Corona-chatbot blev udviklet i rekordtempo – og rullet ud i alle regioner på 14 dage

I marts blev Danmark for alvor ramt af COVID-19 hvilket betød, at et stort antal bekymrede borgere kontaktede Akuttelefonen. For at klare presset udviklede Region Hovedstadens Akutberedskab en digital chatbot i rekordtempo.

Corona-chatbot grafik fra Danske Regioner

Billede: Chatbotten blev udviklet af Region Hovedstadens Akutberedskab. / Grafik: Danske Regioner

I slutningen af februar 2020 havde de færreste forudset, at Danmark ville lukke ned som følge af COVID-19 knap 14 dage senere. Skoler, virksomheder og grænser blev lukket, og alle danskere blev bedt om at være hjemme og holde afstand for at stoppe den voldsomme smittespredning i vores samfund.

Det betød naturligvis også, at spørgsmål om symptomer på denne forholdsvis ukendte virus hobede sig op blandt borgerne. På bare en enkelt dag modtog Akuttelefonen 1813 i Region Hovedstaden mere end 2100 opkald på den ekstra vagtcentral på Herlev Hospital, hvor bekymrede borgere kan ringe til en corona-hotline.

Som en ekstra hjælp til borgerne har Region Hovedstadens Akutberedskab, Microsoft og ProActive A/S i et fælles samarbejde udviklet en digital chatbot for corona-symptomer i rekordtempo.

"Vores chatbot er et supplement til borgerne og deres behov for mere viden, og for at sikre, at borgere hurtigere og lettere kan få information om hvor og hvornår, de skal ringe, når de er bekymrede om COVID-19," fortæller direktør for Akutberedskabet, Freddy Lippert om løsningen, der efter bare 14 dage var klar til at blive rullet ud i alle landets regioner.

Bemærkelsesværdigt tempo

Med udgangspunkt i myndighedernes anbefalinger og de mest efterspurgte spørgsmål fra borgerne blev den første version af den digitale chatbot udviklet og implementeret i Region Hovedstadens Akutberedskab på mindre end en uge. 

"Det viste sig hurtigt, at borgere udenfor hovedstadsområdet også benyttede chatbotten, og da de andre regioner derfor viste stor interesse for chatbotten i dagene efter, fik vi hurtigt etableret et tværregionalt samarbejde, hvormed en national udrulning var klar kun en uge efter," fortsætter Freddy Lippert om arbejdet med at udvikle en digital løsning på usædvanlig kort tid med mange interessenter på tværs af alle regioner.

En proces der kræver mange gode kræfter og vilje til at lykkes på tværs, når kommunikation, jura og IT skal kobles sammen, hvilket er lykkedes med et godt makkerskab mellem Region Hovedstadens Akutberedskab og Center for Regional Udvikling - Sundhedsforskning og Innovation.

"Det er blevet kombineret med et kompetent og ikke mindst meget prisværdigt samarbejde med de andre regioner, Microsoft og ProActive med et særdeles højt engagement fra alle parter både offentlige såvel som private aktører," fastslår Freddy Lippert, hvilket projektleder hos Sundhedsforskning og innovation, Charlotte Trap-Kinberg, er helt enig i.

Spørgsmål guider borgeren

"Ved at arbejde i design-sprints med løbende møder mellem alle parter flere gange dagligt, har vi både været i stand til at holde momentum, at få løst alle opgaverne meget hurtigt samt ikke mindst engagere alle interessenter på en frugtbar måde," påpeger Charlotte Trap-Kinberg om processen med udvikling og udrulning af en national løsning på mindre end to uger.

Princippet bag de første versioner af regionernes chatbot er, at der med afsæt i myndighedernes retningslinjer, er opbygget et beslutningstræ, der stiller en række spørgsmål. Dermed bliver borgeren guidet frem til, om der faktisk er et reelt behov for at ringe til Akuttelefonen, Lægevagten, egen læge, 112 eller simpelthen "bare" blive hjemme på grund af for få symptomer.

Og de indsamlede datamængder er naturligvis helt anonyme.

Billede: Chatbotten er et redskab til hurtig afklaring og et supplement til den sundhedsfaglige vurdering.

Billede: Chatbotten er et redskab til hurtig afklaring og et supplement til den sundhedsfaglige vurdering.

Løbende tilpasning

Chatbotten har de første par uger allerede givet mere end 150.000 borgere ny brugbar viden og vejledning. For at være på forkant og sikre, at chatbotten er opdateret med den nyeste viden, er den allerede ved at blive videreudviklet med en række nye målgrupper som børn, gravide og andre borgere i risikogrupper.

"Det gør vi blandt andet med afsæt i relevant feedback fra borgerne, og vi er allerede i gang med at videreudvikle chatbotten. Derfor kommer der senere i 2020 en mere innovativ version med funktionalitet, der er baseret på kombinationen af feedback, vejledning fra myndigheder, forskning samt ikke mindst brug af kunstig intelligens. Alt sammen naturligvis til gavn for borgerne i vores fælles kamp mod COVID-19," påpeger Freddy Lippert.

I forlængelse af den allerede etablerede chatbot har Novo Nordisk Fonden ydet bidrag til en videreudvikling af chatbotten. Et udviklingsarbejde som allerede er igangsat medio april 2020.

Find corona-chatbotten på regionernes hjemmesider: 

- Region Hovedstaden

- Region Sjælland

- Region Syddanmark

- Region Midtjylland

- Region Nordjylland