Innovationsstafetten: "Der er mere end nogensinde før brug for at finde nye veje"

Anne Vest Hansen er af ITK Lab og Center for Innovation i Aarhus (CFIA). Hun er den næste deltager i COI's Innovationsstafet.

Foto: Anne Vest Hansen har 10 års erfaring med innovation i det offentlige. Hun har siden 2015 været leder af Center for Innovation i Aarhus (CFIA).

Velkommen til Innovationsstafetten! 

Innovationsstafetten er et format udviklet for at få et indblik i hverdagen for de mange mennesker, der arbejder med innovation i den offentlige sektor. Hver deltager bliver stillet en række spørgsmål og sender herefter selv stafetten videre.

Denne gang har vi talt med Anne Vest Hansen, leder af ITK Lab og Center for Innovation i Aarhus (CFIA). CFIA er en intern innovationsenhed i Aarhus Kommune, der arbejder for at skabe nye veje til velfærd og en bedre hverdag for borgere i Aarhus. Centeret indgår som innovationspartner i tværgående innovationsprojekter og arbejder for og med hele Aarhus Kommune.

Anne arbejdet med offentlig innovation de seneste 10 år. Inden da arbejdet med digitalisering og udvikling som konsulent indenfor det private.

Anne Vest Hansen har været leder af CFIA siden 2015.

Hvorfor arbejder du med offentlig innovation?

Vi har på mange måder et velfærdssystem i Danmark, vi kan være stolte af. Men trods det har vi også mange områder, hvor vi kan og skal gøre det langt bedre, end vi gør i dag. Verden har brug for mere kreativitet for at løse morgendagens udfordringer. Vi står overfor en enorm forandring indenfor de store velfærdsområder: sundhed, klimaforandringer, uddannelsessystemer, mobilitet, digital transformation etc.

Der er mere end nogensinde før brug for at gentænke løsninger og finde nye veje til velfærd. For at det kan ske, er der brug for ledelse, der kan inspirere og understøtte kreativitet – men også kapacitetsopbygge og professionalisere arbejdet med innovation i den offentlige sektor. Verden har brug for agenter der kan skabe forandring, der kan designe en ønsket fremtid.

Det vil jeg gerne bidrage til og tage min tørn med. Derfor tager jeg glad på job hver dag.

Hvordan arbejder du i praksis med offentlig innovation?

Som leder af Center for Innovation i Aarhus (CFIA) er det min opgave sammen med et team af innovationskonsulenter at udvikle og drive CFIA som en intern innovationsenhed i Aarhus Kommune. Vi har en ambition om, med borgerne i centrum, at skabe løsninger, der gør livet bedre for dig og mig. Samtidig er det vores ambition at styrke innovationskraften internt i Aarhus Kommune. Vi er et fælles mødested og værksted for innovation, med workshop-faciliteter og drop-in-arbejdspladser, vi stiller til rådighed for medarbejdere på tværs af forvaltningsområder. Vi er også et ressource- og kompetencecenter, som hjælper andre med at lykkes med deres udfordringer ved at indgå som innovationspartner for længere eller kortere varighed i konkrete projekter.

Vi er et team af designere, antropologer, oplevelsesøkonomer m.fl., der hjælper med at forstå og skærpe udfordringen via involvering af bl.a. borgere og virksomheder. Vi hjælper med at idé- og konceptudvikle nye løsninger og laver prototyper og prøvehandlinger for at blive klogere på, hvad der virker. Endelig arbejder vi med kapacitetsopbygning, blandt andet ved at tilbyde kompetenceforløb i innovation for projektledere og konsulenter, der tager udgangspunkt i praksisnær træning af relevante værktøjer fra design thinking, forretningsudvikling, samskabelse og partnerskaber, implementering og forandringsledelse.

Vi forsøger hele tiden at udvikle centeret og de enkelte ydelser i takt med organisationens behov. Og det er i høj grad min opgave at være med til at drive denne udvikling, så CFIA vedbliver at være en relevant partner og værdiskabende innovationsenhed for Aarhus Kommune.

Anne Vest Hansen

Foto: CFIA har en ambition om, med borgerne i centrum, at skabe løsninger, der gør livet bedre for dig og mig, forklarer leder af CFIA Anne Vest Hansen.

Hvad er det spændende ved at arbejde med innovation i den offentlige sektor?

Det handler jo dybest set om at skabe størst mulig værdi for borgerne med vores velfærdsydelser. Jeg har tidligere arbejdet med udvikling i private virksomheder, bl.a. flere år i TDC, der som stor kommerciel koncern selvfølgelig har et stærkt fokus på at tjene til forretningen og tilfredsstille aktionærer og investeringsfonde. Når vi arbejder med offentlig innovation, er der jo helt andre værdibårne bundlinjer i spil – om det så er bedre kvalitet, mere effektive serviceydelser, ansvarliggørende empowerment for for eksempel udsatte unge eller øget demokrati og tillid til det offentlige system. Og ofte er der flere bundlinjer i spil på samme tid. Det er det værdibårne og også komplekse formål, jeg synes der er spændende ved at arbejde med innovation i den offentlige sektor. Og så er der jo i øvrigt nok at tage fat på...

Hvorfor er det vigtigt – hvilket mål ser du innovation som midlet til?

