Virtual Reality mod social angst er vinder af Hverdagsinnovationsprisen

Silkeborg Kommune bruger Virtual Reality til at hjælpe unge med social angst. Det blev torsdag belønnet med Hverdagsinnovationsprisen, en ny innovationspris for den offentlige sektor.

Vinderne af Hverdagsinnovationsprisen med gavebevis

Foto: Vinderne af Hverdagsinnovationsprisen på scenen til Innovationsdagen i Horsens torsdag den 5. september.

De daglige gøremål i hverdagen er for psykisk sårbare unge ikke lige så overkommelige som for andre.

For personer med eksempelvis social angst er en tur i supermarkedet både skræmmende og uoverskuelig, fordi de skal begå sig blandt andre mennesker. Det har derfor stor indvirkning på deres hverdag og livskvalitet.

I Silkeborg Kommune har man udviklet fire Virtual Reality-film, hvor sårbare unge på Botilbuddet H. C. Branners Vej – i trygge rammer  kan blive trænet i at gå i supermarkedet og udfordre angsten.

Fejrer de små greb

Den løsning – der har hjulpet de unge, der har trænet med VR-brillerne, til at blive mere selvhjulpne – blev torsdag belønnet med Hverdagsinnovationsprisen ved Innovationsdagen i Horsens.

Hverdagsinnovationsprisen er en ny national innovationspris for den offentlige sektor. Den uddeles af Center for Offentlig Innovation (COI) og COK – Center for Offentlig Kompetenceudvikling.

Prisen handler om at fejre de små kloge greb, som vi gør i det daglige, og hvor resultatet bliver, at en opgave løses hurtigere og i en højere kvalitet. De situationer, hvor man siger: "Hvad nu, hvis man bare….?"

Kæmpe anerkendelse

Virtual Reality-løsningen er skabt i samarbejde mellem Socialafdelingen i Silkeborg kommune, foreningen Innovation Silkeborg og virksomheden TimeStory VR.

Det var deltagerne på Innovationsdagen, der kårede vinderen af Hverdagsinnovationsprisen. Det skete ved at bedømme de seks nominerede innovationer ud fra to parametre: værdi og spredningspotentiale. På værdien skilte Silkeborg Kommunes innovation sig afgørende ud.

"Det betyder rigtig meget for os, og det er en kæmpe anerkendelse af det arbejde, vi har lavet – især med sigte på, at vi gerne vil nå borgerne. Jeg er meget stolt af de ord, der er kommet til os i dag, særligt at de øvrige deltagere har kunnet se, at vi arbejder med at skabe livskvalitet for denne gruppe af borgere. Det er det, der var målet – gennem teknologi," siger Rikke Bækgaard, funktionsleder i Socialpsykiatri- og Rusmiddelsektionen, Silkeborg kommune.

Vinderne modtager blandt andet en lærings- og inspirationstur til et sted i Danmark. Læs en beskrivelse af Silkeborg Kommunes innovation længere nede – se alle seks nominerede her. COI vil arbejde videre sammen med alle nominerede for at understøtte spredning til andre arbejdspladser i den offentlige sektor.

VIRTUAL REALITY HJÆLPER UNGE MED SOCIAL ANGST

Virtual Reality hjælper unge med social angst

De daglige gøremål i hverdagen, såsom at købe ind i supermarkedet, tage bussen eller gå på arbejde, er for psykisk sårbare unge ikke lige så overkommelige som for andre. For personer med eksempelvis social angst er en tur i supermarkedet både skræmmende og uoverskuelig, fordi de skal begå sig blandt mange andre mennesker. Det har derfor stor indvirkning på deres hverdag og livskvalitet.

I Silkeborg Kommune har man udviklet fire Virtual Reality-film, hvor sårbare unge på botilbuddet H.C. Branners Vej – i trygge rammer  kan blive trænet i at gå i supermarkedet og udfordre angsten. Med VR-brillerne på kan de unge træne at stå i kø og blive mødt af kassemedarbejderen  men med nem mulighed for at afbryde forløbet, hvis det bliver for udfordrende. En medarbejder er med, når der trænes med VR-brillerne, og har mulighed for at vælge filmens forløb ud fra de unges reaktioner og tale med dem under træningen.

Efter de første otte gange i VR-universet begynder der som regel at ske store forandringer hos de unge, men længden på forløbet afhænger af den enkelte person. Fem unge, der tidligere har fået hjælp til hverdagens gøremål, har indtil videre trænet med VR-brillen, hvoraf én nu er helt selvhjulpen og fire er blevet mere selvhjulpne. Træningen med VR- brillerne er skånsom, idet den unge ikke er stresset og angst af sanseindtryk allerede inden, de er nået ned i supermarkedet. Ligeledes er det tidsbesparende og mere effektiv træning for både borger og medarbejder – da virkeligheden ligger i det nærmeste, trygge samtalerum.

I Silkeborg Kommune har man allerede udvidet initiativet med brug af VR-film til træning i transport med bus, så de psykisk sårbare unge på sigt kan blive yderligere selvhjulpne. Andre områder, hvor VR kan hjælpe kommunens borgere, er under overvejelse.