COI er forlænget

Regeringen, KL og Danske Regioner har aftalt at forlænge COI's bevilling for en ny periode.

Ansatte hos COI

Foto: Center for Offentlig Innovation (COI) har eksisteret siden 2014.

Regeringen, KL og Danske Regioner har i forbindelse med økonomiaftalerne for 2020 aftalt en ny periode for COI. Den nye periode varer til og med 2021.

I aftaleteksten står:

"Der var i foråret 2019 enighed om en ny strategi for COI, hvor fokus er på at understøtte innovationsfokus i den offentlige sektors samarbejde med den private sektor samt bidrage til udbredelse af velafprøvede teknologiske løsninger og nye, lovende teknologier. Regeringen, KL og Danske Regioner er som opfølgning herpå enige om at forlænge bevillingen til COI til og med 2021."

Fremtid på plads

Centerleder i COI Pia Gjellerup glæder sig over, at centeret nu igen har et længere perspektiv for sit arbejde:

"Det er meget tilfredsstillende, at COI's fremtid er kommet på plads," siger centerleder Pia Gjellerup og fortsætter:

"Vores arbejdsopgaver, herunder ikke mindst de nye udviklingsområder, rækker langt frem i tiden, så det er vigtigt med en længere periode foran os. Vi skal som lille organisation også langt ud – vi har mange relationer til de medarbejdere og ledere, der overalt på offentlige arbejdspladser arbejder med innovation som afsæt for øget effektivitet og kvalitet. Det konkrete arbejde og samarbejde følges på vores hjemmeside og på vore øvrige platforme, hvor vi blandt andet har 2.000 engagerede abonnenter på vores nyhedsbrev og netop passeret 3.000 følgere på LinkedIn."