Vi skal ikke innovere, bare fordi vi kan. Innovation handler om at skabe bedre løsninger på konkrete udfordringer og designe en ønsket fremtid.

Anne Vest Hansen

Foto: Når vi arbejder med offentlig innovation, er der jo helt andre værdibårne bundlinjer i spil, forklarer Anne Vest Hansen.

Hvilket projekt eller ny løsning, som du har været med til at skabe, er du mest stolt af?

Jeg er mega stolt over sammen med en flok superdygtige kollegaer at have skabt det CFIA, vi har i dag. Vi er bare et lille team med forholdsvis lille budgetramme, men vi har etableret os i fantastiske faciliteter på DOKK1 i Aarhus, og vi har på tre år etableret os som en attraktiv og relevant samarbejdspartner på tværs af Aarhus Kommune både på strategisk og operationelt niveau.

Før min tid i Aarhus Kommune var jeg med til at udvikle det satspuljefinansierede projekt Lektier Online, en digital lektiehjælpsløsning målrettet udsatte unge i udskolingen. Op mod 1.000 frivillige universitetsstuderende tilbød personlig online lektiehjælp hver dag kl. 16-20 til folkeskoleelever, der behøvede en ekstra hånd og ikke havde mulighed for at få hjælp derhjemme. Projektet vandt flere priser, blandt andet en Frivillighedspris og Digitaliseringspris. Det er også et projekt, jeg altid vil være stolt af at have været med til at skabe.

Hvilken fejl har du lært mest af?

Uh der er mange! Men at forelske sig for meget i egne idéer giver blinde vinkler i forhold til at træffe gode beslutninger om valg af løsning.

Hvis du skulle arbejde på at udvikle en konkret innovation i morgen, hvad skulle det så være?

Det er jo helt umuligt at vælge kun én. Men jeg har en personlig kæphest, og den handler om døden. Jeg synes, vi som samfund har alt for lidt fokus på at forberede os på at skulle dø. Vi kan gå til fødselsforberedelse, konfirmationsforberedelse, og vi har alle mulige tjenester og hjælpemidler, der hjælper og guider os ind i kærlighed og ægteskab. Men hvad med døden?

Vi har til gengæld stort fokus på at helbrede og tilbyde livsforlængende og meget dyre kræftbehandlinger, også når vi er langt oppe i årene. Jeg ved, det er en svær problematik, men jeg tror, vi som samfund og mennesker vil være bedre stillet, hvis vi kunne være mindre styret af frygt i vores sidste del af livet. Det mulighedsrum vil jeg gerne innovere på – 'mere sjælefred og mindre kemo'.

Hvem er din største hjælper i dit arbejde med offentlig innovation?

Mit team og gode kollegaer af megaseje, inspirerende innovationskonsulenter og projektledere.

Hvem eller hvad er din største modstander?

Den offentlige styringsmodel, når den tager sig ud som et system af lange møder med mange deltagere med lange dagsordner med mange bilag, der suger al energi ud af enhver vision og lammer beslutningskraften. Eller embedsværket, der med djøfiseringens pen skaber unødig kompleksitet.

"Vi har på tre år etableret os som en attraktiv og relevant samarbejdspartner på tværs af Aarhus Kommune både på strategisk og operationelt niveau."

Anne Vest Hansen, leder af IKT Lab og Center for Innovation i Aarhus.

Eller mit eget mindset, når jeg fanges ind af for meget kompleksitet og bekymring eller lader mine handlinger styre for meget af frygt og for lidt af modet til at ville forandring.

Er der en person eller en situation, der har været afgørende for innovationsindsatsen i jeres organisation?

Min chef Bo Fristed har haft en afgørende rolle for ikke bare CFIA's tilblivelse men også en række andre initiativer, særligt indenfor digitalisering, Open Data og Smart City. Han har blandt andet været med til at etablere de fælles offentlige udviklingsfællesskaber OS2 og Open Data Danmark og er en vigtig offentlig aktør indenfor udviklingen af smart city og anvendelsen af ny teknologi i den offentlige opgaveløsning.

DOKK1

Foto: CFIA har hjemme på DOKK1 i Aarhus og er organisatorisk forankret i ITK (Innovation, Teknologi, Kreativitet) under Magistraten for Kultur og Borgerservice.

Hvad ser du som den største udfordring i arbejdet med offentlig innovation?

Manglende kreativitet til at tænke nyt. Og – ikke mindst  for lidt fokus på innovationskapacitet forstået som organisationens evne til at lykkes med at realisere og implementere innovation. Realisering af innovation i praksis er ofte et langt sejt træk, hvor vi kan blive langt bedre til at tænke bæredygtig forretnings- og driftsmodel som en del af det samlede koncept for løsningen. Når vi skal realisere en ny løsning, er der ofte også nogle der skal gøre noget på en ny måde; det kan være ændring i arbejdsprocesser, organisatoriske omstruktureringer eller adfærdsændringer. Vi skal designe hele vejen rundt om løsningen – men også hele vejen hen til drift i praksis.

Hvem vil du give stafetten videre til? 

Jeg vil give stafetten videre til Fridda Flensted-Jensen fra Københavns Kommune. Hun har tidligere med til at udvikle Innovationshuset i København, der har været en stor inspiration for CFIA.