Ny rapport: Her taber Danmark terræn

Ny norsk rapport sammenligner de nordiske landes strategier for innovation i den offentlige sektor. Der er mange lighedspunkter – på ét område sakker Danmark agterud.

Norsk, Svensk, Dansk, Finsk og Islandsk flag

Billede: Der er mange ligheder, men der er også klare forskelle i tilgangen til offentlig innovation mellem Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island.

Der er mange ligheder, men der er også klare forskelle mellem de nordiske landes tilgange til offentlig innovation.

Blandt andet fokuserer Sverige, Finland og Island i høj grad på overordnede og strukturelle virkemidler relateret til incitamenter og handlingsrum.

Derimod har Danmark og Norge i højere grad en praksisnær og procesorienteret tilgang med fokus på værktøjer og støtte til de enkelte offentlige arbejdspladser.

 

Inddelt i tre perspektiver

Det er nogle af pointerne i en ny sammenligning af de nordiske landes strategier for offentlig innovation, som Rambøll Management Consulting og NIFU har lavet for KMD, Difi og den norske kommuneorganisation KS.

Sammenligningen bygger blandt andet på gennemgang af relevante dokumenter og interviews med 24 nøgleinformanter på tværs af landene.

I arbejdet har Rambøll kategoriseret landenes forskellige initiativer og tiltag inden for tre perspektiver: Innovation inden for organisationer, innovation i et systemperspektiv og innovation i form af systemændring.

Download rapporten og læs mere >

Mange positive budskaber

Centerleder i COI Pia Gjellerup mener, at der er mange positive budskaber at tage med fra den nye kortlægning:

"Først og fremmest er det vigtigt at få et systematisk overblik, for det udfordrer og inspirerer. Vi kan bedre se styrkepositionerne og de valg eller traditioner, der ligger bag," siger hun og tilføjer, at man også får afdækket, hvad der er faldet ud af prioriteringen.

Det er tydeligt, at der særligt er ét område, hvor Danmark sakker agterud, pointerer Pia Gjellerup:

 

Radikal innovation i baggrunden

For mens især Finland og i nogen grad Sverige og Island lægger hovedvægten på et strategisk fokus på 'innovation i form af systemændring' – også kaldt udfordringsdrevet innovation eller mission oriented innovation – er det et område, Danmark har klart mindst strategisk fokus på.

"Vi er i Danmark så bevidste om at få innovation til at leve i det daglige, at vi trænger indsatsen for de radikale innovationer i baggrunden," siger centerleder Pia Gjellerup og fortsætter:

"Det betyder, at vi i Danmark sjældnere ser store, fælles projekter, der rykker samfundsudviklingen. Men det er slet ikke et enten-eller. Når der indgås store aftaler om et ambitiøst mål og om fælles bestræbelse, så sker der noget."

Norge styrker musklen

Pia Gjellerup nævner den danske specialitet med aftaler mellem regeringen, KL og Danske Regioner, hvor for eksempel den fælles ambition om digitalisering af den offentlige kommunikation med borgere og virksomheder satte en vældig og meget virkningsfuld fælles proces i gang, som på det felt har bragt Danmark helt i front. 

Hun fortæller, at den nye rapport har givet anledning til at få talt grundigt om det, der er på vej – en norsk indsats for at styrke musklen for arbejdet med udfordringsdreven innovation:

Stortinget (Folketinget i Norge) arbejder sig frem imod en stortingsmelding i det kommende år, som skal systematisere og styrke den samlede innovationsindsats i hele den norske offentlige sektor.

Stærkt inspirerende

Den proces kommer COI til at følge, fortæller Pia Gjellerup:

"Det er stærkt inspirerende, at Norge, som i lighed med Danmark har haft hovedvægten på den mere praksisnære og daglige indsats, nu for alvor rykker på rammerne for de radikale innovationsindsatser. Vi skal også i Danmark kunne begge dele, for der er ikke mangel på behov for innovation for at kunne møde de store samfundsmæssige udfordringer."

"Det er stærkt inspirerende, at Norge, som i lighed med Danmark har haft hovedvægten på den mere praksisnære og daglige indsats, nu for alvor rykker på rammerne for de radikale innovationsindsatser. Vi skal også i Danmark kunne begge dele."

Pia Gjellerup, centerleder i COI

I den nye rapport pointeres det, at de nordiske lande i de senere år har etableret et tæt samarbejde inden for temaet offentlig innovation. Det har også ført til, at landende nærmer sig hinanden i arbejdsform: Alle lande har for eksempel etableret Innovationsbarometre, og alle lande uddeler innovationspriser.

Læs mere om det nordiske innovationssamarbejde – Nordic Public Sector Innovation Hub >