Silkeborg Kommune på studietur i København: "Vi tager virkelig mange gode ting med hjem"

I september vandt Silkeborg Kommune Hverdagsinnovationsprisen. Præmien var en lærings- og inspirationstur til Københavns Kommunes Socialforvaltning, hvor der blev talt om velfærdsteknologi.

Interaktiv BorgerGuide skærm hos Københavns Kommune

Foto: Per Sundall Pedersen, projektleder i Center for Selvstændig Bolig og Beskæftigelse, Københavns Kommune, viste blandt andet en IBG-skærm – Interaktiv BorgerGuide udviklet til mennesker med særligt behov for brugervenlige og sociale it-løsninger.

"Jeg har glædet mig. Vi er stolte af og ydmyge over, at I har valgt at besøge netop os. Og jeg ser frem til, at vi kan få et tættere samarbejde og virkelig bruge hinandens erfaringer."

Sådan lød det fra Ina Corydon, kontorchef for digitalisering i Københavns Kommunes Socialforvaltning, da hun bød seks ansatte fra Socialpsykiatri og Rusmiddelsektionen i Socialafdelingen i Silkeborg Kommune velkommen på studiebesøg.

Socialafdelingen i Silkeborg Kommune vandt i september Hverdagsinnovationsprisen. En ny national innovationspris, som COI for første gang uddelte ved Innovationsdagen i Horsens sammen med COK – Center for Offentlig Kompetenceudvikling.

Hjælp til unge med social angst

Silkeborg Kommune vandt prisen for deres arbejde med Virtual Reality til at hjælpe unge med social angst. Her bliver sårbare unge blandt andet trænet i at gå i supermarkedet og udfordre angsten, hvilket gør de unge mere selvhjulpne.

Læs også: Virtual Reality mod social angst er vinder af Hverdagsinnovationsprisen

Præmien var en lærings- og inspirationstur til et sted i Danmark. For Socialafdelingen i Silkeborg Kommune betød det en tur til Københavns Kommunes Socialforvaltning for at høre om forvaltningens erfaringer med og brug af velfærdsteknologi.

Se Casper fra Silkeborg fortælle om, hvordan det er at træne med VR-brillerne, og hvad det har gjort for hans livskvalitet. (Video: Silkeborg Kommune)

 

Besøget blev planlagt af COI sammen med både gæster og værter ud fra Silkeborg Kommunes innovationsspørgsmål: "Hvordan kan social it understøtte de unges selvstændighed og deltagelse i meningsfulde fællesskaber?"

CV, Tek-Match og dataetik

Under studiebesøget fortalte Silkeborg Kommunes socialafdeling først om deres erfaringer med at bruge Virtual Reality til at hjælpe unge med social angst og om deres videre ambitioner.

Herefter fortalte Københavns Kommune blandt andet om deres erfaringer med velfærdsteknologiske CV'er til borgere og medarbejderteams og Tek-Match Spillet, som kobler borgernes kognitive udfordringer med mulige hjælpemidler.

Der blev også talt om dataetik og om de dilemmaer og juridiske overvejelser, der opstår, når offentlige arbejdspladser indfører borgerrettede apps og andre teknologier:

Skal stille os selv spørgsmål

"Dataetik er der, hvor vi ikke har nogen regler. Der, hvor vi kan gøre nogle ting, og hvor vi juridisk faktisk ikke har nogen regler, der siger at vi ikke må. Men hvor vi skal stille os spørgsmålet: Skal vi så alligevel?" sagde juridisk chefkonsulent i Københavns Kommunes Socialforvaltning Kristina Krogh.

"Tag Google Maps: Hvis man har en udsat borger, der går til misbrugsbehandling og psykolog, må vi så vejlede dem om at bruge Google Maps? For der bliver registreret en hel masse hos en privat leverandør, og vi ved faktisk ikke, hvad konsekvensen er for borgeren – kan det fx blive brugt mod dem senere i en anden sammenhæng? Det er dataetik sat på spidsen i forhold til vores målgruppe i Socialforvaltningen: Borgerne kan hurtigere komme i klemme, fordi det er meget følsomme oplysninger."

"Dataetik er der, hvor vi ikke har nogen regler. Hvor vi kan gøre nogle ting, og hvor vi juridisk faktisk ikke har nogen regler, der siger at vi ikke må. Men hvor vi skal stille os spørgsmålet: Skal vi så alligevel?"

Kristina Krogh, juridisk chefkonsulent i Københavns Kommunes socialforvaltning.

Velfærdsteknologikoordinator Marianne de Lemos viste og fortalte desuden om de konkrete erfaringer med tilpasning og implementering af app'en Emento, som egentlig er udviklet til hospitaler, men som nu bruges til forløbsplanlægning og kontakt med borgere på misbrugsområdet.

Studiebesøg København

Foto: Velfærdskoordinator Marianne de Lemos, Socialforvaltningen i Københavns Kommune, fortalte om erfaringerne med en app, som oprindeligt er udviklet til hospitaler, men som kommunen nu bruger i kontakten med nogle borgergrupper.

Stor værdi og inspiration

Anneline Reuter, projektleder og socialfaglig konsulent i Socialafdelingen i Silkeborg Kommune, glæder sig over studiebesøget i København.

Hun mener, besøget giver stor værdi og inspiration til deres fremtidige arbejde:

"Det har været virkelig brugbart. Vi får både et konkret netværk, og det er en kickstart på det, at der er rigtig gode ting i gang forskellige steder – og hvad er det så, man kan bruge og udvikle på tværs? Vi har både fået input til og indsigt i, hvordan vi kan kigge mere struktureret på teknologimatchning, hvilke systemer, vi hver især arbejder ind i, hvordan sådanne projekter starter – og hvad der styrer dem. Vi tager virkelig mange gode ting med hjem," siger hun.

Et skridt ud af egen hverdag

Også centerleder i COI Pia Gjellerup er opløftet over dagens forløb og udbytte:

"Det er helt åbenlyst, at det at bringe mennesker sammen, som sidder med opgaver, der minder om hinanden – men som har lidt forskellige måder at gribe det an på og forskellige vilkår at drive det på – giver anledning til, at man lige tager tager det skridt ud af sin egen hverdag og får blik for nogle ting, man også kan gøre, gøre anderledes eller gøre sammen med andre, end man lige tænkte på, da man stod op i morges," sagde hun ved afslutningen.

"Det har været en skøn dag, fordi det netop har givet en masse indspil. Vi har taget en masse ned på vores papir, som vi vil arbejde med. Og der er skabt en masse oplagte matches, som vi også håber og tror, føres videre efter i dag," sagde Pia Gjellerup.

Vil du også lære noget nyt om dit eget og andres arbejde? Så prøv COI's Innovationspraktik >

Se flere billeder fra studiebesøget herunder:

Studiebesøg i København