Video: Innovationsgaragen skaber nye måder at rense forurenede grunde

I 2012 købte Region Hovedstaden en forurenet tidligere industrigrund i Skovlunde. I dag er det Innovationsgaragen, hvor regionen med andre aktører udvikler og tester helt nye metoder inden for jordforurening.

I Region Hovedstaden findes mere end 7.000 forurenede grunde. Af dem er 3-4.000 væsentligt forurenede.

Derfor købte regionen i 2012 en tidligere industrigrund i Skovlunde, som er forurenet. I dag fungerer ejendommen som testgrund, hvor regionen sammen med bl.a. private virksomheder, universiteter og fagfolk udvikler og afprøver nye og effektive løsninger inden for jordforurening og grundvandsbeskyttelse.

Innovationsgaragen, som stedet hedder, har været en stor succes for alle parter, forklarer Carsten Bagge Jensen, enhedschef for Miljø i Region Hovedstaden:

Lave prøveopstillinger og evaluere

"Når vi er ude hos private lodsejere og undersøger og rydder op, er det meget tit i dilemma med, at de bor der eller har virksomhed der samtidig. Her kan vi rode med tingene, vi kan lave prøveopstillinger, vi kan evaluere dem, og vi kan forbedre dem. Og det er ret vigtigt i innovationsprocesser," siger han og forklarer, at det tidligere har været et problem, at regionen ikke havde et sted at afprøve nye teknikker.

Opgaven med at finde, undersøge og oprense landets mange forurenede grunde ligger nemlig hos regionerne.

"Det har været vores helst store udfordring gennem årene, at vi ikke selv ejede de steder, vi ryddede op og undersøgte," siger Carsten Bagge Jensen.

Skridtvise og radikale innovationer

Udviklingsprojekterne i Innovationsgaragen drives både i nationale og internationale partnerskaber. Region Hovedstaden stiller også faciliteterne til rådighed for virksomheder, forskningsinstitutioner eller andre, som vil prøve egne teknikker af.

Innovationsgaragen

Foto: Den tidligere industrigrund i Skovlunde, som nu er Innovationsgaragen, er forurenet med klorerede opløsningsmidler. Regionen købte grunden i 2012.

De konkrete projekter består af både skridtvise og radikale innovationer: Et sted har man prøvet at indbygge aktivt kul i gulvet, som skal sørge for, at de dampe, der trænger op, sætter sig fast på det aktive kul, så de ikke når at trænge op gennem gulvet og videre ud i bygningen.

Et andet sted arbejder man med kuldeboringer, hvor man fryser jorden ned til frysepunktet for at tvinge en transport af noget nedbrydningsmiddel ned gennem jorden. Der bliver også testet termiske oprensningsteknikker, elektrokemiske zoner og en lang række andre metoder.

Opbygger helt ny viden

Mantraet for Innovationsgaragen er, at det skal blive til noget. Nyttiggørelse er vigtigt, og regionen vil ikke indgå i samarbejder, som kun er pilotprojekter. Ellers ender det med pilotsyge, som Carsten Bagge Jensen forklarer.

Niels Døssing Overheu, specialkonsulent i Miljø i Region Hovedstaden, forklarer, at Innovationsgaragen har givet stor værdi:

"Herude kan vi lave ekstra mange prøver, vi kan bore huller i væggene og vi kan grave store huller i jorden for at dokumentere, hvad det er, vi gør," siger han og fortsætter:

"Vi opbygger en helt ny viden om, hvordan vi undersøger forureninger, fordi vi har den her frihed til egentlig at lave, hvad vi vil. Det gør at vi lynhurtigt får det, vi kalder den konceptuelle forståelse – den her forståelse af, hvordan tingene hænger sammen, hvordan hænger forureningen sammen med den bygning, den ligger under og den jord, den ligger i."

Både han og Carsten Bagge Jensen vil anbefale modellen til andre sektorer og fagområder, der har nogle konkrete problemer, som man kan prøve at løse ved at sætte nogle rammer op, hvor man kan teste ting af.