ny behandlingsform, hvor man arbejder terapeutisk med patienternes stemmer ved at indgå i en direkte dialog med dem. Det lod vi os inspirere meget af," fortsætter hun.

I forsøget i England sad patienten foran en skærm i ét rum, mens terapeuten sad foran en skærm i et andet rum. Ved hjælp af stemmeforvrængning og en computer-tegnet avatar kunne terapeuten 'optræde' som den plagsomme stemme og derved hjælpe patienten med at få større kontrol over den.

Stemmer optræder mere sjældent

Forsøget viste gode resultater: Ikke alene reducerede den nye behandlingsform angsten og ubehaget, der var forbundet med at høre stemmerne – den reducerede også frekvensen af stemmerne, så de optrådte mere sjældent end hos de patienter, der havde fået den normale behandling.

"Det samme vil vi nu prøve i Danmark – men med en endnu større patientgruppe, hvor vi samtidig avancerer teknologien og trækker på noget af det nye, Virtual Reality kan tilbyde os," siger Louise Birkedal Glenthøj.

Se Innovationsbarometeret: Brug ny teknologi

Ved hjælp af et tegneprogram kan patienten tegne en avatar, som ligner den person, som ligger bag hørelseshallucinationerne. Ved brug af et stemmeforvrængningsprogram kan patienten desuden indstille avatarens stemme elektronisk, så den til forveksling lyder som den stemme, som patienten hører i hovedet.

Kæmpestort potentiale

Når patienten efterfølgende får et sæt VR-briller og et par lydreducerende hovedtelefoner på, kan terapeuten skiftevis tale som sig selv og som den ubehagelige avatar.

"Det er rigtig svært at arbejde med stemmehøring, fordi vi i sagens natur ikke udefra kan høre, hvad der bliver sagt, og fordi det er svært at genskabe lige præcis den situation omkring at sige fra. Derfor er det rigtig interessant at bringe Virtual Reality på banen, fordi vi kan skabe en visuel repræsentation af stemmen, som patienten kan se og interagere med, og modulere stemmen, så den minder om den stemme, patienten oplever som plagsom. Det er en helt unik eksponering, man opnår ved at kunne sidde helt konkret over for sin avatar og have øjenkontakt med den," siger Nicole Dumanski, Project Manager hos Khora Aps, der har udviklet den danske løsning.

 

Avatar i vr

Billede: Ved hjælp af et tegneprogram kan patienten tegne en avatar, som ligner den person, som ligger bag hørelseshallucinationerne.

Khora Aps har tidligere samarbejdet med Region Hovedstaden om at bruge Virtual Reality til at hjælpe unge med social angst og agorafobi:

"Vi kan generelt se et kæmpestort potentiale i Virtual Reality i forhold til sundhed. Vi er meget opmærksomme på, hvad der sker ude i verden af forskning på feltet, og på de meget interessante resultater, der kommer ud af det," siger Nicole Dumanski.

Læs også: Virtual Reality mod social angst er vinder af Hverdagsinnovationsprisen

Udføres i tæt samarbejde

266 patienter med alvorlige hørelseshallucinationer skal indgå i det danske forsøg. Halvdelen skal igennem ni sessioner, hvor de eksponeres for forvrængede stemmer i Virtual Reality-format, mens den anden halvdel får et tilsvarende antal støttende samtaler.

Avatar-terapien skal afprøves på patienter i Region Hovedstaden, Nordjylland og Syddanmark, og projektet udføres med inspiration fra den engelske version af avatar-terapien og i samarbejde med associate professor Neil Thomas fra University of Swiburne, Australien.

Innovationsfonden har bevilliget 13 millioner til projektet.

Se Innovationsbarometeret: Find løsninger med fonde

Lavet plan for implementering

"Innovationsfonden var meget fokuseret på, at det ikke bare skal have en forskningsmæssig relevans," siger Louise Birkedal Glenthøj, postdoc ved CORE – Forskningsenheden ved Psykiatrisk Center København, og fortsætter:

"Derfor har vi faktisk allerede lavet en plan for implementering. Hvis vi finder den effekt, vi tror, det har, starter vi med en testbed i Region Hovedstaden, hvor vi udvælger terapeuter, der bliver nøglepersoner og skal træne andre op ude i klinikkerne. Når vi har erfaringer fra implementering i Region Hovedstaden, Region Nordjylland og Region Syddanmark, vil vi skalere det op og brede behandlingsformen ud til hele landet."

I den forbindelse hjælper samarbejdet med Region Nordjylland og Region Syddanmark, der begge hjælper med at rekruttere og behandle patienter til projektet, siger Louise Birkedal Glenthøj.

xKJTctpaVpE

Video: Se hvordan VR-løsningen virker – og hvad patienten ser – i denne video lavet af Khora Aps..

Brug for effektfuld behandling

Hun understreger, at det er vigtigt at finde en effektfuld behandling til patienter med alvorlige hørelseshallucinationer, fordi de er meget generende:

"Ofte er patienterne i en position, hvor de er meget underdanige i forhold til de stemmer, de hører: De lytter til, hvad stemmen siger, og de gør, hvad den kommanderer til. Det kan være at skære i sig selv, hoppe ud fra et eller andet eller i værste fald gøre skade på andre. Den balance skal vi have ændret, så patienten i højere grad får et ligeværdigt magtforhold med stemmen, så de kan sige fra. Og det har de engelske forsøg vist, at denne behandlingsform kan," siger Louise Birkedal Glenthøj.

Pilottesten i Danmark forløber frem til november, hvorefter en trial-fase af forsøget begynder. Den kommer til at forløbe i cirka 2,5 år.

Forsøget indeholder også en eksperimentel pakke, hvor det skal undersøges, om der kan gøres endnu mere for at øge patienternes kontrol over de stemmer, de hører – eksempelvis ved at få avataren til at se fjollet eller grinagtig ud, så den i endnu højere grad mister sin styrke i forhold til patienten. Læs også om forsøget på Innovationsfondens hjemmeside.