Innovationsstafetten: "Det undrer mig, hvor lidt vi ved om 'naboens' innovationsarbejde"

Line Bluhme er direktør og partner i byLink - Healtcare Innovation. Hun er denne måneds deltager i COI's Innovationsstafet.

Line Bluhme fra byLink

Foto: Line Bluhme er direktør og partner i byLink, der udvikler produkter og innovationer til sundhedssektoren.

Innovationsstafetten er et format udviklet for at få et indblik i hverdagen for de mange mennesker, der arbejder med innovation i den offentlige sektor. Hver deltager bliver stillet en række spørgsmål og sender herefter selv stafetten videre.

Denne gang har vi talt med Line Bluhme, direktør og partner i byLink – Healthcare Innovation. Hun har arbejdet med brugerdrevet produktinnovation i sundhedssektoren i tre år. Hos byLink modtager de ideer fra sundhedspersonalet, hvorefter byLink udvikler og returnerer praktiske og æstetiske Low Tech produkter.

Hvorfor arbejder du med offentlig innovation?

Fordi det giver mening! Det er helt fantastisk at kunne se, hvordan de mange gode ideer gøre en forskel i en presset sundhedssektor. Presset i denne sektor bliver ikke mindre, og vi har brug for at benytte innovation, gerne i form af robotter og andre højteknologiske løsninger.

Man skal dog ikke undervurdere behovet for de helt lavpraktiske produkter, der er hurtigere at udvikle og implementere. Jeg brænder netop for de enkle idéer, der bliver til "lavteknologiske" produkter, hvor effekten ses hurtigt, og begejstringen er smittende.

Hvordan arbejder du i praksis med offentlig innovation?

Jeg anerkender fuldt ud, at innovation ikke altid er brugerdrevet. Robotteknologi er et super godt eksempel på, at innovation også er at tage kendt teknologi ind i ny sammenhæng. Men for mig er innovation blevet den brugerdrevne tilgang, hvor sygeplejersken eller andre personaler netop står med en ide. Der er mange fordele med denne tilgang, men den største er måske at have idéhaver med i hele processen som en afgørende aktør og nøgleperson i både storytellingen og implementering af det færdige produkt.

Foto: I byLink arbejder direktør og partner Line Bluhme for at udvikle innovative lowtech produkter med udgangspunkt i sundhedspersonalets idéer. På billedet ses de med det hygiejniske multibord 'Roomie'.

Foto: I byLink arbejder direktør og partner Line Bluhme for at udvikle innovative lowtech produkter med udgangspunkt i sundhedspersonalets idéer. På billedet ses de med det hygiejniske multibord 'Roomie'.

Hvad er det spændende ved at arbejde med innovation i den offentlige sektor?

Det spændende ved at arbejde i den offentlige sektor, er at man er med til at gøre en forskel for de personer – hverdagsheltene, som er vores sundhedspersonale. Drivkraften er dog for mig processen fra, at en god idé bliver til virkelighed. Og at vi derefter får den implementeret og kan se den nye løsning få en værdifuld effekt for sundhedspersonalet.

Ofte hører jeg folk sige, at jeg har valgt at en ’besværlig’ og tung sektor. Disse udsagn giver mig blot lyst til at gøre innovation mere enkelt og tilgængeligt for endnu flere.

Hvorfor er det vigtigt – hvilket mål ser du innovation som midlet til?

For mig er sundhedsinnovation at optimere og ændre på det, der ikke virker. Det afgørende er, at vores sundhedssektor tænker i nye og bedre løsninger for at kunne modstå det nuværende og kommende pres. Så innovation er midlet til, at vores sundhedspersonale kan være den bedste udgave af det de brænder for og så lang tid som muligt.

Når jeg ser den hurtige effekt og begejstring hos sundhedspersonalet efter, at de har taget et nyopfundet produkt i brug, står det klart for mig, at det giver mening at fortsætte arbejdet med sundhedsinnovation.

Hvilket projekt eller ny løsning, som du har været med til at skabe, er du mest stolt af?

Alle vores brugerdrevende produkter har tilført en eller flere optimeringer til sundhedssektoren, lige fra en ergonomiske ampulåbner (OpenIt) til et hygiejnisk multibord (Roomie). Jeg er stolt af dem alle.

Dog har jeg ét projekt, som jeg gerne vil fremhæve 'Når Innovation lykkes i Nordjylland'. En konference, hvor vi var med til at samle personer fra regionen, kommunen, vidensinstitutioner og virksomheder, med formålet om at få skabt et succesfuldt samarbejde omkring innovation til sundhedssektoren. Det startede som en skæv idé, men på rekordtid (2½ måneder), fik vi sammen med flere virksomheder, Aalborg Universitet, Aalborg kommune og Life Science Innovation North Denmark LSI, skabt en ægte succes med over 300 gæster og 45 udstillere. En succes som blev gentaget for anden gang i januar 2020.

Hvilken fejl har du lært mest af?

Én erfaring, der har været lærerig, var et projekt hvor vi ikke fra start fik afklaret idehavers rolle, og hvorvidt om dennes arbejdsplads selv ville investere i projektet og ej heller i produktet. For at sikre et effektivt og uproblematisk samarbejde har vi i dag stort fokus på hvem i ledelsen og i driften, der skal inddrages for at sikre både engagement samt finansiering før, under og efter udviklingsprocessen.

