Sådan spotter du hverdagsinnovation

Innovation i den offentlige sektor er ikke kun store projekter og radikale løsninger. Det er også de små, kloge greb, som vi gør i det daglige, og som gør en stor forskel. Se her, hvordan du spotter – og sætter pris på – hverdagsinnovation.

COI COK Hverdagsinnovationsprisen

Grafik: COI og COK har skabt Hverdagsinnovationsprisen for at hylde det gode arbejde, der sker i den offentlige sektor

Hverdagsinnovationerne virker ofte mere banale end geniale for os, der finder på dem. Det er de små kloge greb, som vi gør i det daglige, og hvor resultatet bliver, at en opgave løses hurtigere og i højere kvalitet. De situationer, hvor man siger: ”Hvad nu, hvis man bare...?”

Det er for eksempel dagsinstitutionen, der – for at løse et problem med belastninger i ryggen – genbruger en sejrsskammel til, når personalet skal give mindre børn tøj på. På den måde kommer børnene op i en højde, der matcher personalet, og alle synes, at det er sjovt.

Eller sygehuset, hvor sundhedspersonalet – for at fortsætte den gode ernæring i hjemmet og drage omsorg for borgeren efter udskrivelse – tilbyder borgerne at få en madpakke med hjem. Det er nemt for personalet at lave madpakken, og det har ikke krævet ekstra ressourcer eller indførsel af nye arbejdsgange at understøtte overgangen fra hospital til kommune.

Findes utallige eksempler

Ovenstående er bare to eksempler – der findes utallige andre. Hver eneste dag udvikler medarbejdere og ledere i hele den offentlige sektor små, nye, kloge greb og løsninger, som gør hverdagen nemmere og bedre og skaber værdi.

Det kan være fysiske greb, det kan være metodiske greb, det kan nye måder at bruge gamle produkter, forandringer i processen eller en lille idé, som skaber en lille men nødvendig forandring i organisationen. Det kan være hospitalet, hvor personalet bruger en lydmontage med patienternes stemmer og historier til at udfordre sin egen forståelse af de indlagte patienter. Kun fantasien sætter grænser.

Tre ting gør sig gældende

Generelt gør tre ting sig gældende ved hverdagsinnovationer:

  1. De bliver skabt af både medarbejdere og ledere, der er tæt på borgerne, og som finder nye løsninger på konkrete problemer i hverdagen.
  2. De virker ofte mere banale end geniale for os, der finder på dem. Derfor kan det være svært for os selv at fremhæve dem, fordi det jo ”bare er noget, vi gør”.
  3. De skaber værdi – ofte ved at en opgave løses hurtigere og i højere kvalitet, men også ved at skabe eksempelvis højere medarbejdertilfredshed eller større borgerinddragelse.

Sæt pris på hverdagsinnovationen

For at fejre de små greb, som hverdagsinnovationerne er, og få dem frem i lyset, har Center for Offentlig Innovation og COK – Center for Offentlig Kompetenceudvikling skabt Hverdagsinnovationsprisen – en ny national innovationspris, der hylder det gode arbejde, der sker i hele den offentlige sektor.

Her kan du indstille din eller andres hverdagsinnovation. Innovationsarbejdet trives nemlig bedst, når vi får inspiration fra andre. Du kan også som leder på en offentlig arbejdsplads anerkende dine medarbejdere ved at indstille en hverdagsinnovation, der er skabt i din organisation.

For at indstille din eller en andens løsning til Hverdagsinnovationsprisen sender du et billede, der viser noget om innovationen, og supplerer med en kort fortælling om, hvorfor lige denne hverdagsinnovation giver værdi.

Læs mere og indsend din indstilling på coi.dk/innopris >