Fem kommuner skal udvikle nye løsninger til anbragte unge: "Vi skal turde være modige"

Nyt initiativ skal nytænke og løfte indsatsen for unge i overgangen mellem anbringelse og eget hjem. Bikubenfonden, Dansk Design Center og fem kommuner samarbejder om at finde nye løsninger.

'Min vej hjem'-grafik

Billede: 'Min vej hjem' skal udvikle nye løsninger, så alle unge sikres den støtte, de har brug for i overgangen mellem anbringelse og eget hjem.

Den nuværende praksis skal vendes på hovedet. Anbragte unges overgang til eget hjem skal forbedres og nytænkes helt.

Det er ambitionen bag initiativet 'Min vej hjem', der skal føre til innovative løsninger på anbringelsesområdet og bidrage til at sikre, at de unge får den støtte, de har brug for i overgangen til voksenlivet – særligt med fokus på relationer og netværk.

Initiativet er et samarbejde mellem Bikubenfonden, Dansk Design Center og Rudersdal, Holstebro, Nordfyns, Aarhus og Horsens Kommune.

Stor hjemløshed

Der er en særlig grund til, at Bikubenfonden fokuserer på netop anbragte unges overgang til eget hjem, forklarer Sine Egede, chef for socialområdet i Bikubenfonden:

"I 2015 var vi med til at igangsætte Hjem til Alle Alliancen, der har til mål at udrydde hjemløshed blandt unge i Danmark. Det gav os en bevidsthed om, at en stor del – 40 procent – af de hjemløse unge faktisk er tidligere anbragte unge," siger hun og fortsætter:

"Sammen med Social Udviklingscenter SUS lavede vi derfor en undersøgelse af, hvad de unge selv siger om de barrierer og udfordringer, de oplever i den overgang fra anbringelse til eget hjem. Det spejlede vi så i forskningen, og vi kunne se, at de fortællinger, vi fik, harmonerer med den viden, vi allerede har – og jo desværre har haft i en årrække: Alt for mange unge mister fodfæste i overgangen mellem anbringelse og voksenlivet."

Læs case: Fonde og kommuner finder nye hjem til hjemløse unge

Spiller en anden rolle

Derfor valgte Bikubenfonden at gå sammen med Dansk Design Center om at starte en innovationsproces, hvor fem kommuner arbejder på nye løsninger, der sikrer unge den støtte, de har brug for i overgangen.

Innovationsprocessen strækker sig over ti måneder og indebærer bl.a. aktiviteter som workshops, feltarbejde, prøvehandlinger og symposier.

"Vi spiller som fond en anden rolle, end vi plejer at gøre, fordi vi i første omgang faktisk investerer i selve innovationsprocessen. Både økonomisk i form af samarbejdet med Dansk Design Center, men også ved at stille fondens viden og netværk til rådighed for kommunerne i deres udviklingsproces," siger Sine Egede og fortsætter: 

"Vi ved ikke på nuværende tidspunkt, hvilke løsninger de fem kommuner vil stå med. Men vi skal turde være modige og gå nogle steder hen, som vi ikke ved om er de rigtige, for at lykkes med at skabe afgørende forandringer for de unge. Indtil nu har der været gode initiativer – men ingen har skabt løsninger, der for alvor løfter området."

Ruster kommunerne

Bikubenfonden har afsat i alt 30 mio. kr. til at forbedre overgangene mellem anbringelse og eget hjem. Dansk Design Center fungerer som tovholder på de enkelte udviklingsforløb i de fem kommuner og har blandt andet stået for at træne deltagerne i og hjælpe dem med at opdage den værdi, designprocessen kan give.

Læs innovationstilgang: Designtænkning – med borgeren i fokus

Lige nu er deltagerne i kommunerne ved at færdiggøre feltarbejde blandt de anbragte unge, før de efter sommeren – i såkaldte designsprints – skal udvikle og teste nye løsninger.

