Store virksomheder, små startups og kommunen finder løsninger i fællesskab

Vejle Kommune har lavet Resilience Business Cup, et nyt konkurrenceformat, hvor store virksomheder, små startups og det offentlige arbejder sammen om at udvikle løsninger på fremtidens globale udfordringer.

Vejle Kommune, Resilience Business Cup

Foto: 10 internationale startups blev udvalgt af Vejle Kommune i samarbejde med de involverede corporates. Her er det vinderen i kategorien 'social resiliens'.

Hvordan kan store virksomheder, små agile startups og det offentlige sammen udvikle løsninger på fremtidens globale udfordringer?

Det spørgsmål stillede Vejle Kommune sig selv i 2018 og lancerede derfor Resilience Business Cup (RBC), der blev afholdt i oktober.

Resultatet af cuppen er en række nye og innovative løsninger på udfordringer inden for vand, energi og social resiliens, som nu skal prototypes og testes i samarbejde med kommunen.

Tænke samarbejdspartnere ind

RBC er både en konference og en konkurrence, og målet er at samle startups, store virksomheder og det offentlige og viderebringe erfaringerne til andre byer – fx gennem det internationale netværk '100 Resilient Cities' – så aktørerne sammen kan skabe bæredygtige løsninger på byers udfordringer.

Det forklarer Christina Hegner, kst. leder af Spinderihallerne i Vejle Kommune. Spinderihallerne står for udvikling af RBC:

"RBC er lavet som et forsøg på at sige: Hvad sker der, hvis man sætter store, etablerede virksomheder sammen med små, agile startups og beder dem om sammen med det offentlige med at løse nogle globale udfordringer?" forklarer Christina Hegner.

"I stedet for at sidde bag murene hver for sig, skal vi i højere grad tænke i co-creation mellem forskellige samarbejdspartnere. Både de større corporates, som har viden og erfaring, men også de små agile iværksættere, fordi kreativiteten og nytænkningen bare er større hos dem," fortsætter hun.

"Hvad sker der, hvis man sætter store, etablerede virksomheder sammen med små, agile startups og beder dem om sammen med det offentlige med at løse nogle globale udfordringer?"

Christina Hegner, kst. leder af Spinderihallerne i Vejle Kommune

Læs mere om Resilience Business Cup på Spinderihallernes hjemmeside her >

Samarbejde om nye løsninger

Den første RBC involverede store virksomheder som Danske Bank, Grundfos og Siemens Gamesa, mens virksomheden Valuer.ai stod for at screene startups, som ville egne sig til at deltage i konkurrencen.

Resilience Business Cup

Foto: 10 internationale startups blev udvalgt af Vejle Kommune i samarbejde med de involverede corporates. Her er det vinderen i kategorien 'social resiliens'.

Over 100 startups blev screenet på verdensplan, og 10 internationale startups blev udvalgt af Vejle Kommune i samarbejde med de involverede corporates. Fonden Insero deltog som partner, og Vejle Spildevand deltog som vidensvirksomhed. Også Vækstfonden og Connect DK deltog.

Cuppen forløb over to dage, hvor kommuner, store virksomheder, startups og borgere tog del i diskussioner og oplæg. Sideløbende blev der kørt en konkurrence, hvor de inviterede startups arbejdede side om side med kommunen, de store virksomheder og eksperter om at løse konkrete problemer fra Vejle Kommune.

Fandt vindere i alle kategorier

Deltagerne konkurrerede ikke om penge men om at 'vinde' et samarbejde med forvaltningseksperter fra bl.a. Vejle Kommunes forvaltning for Teknik & Miljø om at prototypeudvikle og teste de vindende løsninger. Vinderne blev udvalgt i tre kategorier:

  • I kategorien vand var deltagernes opgave at gentænke, hvordan byer bedre kan håndtere vandforsyninger, kraftig regn og spildevand  fx gennem blockchain og sensorteknologi.
    Vinder af denne udfordring blev engelske Aquabex, som lige nu arbejder på at udvikle en løsning i samarbejde med Grundfos og Vejle Kommunes forvaltning for Teknik & Miljø. Aquabex har netop udviklet et system til at anvende Big Data gennem Gamification, hvor borgere inddrages til sammen med kommune og beredskab til at forebygge oversvømmelser. Løsningen prototypeudvikles i co-creation med kommune og borgere og testes af og i samarbejde med borgere.
  • I kategorien energi skulle der udtænkes løsninger for, hvordan et vedvarende energisystem kan tænkes smartere, og hvordan forbrugerne kan inddrages i processen. Mellem 1990 og 2010 har 1,7 mia. mennesker mennesker fået adgang til elektricitet, og efterspørgslen er fortsat stigende.
    Vinder af denne udfordring blev Deedster fra Sverige, som arbejder videre sammen med fonden Insero og Vejle Kommunes forvaltning for Teknik & Miljø om at realisere deres ide. Deedster har udviklet en løsning, som skal understøtte borgere i en bæredygtig omstilling. Hvor kortere bade og andre energibesparende tiltag fra lokalsamfundet belønnes. Succesen ligger i samspillet mellem kommune, borger og virksomheder som sammen skaber incitamenter til fælles bæredygtig omstilling.
  • I kategorien social resiliens dystede deltagerne om at finde løsninger til, hvordan samfund kan løse udfordringer med øget ulighed i befolkningen, udsatte familier og flere ældre.
    Vinder blev her det danske startup Ygdra, som vandt rådgivning og sparring fra Danske Bank. Ygdra har udviklet en løsning, som matcher unge og udsatte familier, som har finansielle udfordringer, med ældre borgere med faglig viden inden for økonomi, fx bank og/eller revisionsverdenen. De ældre borgere bliver mentorer og kan assistere særligt unge med at få et sundt forhold til økonomi.

