I Esbjerg Kommune har man en digitaliseringspolitik – ikke kun en strategi

Politikere og direktion i Esbjerg Kommune har godkendt en digitaliseringspolitik, der skaber rammerne for den digitale udvikling. Bl.a. skal alle projekter trykprøves i forhold til fem strategiske temaer.

Niels Pedersen, Digitaliserings- og It-chef i Esbjerg Kommune

Foto: Niels Pedersen er Digitaliserings- og It-chef i Esbjerg Kommune. Ifølge ham har et øget fokus på digitalisering har været med til at skabe ønsket om den nye politik.

En digitaliseringspolitik, som både politikerne og direktionen har nikket ja til.

Som skal sikre en sammenhængende digitalisering på tværs af hele kommunen og skabe rammerne for den fremadrettede digitale udvikling.

Og som i bredest mulig forstand dækker alle kommunale opgaveområder, så kommunen er bedst muligt rustet til igangværende og mulige fremtidige forandringer.

En væsentlig pointe

Det er virkeligheden i Esbjerg Kommune, som har vedtaget en digitaliseringspolitik.

Den er godkendt i kommunens Økonomiudvalg og skal blandt andet sørge for, at der proaktivt investeres i teknologi, der optimerer arbejdsgange, understøtter velfærden og effektiviserer serviceleverancer.

At det netop er en digitaliseringspolitik – ikke en digitaliseringsstrategi – er en væsentlig pointe, siger Niels Pedersen, Digitaliserings- og It-chef i Esbjerg Kommune:

Øget fokus på digitalisering

"Der er mange meninger om forskellen på de to. Men vi har valgt at lave en politik, fordi vi gerne vil have en overordnet politik for hele koncernen på feltet. Nu bliver der så udarbejdet strategier i de enkelte direktør- og forvaltningsområder for, hvordan de vil udmønte digitaliseringspolitikken på lige deres område," siger Niels Pedersen.

Han forklarer, at det øgede fokus på digitalisering generelt har været med til at skabe ønsket om den nye politik:

"Der er en helt anden interesse og taget et helt andet ejerskab, end vi har set tidligere. Det er for eksempel første gang, at den har været på politikernes bord. Der er et stort ønske om en sammenhængskraft på tværs af kommunen inden for det her område," siger Niels Pedersen.

Fem strategiske temaer

I praksis er Esbjerg Kommunes digitaliseringspolitik inddelt i fem strategiske temaer, som skal være med til at sikre udmøntningen:

1) Morgendagens velfærdsteknologi, 2) Sammenhængende service, 3) En smart kommune, 4) Effektive administrative processer og 5) Kompetencer til fremtiden.

Alle med deres specifikke målgrupper og pejlemærker. Og alle udvalgt efter en omfattende involvering af store dele af organisationen.

Tanken er, at alle digitale projekter og indsatser på digitaliseringsområdet i kommunen skal kunne kobles på et eller flere af de fem temaer.

Skaber øget refleksion

På den måde sikres det, at der ikke igangsættes projekter, som strider mod politikken, fortæller Niels Pedersen:

Digitaliseringspolitik

Grafik: Digitaliseringspolitikken i Esbjerg Kommune er inddelt i fem strategiske temaer, som alle digitale projekter skal passe ind under.

"I den bedste af alle verdener skulle man begynde med at kigge på politikken og sige: Hvilke projekter er det så, vi skal igangsætte? Der er vi ikke helt endnu, for det er også en modenhedsrejse," siger digitaliserings- og IT-chefen og fortsætter:

"Men når vi igangsætter et givent projekt, prøver vi at se på det og sige: Hvilket eller hvilke temaer er det, det konkrete projekt understøtter? Og hvis det ikke kan findes i politikken, ryger det tilbage på tegnebrættet. Det skaber en øget refleksion, som sikrer, at der ikke bare bliver sat projekter i gang til højre og venstre. For det skaber for lidt værdi, hvis der ikke er retning på tingene. Så det her er en måde at prioritere mellem projekterne i forhold til den retning, topledelsen har udpeget."

Tager ejerskab

Samtidig er det en måde at skabe en større bevidsthed om kommunens arbejde med digitalisering blandt kommunens medarbejdere, forklarer Niels Pedersen. Og de fem konkrete temaer giver bedre mulighed for at afrapportere på, hvor de projekter, der bliver gennemført, ligger politikmæssigt.

For Niels Pedersen har det stor betydning, at både det politiske lag og direktionen i kommunen har taget ejerskab over digitaliseringspolitikken:

"Der er jo fokus på digitalisering i samfundet – også i kommunerne som et middel til at opnå bedre og mere effektiv service til borgerne. Det er en måde at få fjernet nogle af de ikke-værdiskabende processer, så folk i organisationen kan bruge deres ressource, hvor deres kerneopgave er. Det betyder meget, at topledelsen er med til at præge og tage ejerskab over den udvikling," siger han.