"Selvom alle fem kommuner har det tilfælles, at de arbejder inden for anbringelsesområdet – og anbragte unges overgang til eget hjem – er der mange måder at anskue det på, og mange steder, man kan ønske at sætte ind," forklarer Sara Gry Striegler, programleder ved Dansk Design Center.

Sara Gry Striegler

Billede: Sara Gry Striegler er programleder og er ansvarlig for at udvikle og lede Dansk Design Centers indsats på velfærdsområdet, Future Welfare.

Fem forskellige projekter

Én kommune arbejder for eksempel med, hvordan de bedre kan få de anbragte unge ud i almene fællesskaber. En anden fokuserer på, hvordan man i højere grad kan bruge beskæftigelsesområdet – det at komme ud i job – til at skabe varige relationer.

Fælles er, at de unge selv sidder med i initiativets styregruppe og desuden deltager aktivt i de lokale udviklingsforløb.

"De fem kommuner har hver især et fokus, som de arbejder med, og de har også fået til opgave at finde partnere, de kan matche op med, der kan udfordre dem og udforske sammen med dem. Her er der også stor forskel i kommunerne: Nogle kommuner vælger at arbejde med aktører fra erhvervslivet, mens andre trækker på andre afdelinger i kommunen og civilsamfundet. Det er fem forskellige projekter med meget forskellige løsninger," siger Sara Gry Striegler og understreger, at der er en række synergier i at lære fra hinanden på tværs og lade sig inspirere, til trods for at fokus er forskelligt.

Se Innovationsbarometeret: Gå sammen med virksomhederne

Vil ændre hele mindsettet

Line Fedders, ungerådgiver i Horsens Kommune, er en af de medarbejdere, der deltager i 'Min vej hjem'. Hun har ikke tidligere arbejdet med designtænkning eller innovation i den størrelsesorden.

"Det har været mega spændende. Bare det at være en del af den her proces og skulle tænke anderledes – og skulle tænke de unge anderledes – har også gjort, at jeg selv i mit arbejde er begyndt at tænke anderledes på, hvordan jeg kan hjælpe de unge bedre," siger Line Fedders.

Hun forklarer, at kommunen vil ændre hele mindsettet omkring anbragte unges overgang til eget hjem.

"Vi vil ikke bare lave et projekt, hvor man laver en ny ting, de unge kan være sammen omkring. Vi vil ændre hele mindsettet i vores kommune. Der skal tænkes anderledes om de unge og om, hvordan man kan inddrage hele civilsamfundet rundt om den unge – selvfølgelig med udgangspunkt i den unges eget syn på livet," siger Line Fedders.

Vil støtte implementering

I hver kommune deltager omkring seks-syv medarbejdere og ledere, forklarer Sara Gry Striegler, programleder i Dansk Design Center. Hun tilføjer, at der er der stor forskel på, hvor stor forudgående erfaring de enkelte har med innovation og designtænkning.

"Set fra vores synspunkt handler det ikke så meget om, at vi vil gennemføre en proces for dem – vi vil gerne gennemføre en proces med dem og samtidig klæde dem på til at kunne gøre det selv fremadrettet," siger hun.

Hun understreger, at både Dansk Design Center og Bikubenfonden derudover lægger stor vægt på, at der er et ledelsesmæssigt ophæng i projektet i de enkelte kommuner. Sine Egede, chef for socialområdet i Bikubenfonden, forklarer, at Bikubenfonden er klar til at støtte den videre proces, hvis en eller flere af løsningerne har potentialet.

Download: COI's evalueringshåndbog 'Grønspættebogen'

"Vi vil forholde os meget, meget nysgerrigt til, hvilke løsninger vi kommer til at stå med. Nogle af tiltagene kræver formentlig yderligere afprøvning, test og evaluering, før man kan sige, at vi tror så meget på det, at vi skal implementere det og udrulle det – eventuelt også til andre kommuner. Men hvis vi kommer til at stå med noget, som de interessenter, der er involveret i det her, vil videre med, ser vi os helt klart som en aktør, der skal være med i det videre forløb. Det er klart det, vi håber på," siger hun.