Tester om man kan innovere

Ifølge Majbritt Chambers, kst. faglig leder af innovation og udvikling i Spinderihallerne, har det resultat, der er kommet ud af konkurrencen, oversteget alle forventninger:

"Hele præmissen for konkurrencen har været, at vi – samtidig med, at vi vil finde nye løsninger på tre konkrete udfordringer – vil teste, om man overhovedet kan innovere på den her måde. Er det en metode, der virker? Derfor vidste vi heller ikke, da vi inviterede de her startups ind, om der på de to dage ville komme nogen fede løsninger, som man rent faktisk kunne arbejde videre på," siger Majbritt Chambers.

9cuCkvPfMCE

Video: Se en kort præsentationsvideo af Resilience Business Cup.

"Men der er blevet arbejdet virkelig intenst på at finde gode løsninger – også selvom det har krævet noget af hver partner at sige: Nu afprøver vi og eksperimenterer med, om det her faktisk kan lade sig gøre. Det har været virkelig opløftende. Samarbejdet har kørt over al forventning og vi har lært, at det skal vi gøre igen," fortsætter hun.

Pushe og inspirere andre

Lige nu er forvaltningseksperter fra Vejle Kommunes forvaltning for Teknik & Miljø sammen med vinderen af vand-kategorien, Aquabex, i gang med at videreudvikle og teste en prototype af løsningen af i samarbejde med borgere:

"Meningen er, at løsningerne skal ud at leve. Derfor starter det reelle arbejde sådan set først, når cuppen er slut. Man kunne vinde en prototype og testforløb, hvor man så kunne teste det på stor skala i kommunen," siger Majbritt Chambers.

Samtidig er tanken, er erfaringerne med RBC som innovationsmetode skal deles med andre kommuner i Danmark og de andre byer i 100 Resilient Cities-netværket, som Vejle som eneste by i Norden er udvalgt til at deltage i, forklarer Christina Hegner. Netværket består af 100 storbyer over hele verden.

Resilience Business Cup

Foto: Tanken er, at RBC som innovationsmetode skal spredes til andre kommuner i Danmark og via 100 Resilient Cities-netværket, som Vejle er med i.

Alsidighed gør det interessant

De tre kategorier, virksomhederne har dystet i, er udvalgt på grundlag af en resiliensstrategi, som Vejle Kommune udgav i 2016. Den kan du læse mere om på kommunens hjemmeside her.

Tanken er, at Resilience Business Cup fremover skal afholdes hvert andet år.

En af de store virksomheder, der deltog i første udgave af RBC, Grundfos, var imponeret over løsningsforslagene fra de udvalgte startups:

"Den måde de kaster sig ud i det og kommer med så vidt forskellige løsningsforslag er imponerende. Den alsidighed er jo det, der gør det interessant for Vejle, 100 Resilient Cities og os. De starter ikke med Adam og Eva, som vi andre gør, de kører bare derud af," siger Ole Pjengaard, Director of Business Development i Grundfos og en del af juryen under Resilience Business Cup 2018.

Samarbejde og form giver mening

I den kommende tid skal det nye format tilpasses og finpudses. I årets RBC har de tre spor kørt på lidt forskellige måder for teste forskellige formater, og på det ene spor er en ph.d.-studerende antropolog og ph.d.-vejleder fra Aarhus Universitet med for at observere og lave interviews i den igangværende co-creation proces.

Resilience Business Cup

Foto: Samarbejdet og formen i Resilience Business Cup giver mening og er noget, Vejle Kommune gerne vil fortsætte med, siger Christina Hegner fra Spinderihallerne.

"Som udviklingsafdeling for Vejle Kommune står vi i Spinderihallerne for at udvikle innovationsmetoder, teste innovationsplatforme osv. Vores primære opgave er at teste og videreudvikle metoden – og så i øvrigt levere bolden videre i forhold til detailindhold og det konkrete udviklingsforløb til vores fagforvaltninger i kommunen," siger Christina Hegner.

"Men noget af læringen er helt klart, at det matchet mellem store virksomheder, små agile startups og det offentlige har fungeret godt. Det er et samarbejde og en form, der giver mening," fortsætter hun.