Vil du have Danmarks første certificerede lederuddannelse i offentlig innovation?

Center for Offentlig Innovation og COK går sammen om at udbyde Danmarks første certificerede uddannelse i offentlig innovationsledelse. Tilmeldingen er åben nu.

Innovations-post-its

Foto: Den nye uddannelse giver dig bl.a. den teoretiske og praktiske viden, der skal til for at sætte innovation på dagsordenen i fx din kommune.

Bliv certificeret i innovationsledelse. Og bliv klædt ordentligt på til at stå i spidsen for innovative processer i det offentlige.

Center for Offentlig Innovation og Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK) går nu sammen om at udbyde Danmarks første certificerede uddannelse i offentlig innovationsledelse.

Uddannelsen løber fra maj til oktober og er målrettet offentlige ledere og chefer på alle niveauer, som arbejder eller vil arbejde med innovative processer i egen organisation. Den er også relevant for konsulenter og projektledere, som arbejder med eller er ansvarlige for at gennemføre innovative processer.

En vigtig og særlig disciplin

Chefkonsulent hos COI Lene Krogh Jeppesen glæder sig over samarbejdet med COK og den nye uddannelse, der sætter innovationsledelse på dagsordenen:

"Offentlig innovationsledelse er både en vigtig og særlig disciplin. Vigtig, fordi en god ledelse er med til at fremme en stærk innovationskultur blandt medarbejderne. Den løfter også samarbejdet på tværs, den systematiske inddragelse af borgere og virksomheder og viljen til at begå – og lære af – fejl og til at anerkende de nye idéer, der kommer frem," siger hun.

"Samtidig ved vi, at ledelse af offentlige innovationsprocesser ofte kræver noget andet og mere end andre offentlige ledelseskompetencer. Det kan for eksempel være i forhold til måden at tænke på eller måden at lede og facilitere på. Derfor er vi glade for, at vi sammen med COK nu kan være med til at styrke kvaliteten af den offentlige innovationsledelse," fortsætter Lene Krogh Jeppesen.

Lederne skal gå foran

På den nye uddannelse får man den teoretiske og praktiske viden, der skal til for at sætte innovation på dagsordenen i fx din kommune. Den giver også forståelse for de særlige vilkår og rammer, der gælder for ledelse af innovation i en offentlig organisation.

Certificeringen forestås af COI og baserer sig på konkrete observationer af praksis i de studerendes egne organisationer.

Chefkonsulent hos Center for Offentlig Kompetenceudvikling Bent Suhr forklarer, at den offentlige sektor i dag står over for nogle komplicerede udfordringer, som kræver, at lederne går foran i arbejdet med at finde nye og vedvarende løsninger:

"Der er ingen tvivl om, at COK og COI sammen udgør en stærk enhed – med ben i både forskningens verden og i den kommunale, regionale og statslige hverdag. Det højner kvaliteten af uddannelse og udvikling betragteligt at få de perspektiver, vi hver især repræsenterer, bragt i spil, og få udnyttet de kompetencer, henholdsvis COK og COI byder ind med. Derfor glæder vi os," siger han.

Tæt kobling mellem teori og praksis

Chefkonsulent i COI Lene Krogh Jeppesen fremhæver, at uddannelsen især udmærker sig ved at have en meget tæt kobling mellem teori og praksis:

"Der er både behov for at få nogle teorier på plads og dermed nogle begreber til at forstå feltet med – men det skal i høj grad kobles på den konkrete levede praksis på de offentlige arbejdspladser. Ellers kommer vi aldrig i mål med at løfte det i øvrigt modne danske offentlige innovationslandskab til næste niveau," siger hun.

Uddannelsen i innovationsledelse har startdato den 13. maj 2019 i Odense.