Foto: Lokale sundhedsklynger har ifølge direktør Line Bluhme en stor betydning for innovationsarbejdet i sundhedssektoren. Her ses hun og partner Liza Haslund-Larsen til LSI-messe.

Foto: Lokale sundhedsklynger har ifølge direktør Line Bluhme en stor betydning for innovationsarbejdet i sundhedssektoren. Her ses hun og partner Liza Haslund-Larsen til LSI-messe.

Hvis du skulle arbejde på at udvikle en konkret innovation i morgen, hvad skulle det så være?

Jeg vil gerne skabe en digital platform, hvor man samler gode idéer fra sundhedssektoren i hele landet – med fokus på produktudvikling. Et sted hvor sundhedspersonaler kan indmelde deres idéer, et sted hvor man kan se alle de gode idéer, der blev til noget, et sted hvor man kan få information om igangværende projekter, så man ikke arbejder flere om samme idé – eller åbner op for, at der kan samarbejdes om udviklingen. En platform med formål at skabe transparens, samt let tilgængelig og effektiv håndtering for produktinnovation i den danske sundhedssektor.

Mange dygtige mennesker rundt om i Danmark sidder allerede lokalt og samarbejder om produktinnovation. Jeg er stærk fortaler for de lokale samarbejder og ønsker blot at gøre deres viden tilgængelig for alle. Det bliver ikke i morgen, jeg præsenterer denne løsning, men de første spadestik er taget, og det vil glæde mig meget, hvis andre finder netop denne idé interessant!

Hvem er din største hjælper i dit arbejde med offentlig innovation?

I mit arbejde har de lokale sundhedsklynger rundt omkring i landet haft stor betydning. Særligt har den Nordjyske organisation 'Life Science Innovation North Denmark' (LSI), været en stor hjælp og har af flere omgange været en afgørende støtte for at projekterne på hospitalet eller i kommune er lykkes. Fra LSI har Heidi Hvistendahl og Trine Søbye, der begge er tidligere sygeplejersker, kendskab til de rette personer i både driften og i ledelsen og derved skabt en uformel og værdiskabt dialog.

Hvem eller hvad er din største modstander?

I nogle tilfælde er modstanderen det offentlige bureaukrati. Her findes der en fælde, der kan gøre, at et simpelt projekt ikke kan løses på en enkelt og effektiv måde.
En succesfuld innovationsproces er for mig en hurtig og agil proces, hvor man fastholder momentum og idéhavers engagement. Men korte beslutningsprocesser er ikke altid muligt, og flere projekter bliver skrinlagt på den konto.

En anden undren er, at vi i et så lille land ved meget lidt om hvilke produktideer 'naboen' går og pusler med. Til eksempel kan man i Nordjylland have gang i en løsning, som skal sikre patienters ejendele ved indlæggelse, og ved et tilfælde finde ud af, at lignende projekter allerede er igangsat i Region Midt og i Region Hovedstaden. Faktum er, at vi nu står med tre løsninger, og hvilken er så den bedste? Igen kan jeg kun appellere til mere åbenhed og nysgerrighed på, hvad andre laver, så vi kan hjælpe hinanden mod større succes.

Foto: Det er vigtigt, at man ved projektets start har afklaret idéhavers rolle, mener Line Bluhme.

Foto: Det er vigtigt, at man ved projektets start har afklaret idéhavers rolle, mener Line Bluhme.

Er der en person eller en situation, der har været afgørende for innovationsindsatsen i jeres organisation?

Uden at blinke vil jeg gerne nævne alle de sundhedspersonaler, der har ladet os arbejde med deres ideer. Uden dem og deres engagement ville det ikke være muligt at arbejde og lykkes med brugerdreven innovation

Hvad ser du som den største udfordring i arbejdet med offentlig innovation?

Den største udfordring er, at man i Danmark har to forskellige hensigter med produktinnovation i sundhedssektoren.

  • Den kommercielle tilgang til innovation: Primært hospitalerne ønsker en økonomisk gevinst og en kommercialisering på personalets idéer ved juridiske kontrakter og licensaftaler. Her laves der aftaler, der skal sikre en økonomisk gevinst og et afkast til både hospitalsafsnittet, juristerne og idéhaver, ved at få en andel i salget af det færdige produkt.
  • Den værdibaserede tilgang til innovation: Mange kommuner indgår i et udviklingsprojekt for at kunne benytte værdien af den optimering, det nye produkt måtte medføre. Her er der et bevidst fokus på de tre bundlinjer.

Den sidste nævnte er i min optik ’sunde’ innovation, hvor fokus blandt andet er på optimering af arbejdsmiljø, tid og patientsikkerhed frem for en kompliceret forretningsmodel.

Hvem vil du give stafetten videre til?

Jeg vil give stafetten videre til en af de største ildsjæle jeg har mødt: Sygeplejerske og plejehjemsleder Henriette Lerche. Hun har med sit ekstrem høje drive og innovative lederstil skabt det nytænkte Plejecenteret Annehave, til stor glæde og gavn for både hendes ansatte og borgere/patienter.

Vil du høre mere om byLink?

Kontakt Line Bluhme, 52113009, line@bylink.dk