KL har lavet en Innovations- og Teknologienhed

Den nye enhed skal bl.a. understøtte hurtigere udbredelse af modne og relevante teknologier i kommunerne og styrke samarbejdet mellem kommunerne om at afprøve nye teknologier.

Caroline Hegelund, leder af Innovations- og Teknologienheden i KL

Foto: Caroline Hegelund er leder af den nye Innovations- og Teknologienhed i KL. Enheden skal understøtte digital transformation i kommunerne.

I foråret blev en ny enhed etableret i KL.

Innovations- og Teknologienheden hedder enheden, som skal understøtte digital transformation i kommunerne – blandt andet ved at understøtte hurtigere udbredelse af modne og relevante teknologier.

Enheden skal også understøtte et styrket samarbejde mellem kommunerne om at afprøve nye teknologier:

Skabes og udføres med andre

"Målet er at understøtte, at alle kommuner bliver en del af den teknologiske udvikling – men også at understøtte, at nogle kommuner går forrest og gør sig nogle erfaringer, som andre kommuner kan lære af. Vi er i fuld gang med at skabe de produkter og aktiviteter, som kommunerne skal kunne få i enheden," forklarer Caroline Hegelund, leder af KL's nye Innovations- og Teknologienhed.

Hun forklarer, at enheden derfor endnu ikke har "åbnet dørene så meget". Men at tanken er, at alle enhedens indsatser og initiativer skal skabes og udføres i samarbejde med andre aktører:

"Vi er fem ansatte, og vi bilder os ikke ind, at vi af egen kraft kan skabe store forandringer. Men vi tror på, at vi kan skabe nogle ringe i vandet og forbinde indsatser og skabe produkter sammen med andre, som er værdifulde og brugbare for kommunerne. I samarbejde med andre og med stor respekt for alt det arbejde, der allerede foregår ude i kommunerne," siger hun.

"Målet er at understøtte, at alle kommuner bliver en del af den teknologiske udvikling – men også at understøtte, at nogle kommuner går forrest og gør sig nogle erfaringer, som andre kommuner kan lære af."

Caroline Hegelund, leder af KL's Innovations- og Teknologienhed.

Teknologi er én af løsningerne

I praksis arbejder KL's Innovations- og Teknologienhed med seks indsatsområder:

  1. Identificere modne og nye teknologier med relevans for kommunerne. Bl.a. ved at lave en 'teknologiradar'.
  2. Understøtte hurtigere udbredelse og implementering af modne teknologier. Det skal ske ved at lave forskellige udbredelsesprojekter, bl.a. i samarbejde med COI.
  3. Drive et videncenter for digitalisering og teknologi. Bliver etableret i samarbejde med KOMBIT, kommunernes it-fællesskab og skal bl.a. understøtte videndeling mellem kommunerne.
  4. Understøtte test af nye teknologier på forretningsområderne. Bl.a. ved at understøtte, at kommunerne samarbejder mere om at afprøve fx kunstig intelligens.
  5. Styrke interessevaretagelse og politikudvikling.
  6. Sætte en tydelig og synlig kommunal retning. Bl.a. ved at være synlige i kommunerne og over for interessenterne.

KL samarbejder tæt med KOMBIT og kommunerne om alle initiativer i enheden.

Ikke en særskilt indsats

Caroline Hegelund forklarer, at KL opprioriterer sit fokus på innovation og teknologi, fordi det er én af løsningerne på fremtidens udfordringer for velfærdssamfundet:

"Vi har en demografisk udvikling, der gør, at der kommer 85.000 flere ældre over 80 år og 50.000 flere børn på 0-5 år. Det giver et kæmpe pres på velfærdssamfundet, og især på kommunernes ydelser, og det giver en kæmpe udfordring i forhold til at rekruttere. Derfor er digitalisering, øget brug af ny teknologi og data nødt til at være en del af svaret. Det er ikke det fulde svar – men det er en del af det. Ellers er det svært at se, hvordan tingene skal hænge sammen," siger hun.

KL's Innovations- og Teknologienhed

Grafik: KL's Innovations- og Teknologienhed arbejder lige nu på at skabe de produkter og aktiviteter, som kommunerne skal kunne benytte sig af.

Hun understreger, at hun ikke ser indsatsen på innovation og teknologi som en særskilt indsats. Derimod skal den integreres dybt i den måde, man udvikler fagområderne på, siger hun:

"Vi hverken kan eller skal løse opgaven alene. Dels skal vi tage udgangspunkt i alle de mange gode initiativer, der allerede er i gang i kommunerne på teknologi- og digitaliseringsområdet. Dels er teknologi og digitalisering jo ikke noget i sig selv. Det giver jo reelt kun værdi, når det bruges på de store velfærdsområder og spiller sammen med de fagligheder, der er der," siger Caroline Hegelund.

Skal understøtte samarbejdet

Som nævnt kommer KL's Innovations- og Teknologienhed til at arbejde i to overordnede spor: Det ene handler om at understøtte, at moden og relevant teknologi bliver spredt hurtigere ud i kommunerne. Det andet handler om at understøtte, at kommunerne samarbejder mere om at afprøve nye teknologier:

"Det handler om, at kommunerne i stedet for at igangsætte ens projekter parallelt skal samarbejde mere og dermed skabe nogle større signatur-projekter sammen, som vi kan dele viden om," siger Caroline Hegelund og fortsætter:

"Og når det gælder kunstig intelligens-projekter vil mange kommuner støde på, at de ikke selv har nok data til at kunne træne algoritmer. Derfor vil det være helt oplagt at sige: Lad os være nogle kommuner, der går sammen om at undersøge, hvad en kunstig intelligens-løsning kan, og hvordan den virker. Eksempelvis som støtte i sagsbehandlingen."

Vil du høre mere?

Lige nu er den nye Innovations- og Teknologienhed ved at afsøge feltet for mulige samarbejdspartnere og projekter. Blandt andet kommer COI til at spille en rolle i arbejdet med at understøtte udbredelse og implementering af modne teknologier.

Vil du høre mere om KL's Innovations- og Teknologienhed – eller har du spørgsmål eller input – kan du kontakte leder af enheden Caroline Hegelund på mail: chj@kl.dk