Cirkulær arbejdsform mindsker plastikaffald og skaber nye jobs: "En win/win/win/win"

I april var COI endnu engang med til at kåre Årets Innovative Kommune i Sverige. Denne gang faldt valget på Sotenäs, hvor en cirkulær arbejdsform bl.a. mindsker plastikaffald, reducerer CO₂-udslip, øger genbrug og skaber økonomisk vækst.

Sotenäs kommun i det vestlige Sverige har siden 2015 arbejdet med en cirkulær arbejdsform.

Billede: Sotenäs kommun i det vestlige Sverige har siden 2015 arbejdet med en cirkulær arbejdsform. Arbejdsformen gør den enes affald til den andens ressource ved at skabe symbiose mellem aktørerne.

20 nye virksomheder. 164 mio. kroner i besparelser på affaldstransporter. Reduktion i udslip af kuldioxid med 60.000 ton kuldioxidækvivalenter. Mindre maritimt affald, der nu i stedet genbruges.

Det er nogle af gevinsterne ved den cirkulære arbejdsform i Sotenäs kommune i Sverige, som kommunen i fem år har brugt for at skabe større symbiose mellem en lang række forskellige aktører og derved afhjælpe både lokale og større problemstillinger.Kommunen etablerede i 2015 Sotenäs Symbioscentrum som innovativt knudepunkt og katalysator for processen, og målsætningen er at skabe en miljørevolution.

En win/win/win/win

"Den cirkulære arbejdsform i Sotenäs er voldsomt interessant. Dels har man løst flere store og veldefinerede lokale problemer – bl.a. har man undgået, at tre store virksomheder flyttede eller lukkede, at være nødt til at bygge et nyt og meget dyrt rensningsanlæg, at øge forureningen og at det lokale dyreliv som fx hummer og fisk dør i efterladte bundgarn og fiskeredskaber," siger Ole Bech Lykkebo, analysechef i Center for Offentlig Innovation.

"I stedet har man fået en række gevinster: Man mindsker maritimt affald, som nu genbruges, man mindsker udslippet af kuldioxid markant, man sparer 164 mio. kroner på affaldstransporter, forurenet vand fra virksomheder bliver renset bedre, og 20 nye virksomheder er opstået som resultat af den cirkulære arbejdsform. Det er en win/win/win/win," fortsætter Ole Bech Lykkebo.

Han sad for andet år i træk med i juryen, der i april kårede Årets Innovative Kommune i Sverige.

Læs også: COI var med til at kåre Årets Innovative Kommune i Sverige

Et betydeligt potentiale

Med i juryen sad også Klas Danerlöv, koordinator for innovationsspørgsmål i SKL (Sveriges Kommuner og Landsting), Emma Estborn, innovationskonsulent ved Impact StartUp Sverige, og Ingrid Haraldsson fra den svenske virksomhed Piku, der udbyder kompetenceudvikling til den offentlige sektor.

Vinderen blev offentliggjort til 'Future & Welfare'-konferencen, der blev afholdt i Malmö den 5.-6. marts. Erik Goksøyr, symbioseudvikler i Sotenäs kommune, er stolt af, at kommunen har modtaget prisen:

-LSL9fntmsw

Motiverer til at arbejde videre

"Det er noget, der motiverer os til at arbejde videre med disse spørgsmål. Vi har arbejdet hårdt for at få det marine genvindingscenter og vores symbiosenetværk i gang, og det er dejligt at få dette arbejde bemærket og forhåbentlig kunne inspirere andre," siger han og fortsætter:

"At være med til at indsamle og genanvende fiskeredskaber og plast fra havet for at sikre, at plast ikke ender i naturen eller i havet – samtidig med, at vi skaber sociale bånd og arbejdstræning – er noget, vi er meget stolte af."

Sverige pris

Foto: COI sad også med i juryen, da Årets Innovative Kommune i Sverige blev kåret i 2019.

Betydeligt potentiale for spredning

Ole Bech Lykkebo forklarer, at juryen udvalgte Sotenäs kommune som vinder, fordi løsningen levede op til alle kriterier: Løsningen er ny, den er implementeret, har vist tydelige og målbare resultater og værdi og har et betydeligt potentiale for skalering og spredning.

"Faktisk er Sotenäs Symbioscentrum i sig selv en spredningshistorie. Løsningen er oprindeligt inspireret af Dansk SymbioseCenter i Kalundborg – dog er Sotenäs kommune kun blevet inspireret mindsettet og arbejdsformen, for begge er etableret i 2015," siger analysechefen.

Han understreger, at løsningen fra Sotenäs kommune sagtens kan spredes til andre lokaliteter og andre problemstillinger. Læs hele juryens begrundelse herunder:

"Da truslerne mod den lokale industri voksede, vendte Sotenäs kommune udfordringerne til muligheder. Sotenäs Symbioscenrum er et fantastisk eksempel på samarbejde fra et bæredygtighedsperspektiv, der har styrket det lokale erhvervsliv meget og bidraget med miljøfremmende løsninger, der har globalt spredningspotentiale. Samtidig har kommunen skabt en miljømæssigt bæredygtig løsning på emissioner og affaldshåndtering. Årets kommunale innovation er et lysende eksempel på værdien af samarbejde mellem den offentlige sektor, erhvervslivet og forskning i design af nye løsninger med store effekter for virksomheder såvel som for lokalsamfundet og miljøet."

Besøg Sotenäs Symbioscentrums hjemmeside og se løsningen (eksternt link) >