Norsk stortingsmelding om offentlig innovation: "Et meget vigtigt signal"

Den norske regering har præsenteret en stortingsmelding om innovation i den offentlige sektor. Med den træder den norske regering ind på scenen og sender et vigtigt signal, mener Pia Gjellerup.

Stortingsmelding i Norge

Billede: Regeringen i Norge fremlagde den 23. juni en melding til Stortinget om 'en innovativ offentlig sektor'.

En innovativ offentlig sektor – kultur, ledelse og kompetence.

Det er titlen på den længe ventede stortingsmelding (melding til Folketinget i Norge, red.), som den norske regering præsenterede i juni.

Stortingsmeldingen sætter politisk national retning på innovationsindsatsen og skal systematisere og styrke den samlede innovationsindsats i hele den norske offentlige sektor.

Har udviklet tre principper

"Regeringens mål er en effektiv offentlig sektor, som leverer god service til borgerne, har stort tillidsniveau i befolkningen og finder nye løsninger på samfundsmæssige udfordringer i samarbejde med borgere, erhvervsliv, vidensinstitutioner og civilsamfundet," står der i stortingsmeldingen, der blev præsenteret af den norske kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Regeringen har udviklet tre principper til fremme af innovation i den offentlige sektor for at nå målet, står der videre:

  1. Politikere og offentlige myndigheder skal give plads til manøvrer og incitamenter til at innovere.
  2. Ledere skal udvikle kultur og kompetencer for innovation, hvor man har modet til at tænke nyt og lærer af fejl og successer.
  3. Offentlige virksomheder skal søge nye samarbejdsformer.

Download hele stortingsmeldingen (eksternt link)

Placerer innovation centralt

Med stortingsmeldingen træder den norske regering ind på scenen og sender et vigtigt signal, mener Pia Gjellerup, centerleder i COI:

"I Norge får man med stortingsmeldingen placeret innovation helt centralt som ét af tre stærke kort, der kan spilles, når man skal udvikle den offentlige sektor: Man kan effektivisere, man kan prioritere, og man kan innovere – altså finde helt radikalt nye løsninger, der bryder med det vante. At man med stortingsmeldingen nu nationalt får en fælles forståelse for betydningen af et stærkt innovationsarbejde er meget værdifuldt," siger hun.

"Samtidig får man beskrevet og præsenteret innovation som en systematisk disciplin, der kræver hårdt arbejde, mod og et åbent samarbejde, hvor man er parat til både selv at høste og aflevere noget til andre. Det er noget, vi sagtens kan lade os inspirere og få glæde af i Danmark. Der er meget at hente i overordnet at lægge nogle værdier, begreber og forståelser ind i innovationsarbejdet i den offentlige sektor," tilføjer Pia Gjellerup.

Input fra nordisk samarbejde

Stortingsmeldingen om offentlig innovation er blandt andet blevet til med input fra det nordiske samarbejde mellem nationale innovationsaktører (Nordic Public Sector Innovation Hub), og de nordiske Innovationsbarometre (statistik over offentlig innovation) udgør et væsentligt faktagrundlag.

Læs også: Nye tal: 4 ud af 5 offentlige arbejdspladser i Norden er innovative

Stortingsmeldingen er inddelt i 13 kapitler, der kommer rundt om alt fra regeringens mål og tiltag, vigtigheden af at have en innovationsvenlig kultur, af at samarbejde med andre aktører (herunder private virksomheder) og af at sprede de gode løsninger for at realisere gevinsterne andre steder.

Kan og bør blive inspireret

Pia Gjellerup hæfter sig ved vigtigheden af, at stortingsmeldingen netop er et politisk initiativ:

"Vi ved jo, at den politiske rolle betyder meget for den offentlige innovation – det viser blandt andet vores nye publikation om politikernes rolle i offentlig innovation. Det betyder meget, når den offentlige sektors politiske ledelse faktisk signalerer, at det er den vej, vi vil gå," siger centerlederen.

Læs også: Nye tal: Politikerne spiller en nøglerolle i fornyelsen af den offentlige sektor

"Det spændende her er jo, at de nordiske landes offentlige sektorer minder meget om hinanden: De er store, de er ambitiøse, de er tilgængelige, de er decentrale, er præget af ret høj effektivitet og har et meget klart folkeligt mandat. Vi har meget, vi kan sammenligne, uden at skulle 'oversætte'. Nordmændene har hentet tydelig inspiration i Danmark, og det, de nu bruger det til, bringer arbejdet videre. Derfor kan – og bør – vi nu blive inspireret af det norske arbejde," slutter Pia Gjellerup.