Danske Regioner laver et Center for Sundhedsinnovation

Det nye center i Danske Regioner skal sætte mere fokus på innovation bl.a. ved at integrere indsatserne for regionernes innovationsarbejde og styrke fokus på bl.a. samarbejde, digitalisering og spredning af gode løsninger.

Morten Palle Christensen, centerchef i Center for Sundhedsinnovation

Foto: Morten Palle Christensen og Mette Lindstrøm er centerchefer i det nyoprettede Center for Sundhedsinnovation.

Danske Regioner opruster på innovationsfronten.

Den 1. august åbnede et nyt center, Center for Sundhedsinnovation, der skal sætte mere fokus på innovation ved at integrere indsatserne for regionernes innovationsarbejde.

Samtidig skal centeret sætte styrket fokus på de centrale innovationsdrivere som offentlig-privat samarbejde, indkøb, forskning, digitalisering og ny teknologi samt spredning af gode løsninger.

Samler innovationsarbejdet

Det nye center består af ca. 35 medarbejdere, og idéen er at samle arbejdet med hele innovations-værdikæden i ét center, forklarer Morten Palle Christensen, centerchef i Center for Sundhedsinnovation:

"Sundhedssektoren står over for en række udfordringer: Der bliver flere ældre, flere kronikere og et øget pres på ressourcerne. Samtidig bliver behandlingsmulighederne på den teknologiske bane udvidet, så man kan behandle mange flere sygdomme i dag end for nogle år siden. Vi kommer til at have et gab mellem det, man kan, og de muligheder, der er, på den ene side – og de udfordringer, vi står overfor, og de økonomiske rammer, vi arbejder indenfor, på den anden," siger han.

"Det er en helt umulig opgave at skulle nå det hele. Så vi er nødt til at finde ud af at gøre tingene på en smartere måde og sætte mere fokus og tryk på innovationen. Det er hele bevæggrunden for at omorganisere os i Danske Regioner og samle alle de drivere, der er for innovation, i ét center og få mest mulig synergi og sammenhæng af det," fortsætter Morten Palle Christensen.

Fordelt på seks teams

Medarbejderne i det nyoprettede Center for Sundhedsinnovation er fordelt på seks teams:

  • Sundhedsinnovation
  • Kvalitet og forskning
  • Sygehusbyggeri og indkøb
  • Digitalisering og Teknologi
  • Sundhedsdata
  • Regionernes Sundhedsteknologi og Innovation (RSI)

Morten Palle Christensen forklarer, at centeret også har oprettet et innovationsboard med ekstern deltagelse, som blandt andet skal lave en 'skaleringspipeline'. Den skal hjælpe med at identificere gode sundhedsteknologiske løsninger og finde effektive måder udbrede dem.

Læs også: KL har lavet en Innovations- og Teknologienhed

Inviterer til bredt samarbejde

"Så når vi siger innovation er det både den brede definition, som COI har været med til at formulere, om at det skal være nyt for egen organisation – altså gode idéer, som fungerer godt andre steder. Og den lidt mere smalle definition af innovation, nemlig at vi finder på noget nyt, som ingen andre har lavet før. Begge dele fylder og kan gøre en forskel," siger Morten Palle Christensen.

I det indgår 11 initiativer, bl.a. udviklingen af et nyt innovationsprogram. Læs mere om HealthTech.dk på Danske Regioners hjemmeside her >

Har store forventninger

Der bliver også lavet et overblik over hvilke digitale initiativer, der findes på sundhedsområdet, så hele det danske HealthTech-økosystem kan styrkes og indgangsvinkler kan kortlægges.

Grafik: Danske Regioner lancerede i juni et udspil sammen med Dansk Industri kaldet 'Danmark som førende HealthTech-nation'.

Grafik: Danske Regioner lancerede i juni et udspil sammen med Dansk Industri kaldet 'Danmark som førende HealthTech-nation'.

Danske Regioner lancerede i juni et udspil sammen med Dansk Industri kaldet 'Danmark som førende HealthTech-nation', som inviterer til et bredt samarbejde om at udvikle nye løsninger og roller i sundhedsvæsenet.

I det indgår 11 initiativer, bl.a. udviklingen af et nyt innovationsprogram. Læs mere om HealthTech.dk på Danske Regioners hjemmeside her >

Har store forventninger

Der bliver også lavet et overblik over hvilke digitale initiativer, der findes på sundhedsområdet, så hele det danske HealthTech-økosystem kan styrkes og indgangsvinkler kan kortlægges.

Morten Palle Christensen forklarer, at Center for Sundhedsinnovation generelt skal arbejde for styrket samarbejde, koordinering og videndeling på tværs af regionerne. Både i forhold til at understøtte regionernes arbejde med at laves fælles løsninger og sprede gode løsninger på tværs af hospitaler og regioner.

"Vi har en lang række forskellige snitflader og samarbejdsflader, som vi arbejder på. Og ved at få de forskellige områder, der arbejder med innovation, ind i ét center, kan vi få større synergi og sammenhæng og også udbrede best practice på tværs af regioner og hospitaler. Det handler også om at få innovation på dagsordenen og kommunikativt over for omverdenen gøre opmærksom på: Hvad er det for en retning, vi ser for sundhedsvæsenet? Vi har store forventninger," siger han.