Offentligt ansatte var i praktik i det private: "Der er mange gevinster i at komme ud"

COI målrettede i år Innovationspraktikken, så den gik på tværs af den offentlige og den private sektor. Forsøgsordningen har skabt værdi for begge parter.

Birgitte Petersen, chefkonsulent for Styrelsen for IT og Læring og Søren Adolph, stifter af Meebook

Foto: Som led i en forsøgsordning var chefkonsulent Birgitte Petersen fra Styrelsen for It og Læring i praktik hos Søren Adolph, stifter af virksomheden Meebook.

"Det var meget givende. Der er mange gevinster i at komme ud."

Sådan lyder det fra én af de offentligt ansatte, der i år har været i praktik hos en privat virksomhed.

Innovationspraktikken er et gratis tilbud udviklet af COI for at gøre det lettere for offentlige arbejdspladser, medarbejdere og ledere at lære af hinanden på tværs.

Inspiration for begge parter

Som noget nyt målrettede COI i år praktikken samspillet mellem den offentlige og den private sektor. Det sker for at understøtte et af COI's nye strategiske udviklingsfelter: styrket innovationsfokus i offentlig-privat samarbejde.

Derfor har COI i år forsøgsvist sendt et hold offentligt ansatte af sted i praktik hos en række udvalgte private virksomheder. Målet er at skabe indsigt og inspiration for begge parter.

En af praktikanterne i årets praktik var Birgitte Petersen. Hun er chefkonsulent i Styrelsen for It og Læring og var gennem fem dage i praktik hos virksomheden Meebook, der har skabt en af de mest udbredte læringsplatforme i kommunerne:

Vil anbefale det til andre

"Jeg vil klart anbefale det til andre. Man er nødt til at være der og se, hvordan de arbejder – og tale med dem for at forstå det, de sidder med. Det kan man ikke bare læse sig til," siger Birgitte Petersen.

Hun havde specifikt ønsket at komme i praktik hos Meebook, fordi det passer til den opgave, hun sidder med – at kortlægge og visualisere lærerens digitale hverdag for at identificere potentialer, barrierer og sammenhænge. Derfor var et praktikophold oplagt, siger hun:

"Jeg sidder med et nyt projekt, hvor der er mange private spillere, og derfor var det oplagt at komme ud at besøge en af dem. Jeg har blandt andet været med på nogle skoler og på besøg hos en kommune. Det giver rigtig meget mening i stedet for bare at holde et møde – rent faktisk at få indblik i deres hverdag og i, hvordan Meebook for eksempel går til involvering af brugere," fortæller Birgitte Petersen.

Glad for praktikforløbet

Også praktikvært Søren Adolph, stifter af Meebook, er glad for praktikforløbet. Virksomheden har blandt andet fået et nyt blik på deres egen opgaveløsning, forklarer han:

"Det er dejligt, at nogen fra ministeriet kommer på besøg og får et indblik i den virkelighed, vi har. Og kan tage noget viden med tilbage. Samtidig har vi fået et indblik i, hvordan ministeriet tænker og fungerer – og en masse feedback og spørgsmål til, hvordan vi gør tingene herinde," siger Søren Adolph.

Han og Birgitte Petersen forklarer begge, at de på forhånd var gode til at forventningsafstemme, hvad de hver især ville have ud af praktikforløbet, og hvordan det konkret skulle foregå. Derudover var det vigtigt, at der var et klart formål med praktikken.

Afgørende for samarbejde

COI's Innovationsbarometer viser, at 30 procent af de offentlige innovationer sker i samspil med private virksomheder. Ud over Birgitte Petersen og Søren Adolphs forløb skal en håndfuld offentlig-private praktikker løbe af stablen hen over efteråret.

Niels Jakobsen, innovationskonsulent i COI, er glad for, at det er lykkes at matche offentligt ansatte praktikanter og private praktikværter:

"Den offentlige og den private sektor er i høj grad hinandens forudsætning. Derfor synes vi, det har været forsøget værd at udvide den normale praktik-kryds og tværs ved at inddrage den private sektor," siger Niels Jakobsen og fortsætter:

"Vi har forsøgt at hverve værter fra private virksomheder på baggrund af ønsker fra interesserede offentligt ansatte for at øge kendskabet til hinandens logikker, rationaler og løsninger – alt sammen afgørende for øget tværsektorielt samarbejde og innovation. Det har ikke været helt nemt, men meget lærerigt. Nu skal vi evaluere forløbene, og forhåbentligt vil det medføre en ny og bedre innovationspraktik i 2020."