Ph.d.-projekt sætter fokus på offentlig innovation i dagtilbud

Dagtilbud er blandt de offentlige arbejdspladser, der i højest grad kopierer andres løsninger. COI's ph.d.-stipendiat leder nu efter en konkret innovation, hun kan følge – kan du hjælpe?

Ditte Thøgersen, Ph.d-stipendiat hos COI og CBS

Foto: I august startede Ditte Thøgersen som ph.d.-stipendiat hos COI og CBS. Hun arbejder i tre år på et ph.d.-projekt om offentlig innovation.

Offentlige dagtilbud bliver centrum for Ditte Thøgersens ph.d.-projekt.

Dagtilbud er nemlig blandt de offentlige arbejdspladser, som i højest grad kopierer andres løsninger.

Samtidig er de almindelige dagtilbud relativt understuderede i organisationsforskningen, forklarer Ditte Thøgersen, som er COI's ph.d.-stipendiat:

Læs også: Mød COI's nye kollega, der skal forske i offentlig innovation

Spreder offentlig innovation

"Børn- og ungeområdet er den subsektor, som i allerhøjest grad kopierer offentlig innovation. Det kan vi se i data fra COI's Innovationsbarometer. Det tyder på, at de er gode til at dele og genbruge hinandens idéer. Derfor er det et meget interessant område at dykke dybere ned i," siger Ditte Thøgersen.

"Samtidig er dagtilbudsområdet understuderet i denne sammenhæng. Der har været en større forskningsinteresse i skoleområdet, eller i særlige opgaver som tidlig indsats i forhold til børn i udsatte positioner osv. Jeg håber, at jeg ved at tage fuldstændigt normale, gennemsnitlige dagtilbud – som ikke er præget af undtagelser, særlige bevillinger eller andet – kan gøre mig nogle iagttagelser, som også er interessante for andre dele af den offentlige sektor, som opererer under de samme typer vilkår," fortsætter ph.d.-stipendiaten.

Lige nu rejser hun hele landet rundt for at interviewe offentlige dagtilbudsledere om deres tilgang til – og ledelse af – innovationsarbejde.

Kræver dyb refleksion

Indtil videre har Ditte Thøgersen været i Nord- og Midtjylland, på Fyn og mange steder på Sjælland.

"Mit særlige fokus er ledelse af faglige medarbejdere. For det særlige ved at arbejde med innovation som leder af fagfolk er, at mange af de forandringer, man introducerer, går ind og driller medarbejdernes faglighed og den fagligt funderede praksis. Det kan godt være vanskeligt. Det er noget, der kræver dyb refleksion for den enkelte fagperson at forholde sig til: Hvordan passer den her nye praksis ind i, hvad jeg ved om at levere kvalitet i mit fag?" siger Ditte Thøgersen.

"For fagligheden er jo ikke noget, de hiver op af lommen. Den er funderet på en uddannelse: I Danmark er vores fagpersonale typisk certificeret med en godkendt uddannelse, så man kan formode, at de ved, hvad de laver."

Kritisk og afgørende

Når Ditte Thøgersen interviewer lederne, spørger hun blandt andet til, hvor de får idéer fra, hvad de gør for at dele idéerne med andre, og hvordan de implementerer innovationer i deres dagtilbud.

Netop det sidste – at implementere innovationer – er et særligt fokus, fordi det er en helt afgørende del af arbejdet med offentlig innovation, forklarer hun:

Læs også: Ph.d.-artikel: Offentlig innovation er som en humblebi

"Hvordan får man implementeret i bund? Det er en forudsætning for værdiskabelse, så derfor er det helt kritisk og afgørende, at man lykkes med implementering. Faktisk mener jeg, at det næsten kan være mere vigtigt end idéfasen, som meget af innovationslitteraturen handler om," siger Ditte Thøgersen.

Stærk motivation

Hun forklarer, at hun undervejs på sin interviewrunde har været imponeret over graden af innovationslyst i de offentlige dagtilbud:

"Der er en stor interesse for at arbejde med udvikling af kvaliteten. Man kan godt få det indtryk, når man følger med i pressen, at folk ikke orker andet end at holde skruen lige i vandet. Men man kan bare mærke, at der er en helt vild lyst til at afprøve nye ting og nye måder at udvikle børns leg og læring på. Der er en stærk motivation for at få det bedste ud af situationen, som den er, og absolut ikke sidde stille," siger Ditte Thøgersen.

Samtidig med interviewrunden leder hun efter en konkret innovation, som hun kan følge implementeringen af.

Hører gerne fra dagtilbud

Derfor hører hun meget gerne fra et dagtilbud, der endnu ikke er gået i gang, men som skal til at gå i gang med at arbejde med digitalt legetøj:

"Jeg leder lige nu med lys og lygte efter en god case, hvor jeg kan få lov at lave observationsstudier. For hvis jeg skal blive klog på implementering, og hvordan den foregår, vil jeg rigtig gerne følge de forhandlinger, der foregår blandt fagpersonalet, mellem fagpersonalet og borgerne – i det her tilfælde børnene – og mellem fagpersonalet og ledelsen. Jeg vil gerne hele vejen rundt om den innovations- og implementeringsproces," siger Ditte Thøgersen.

"Derfor vil jeg meget gerne høre fra en institution, som skal til at arbejde med fx digitalt legetøj. Digitalt legetøj bliver brugt på alle mulige måder, typisk til at lave laboratorieaktiviteter eller multimedieaktiviteter. Det vigtigste er, at jeg skal kunne få lov til at kigge med fra starten. Hvis institutionen har været i gang i et halvt år, er det allerede for sent at lave observationsstudier," fortsætter hun.

Kan du hjælpe?

Arbejdet med at følge en implementering og lave observationsstudier skal helst begynde i løbet af de efteråret 2019.

Kender du et dagtilbud, som skal til at arbejde med digitalt legetøj – eller har du tips eller input?

Så skriv til ph.d.-stipendiat Ditte Thøgersen på dth@coi.dk

Du kan også ringe på tlf. 20 51 73 43.