Innovationsstafetten: "Havde vi bare masser af penge, fandt vi ikke de rigtige løsninger"

Christian Bjerrum er innovationskonsulent ved Hospitalsenheden Vest i Region Midtjylland. Han er den næste deltager i COI's Innovationsstafet.

Christian Bjerrum

Foto: Christian Bjerrum har arbejdet med offentlig innovation siden 2010, først ved Kreativitetslaboratoriet og derefter i to kommuner (Silkeborg og Herning).

Velkommen til COI's Innovationsstafet!

Innovationsstafetten er et format udviklet for at få et indblik i hverdagen for de mange mennesker, der arbejder med innovation i den offentlige sektor. Hver deltager bliver stillet en række spørgsmål og sender herefter selv stafetten videre.

Denne gang har vi talt med Christian Bjerrum, innovationskonsulent ved Hospitalsenheden Vest i Region Midtjylland. Hospitalsenheden Vest består af Regionshospitalerne Herning, Holstebro og Lemvig og sundhedshusene Ringkøbing og Tarm, som snart samles under ét tag i DNV-Gødstrup.

Christian har arbejdet med offentlig innovation siden 2010, først ved Kreativitetslaboratoriet og derefter i to kommuner (Silkeborg og Herning). Han arbejdede han med bl.a. uddannelse af medarbejdere i innovation og udviklede og planlagde Danmarks største innovationsuddannelse, Ekspeditionen, hvor 575 medarbejdere og ledere blev uddannet i forståelse for innovation i en kommunal kontekst.

Christian Bjerrum har været ansat ved Hospitalsenheden Vest siden 2014.

Christian Bjerrum, hvorfor arbejder du med offentlig innovation?

Lad mig starte med at sige, at for mig er innovation innovation. Der er ikke forskel på, om det er offentligt eller privat. Der, hvor der er en forskel i det offentlige, er, at vi bliver udfordret af manglende økonomi samt en ledelsesmæssig og hierarkisk modstand og manglende forståelse.

Al den innovation, jeg har skabt ved Hospitalsenheden Vest, er skabt med et budget på 0 kr.! Derfor der det også vigtigt for mig at få skabt samarbejder med det private, for i mine øjne er det i samarbejdet, at de rigtige løsninger opstår, og det er i denne konstellation, at tingene lykkes.

Hvordan arbejder du i praksis med offentlig innovation?

På Hospitalsenheden Vest handler innovation om at finde nye løsninger på de komplekse udfordringer, der melder sig, og som enten patienterne eller personalet peger på. På den måde arbejder vi med innovation, der er meget patient- eller brugerstyret.

Samtidig er vi lige nu ved at bygge et helt nyt hospital, så der opstår ekstra mange problemstillinger. Netop fordi vi samler fem hospitaler til ét hospital, skal der laves helt nye arbejdsprocedurer, så der opstår en gylden mulighed for at skabe nogle helt nye løsninger, man ikke har set før.

Medicinposen

Foto: På Hospitalsenheden Vest handler innovation ifølge Christian Bjerrum om at finde nye løsninger på de komplekse udfordringer, der melder sig.

Generelt inddrager jeg altid hurtigt private virksomheder og patienter/borgere/brugere. Vi må aldrig tro, at vi har 'patent på sandheden'. Den rigtige løsning findes i et fællesskab samt ved at lave prototyper og forfine dem igen og igen, indtil vi har den rigtige løsning.

En anden ting, som jeg arbejder med, er at lede efter løsninger uden for det specialområde, som vi er en del af. Vi kan med lethed 'stjæle/låne' koncepter fra andre brancher, som med lidt tilpasning vil kunne passe direkte ind i en offentlig kontekst. Et eksempel på det er 'Medicinposen', som gør det muligt at samle alt borgerens medicin på et sted, hvilket gør det let og overskueligt for læger og sygeplejersker at danne sig et overblik over borgerens medicinforbrug og giver bedre overblik for borgeren for selv. I det tilfælde har vi lånt noget fra smykkebranchen, som passede ind i den her kontekst. Generelt går jeg altid på opdagelse i andre brancher for at se, om man har løst problemet et andet sted og kan hente inspiration der.

Hvad er det spændende ved at arbejde med innovation i den offentlige sektor?

Igen mener jeg, at innovation er innovation, lige meget om det er i det offentlige eller det private. Men specifikt for den offentlige sektor motiveres jeg af de udfordringer, der er  eksempelvis manglende budget, ledelsens manglende forståelse for innovation og den tankegang, der ligger bag. Alt dette gør, at jeg bliver nødt til at tænke i alternative løsninger – originale løsninger – som i sidste ende bliver succeser.

Hvorfor er det vigtigt – hvilket mål ser du innovation som midlet til?

Innovation er vigtig fordi, at vi er nødt til at forny os. Vi ser, at gamle hæderkronede virksomheder, som tidligere blev anset som innovative, må bukke under, fordi de sidder fast i en gammeldags forståelse af deres muligheder og brands. Tidligere har man sagt at de store fisk – virksomhederne  spiser de små fisk. Jeg er dog sikker på, at vi i fremtiden vil se, at det er de små fisk, som samlet dræber de store fisk, fordi de formår at ændre og tilpasse sig efter de konstante forandrende omgivelser.

Medicinposen

Foto: Christian Bjerrum har bl.a. været med at udvikle medicinposen, der nu er på vej ud til alle medicinbrugere i Danmark. Idéen er inspireret af smykkebranchen.

Hvilket projekt eller ny løsning, som du har været med til at skabe, er du mest stolt af?

Medicinposen, da den nu er på vej ud til alle medicinbrugere i Danmark. Den kan redde liv og spare penge for hospitalerne og kommunerne. Det, at vi har anvendt Frugal Innovation (læs mere om Frugal Innovation her) og skabt et produkt, som er lavteknologisk, billig og brugervenligt, i stedet den første løsning, som en designer havde udtænkt, var helt afgørende.

Designløsningen var for dyr og for 'overudviklet', og den havde derfor ingen gang på jorden. Det, jeg har lært mest af at arbejde i det offentlige, er, at jeg har fået en forståelse af, hvad der kan lade sig gøre, og hvad der ikke kan. Lavteknologiske og let-implementerbare løsninger, som er billige, passer ind i det offentlige. Private og eksterne parters forståelse af det offentlige som en stor pengetank, som man let kan hente penge fra, findes ikke længere. Dette var måske sandt i starten af 00'erne, men sådan er det ikke længere.

Hvilken fejl har du lært mest af?

- At tro, at man alene kan finde en løsning. Det kan man ikke!

- At tro, at midlertidige projekter automatisk kan leve videre uden ledelsesmæssig opbakning. Det kan de ikke!

Hvis du skulle arbejde på at udvikle en konkret innovation i morgen, hvad skulle det så være?

En app, der skal mindske henvendelser til vagtlægen. Det vil betyde store besparelser i forhold til vagtlægeordningen samt sikre, at patienter får en bedre forståelse for deres behov for behandling. Løsningen findes allerede i England, men den vil med lethed kunne transformeres til en dansk kontekst, hvor jeg ser et behov for yderligere udvikling for at blive genial.

Hvem er din største hjælper i dit arbejde med offentlig innovation?

Brugere, medarbejdere og eksterne virksomheder. Patienterne hjælper med at få patientperspektivet på problemet. Vi kan sagtens sidde og udtænke en løsning bag skrivebordet, men som altid, når det gælder innovation, er det kun hvis det giver værdi ude hos brugeren, at det giver mening.

For medarbejderne gælder det samme. Hvis det ikke giver mening for dem at arbejde på den måde, er det svært at implementere. Og eksterne virksomheder kan hjælpe os med viden, som vi ikke selv har. Den viden er værdifuld, fordi vi kan skabe nogle løsninger, som ikke er monofagligt fokuserede.

Hvem eller hvad er din største modstander?

Ledelsen samt økonomien. Ledelse er generelt en udfordring for innovation – især fordi man ofte kan komme frem med idéen for tidligt, og dermed kan ledelsen ikke altid se perspektivet i løsningen. Derfor arbejder jeg med det, der hedder 'stealth innovation' (usynlighedsinnovation). Det går ud på at arbejde under radaren og forberede din idé, indtil den er moden, og først derefter fremlægge den for ledelsen. Så har du alt andet lige større mulighed for succes.

Og økonomien, specielt i det offentlige, vi er altid pressede. Mange folk tror, at vi stadig lever i de glade 00'ere, hvor det offentlige havde masser af penge, og man skulle stikke en stor snabel ned i en pengetank og bare suge til. Det eksisterer altså ikke længere. Så det handler om at finde samarbejdspartnere, som er villige til at være med til at skabe løsninger på et minimalt budget.

Til gengæld kan de to barrierer også være katalysatorer. For det giver et benspænd. Hvis man bare havde masser af penge, og man havde hele ledelsens godkendelse altid, er det ikke sikkert, at man fandt de rigtige løsninger.

Er der en person eller en situation, der har været afgørende for innovationsindsatsen i jeres organisation?

Man kan aldrig hæfte en person på, som er den absolutte afgørende person. Alle bidrager med noget forskelligt og i samarbejde.

Regionssygehuset Holstebro

Foto: Regionssygehuset Holstebro, hvor Christian Bjerrum arbejder. I 2020 samles fem hospitaler i Region Midtjylland under ét tag i DNV-Gødstrup.

Hvad ser du som den største udfordring i arbejdet med offentlig innovation?

Besparelser på personaleområdet. Det betyder, at de (sygeplejerskerne og lægerne) ikke får tid til at reflektere eller deltage i udviklingsprojekter, fordi vi skal sikre en minimumsnormering i forhold til vores behandling af patienter.

Hvad politikerne ikke forstår er, at en investering i medarbejderne og dermed innovation vil komme tifold tilbage. De har kun øje for en meget gammeldags tænkning i forhold til bundlinjen – og ikke helheden.

Hvem vil du give stafetten videre til?

Jeg vil give stafetten videre til Maria Gaden Bjerre, Projektleder på 'Bæredygtige Hospitaler' hos Regional Udvikling, Region Midtjylland. Hun brænder for at skabe innovation i forhold til at lave et 'Svanemærket Hospital'. Dette findes ikke på nuværende tidspunkt – men det kommer det til i fremtiden.