COI præsenterer ny strategi og styregruppe

COI skal arbejde for at understøtte øget innovationsfokus i offentlig-privat samarbejde og bidrage til udbredelsen af velafprøvede teknologiske løsninger.

COI skal ifølge den nye strategi satse på to særlige udviklingsfelter. Strategien er netop blevet vedtaget af regeringen, KL og Danske Regioner.

Regeringen, KL og Danske Regioner har netop vedtaget en ny strategi for COI's funktion og arbejde.

COI skal satse på to særlige udviklingsfelter:

  • Understøtte innovationsfokus i den offentlige sektors samarbejde med den private sektor.
  • Bidrage til udbredelse af velafprøvede teknologiske løsninger og afprøvning af nye teknologier.

COI skal grundlæggende understøtte innovationsarbejdet og systematisk spredning af værdifulde løsninger og opbygge innovationskapaciteten på alle niveauer i den offentlige sektor.

Glæder sig til at komme i gang

COI har i hovedtræk kendt strategien siden sommer og glæder sig til at komme i gang med arbejdet, forklarer centerleder Pia Gjellerup:

"Det er besluttet, at COI's innovationsfaglighed særligt skal rettes mod to udviklingsfelter, og det arbejde ser vi meget frem til. Vi skal finde de steder, hvor vi som nationalt center bedst kan bidrage – i samspil med vigtige aktører på feltet, vi allerede kender en del af og samarbejder med. For at styrke indsatsen på de to felter har vi ansat to nye kolleger, der skal være med til at udvikle arbejdet. Vi skal ikke overtage andres gode arbejde. Vi skal hjælpe med at bygge ovenpå," siger hun.

"Vi skal også bygge oven på det arbejde og de indsatser og samarbejder, der definerer COI’s styrker og faglige afsæt. Vi er utroligt glade for, at vore tre parter på tværs af den offentlige sektor har kunnet lande en fælles strategi med en klar udviklingsprofil, der bygger videre på vores indsats og resultater," fortsætter hun.

Du kan læse hele den nye strategi her >

Styregruppe og handlingsplan

I forbindelse med den nye strategi har COI også fået en ny styregruppe, der er overordnet ansvarlig for COI's strategi, for udvælgelse og prioritering af centrale indsatsområder og for tilrettelæggelse af en overordnet evaluering af COI's samlede opgaveløsning.

Styregruppen skal efter oplæg fra COI årligt godkende en handlingsplan for centerets arbejde, der konkretiserer indsatser og mål. Styregruppen skal også understøtte centerets arbejde gennem drøftelse med COI's ledelse af fremdrift og perspektiver for arbejdet, ved støtte til valg af prioriterede udbredelsesprojekter og ved medvirken til etableringen af relationer.

Styregruppen består af tre medlemmer fra hver af COI's parter – Regeringen, KL og Danske Regioner.

Med til at sætte rammerne

Centerleder Pia Gjellerup glæder sig over, at også styregruppen er faldet på plads:

"Det er vigtigt for COI's arbejde, at der er en styregruppe, der kan skabe retning og fremdrift og være med til tage livtag med prioriteringer. Vi glæder os meget til samarbejdet med styregruppen, hvor drøftelse af handlingsplan for den kommende tid vil være den første opgave," siger hun.

Du kan se medlemmerne af COI's styregruppe herunder:

Henrik Lund

 

Henrik Lund (formand)

Afdelingschef, Finansministeriet, fhv. afdelingschef, Børne- og Socialministeriet.

Blev afdelingschef for offentlig innovation i Finansministeriet i februar 2018, hvor han er medlem af ministeriets ledelse. Har innovations- og moderniseringsdagsordenen som ansvarsområder.

Rikke Houborg Zeberg

 

Rikke Hougaard Zeberg

Direktør i Digitaliseringsstyrelsen, fhv. kontorchef i Finansministeriet.

Direktør i Digitaliseringsstyrelsen siden august 2017 og havde inden da fem år på posten som vicedirektør. Har erfaring som underdirektør i DR Nyheder og fra mange år i Erhvervsministeriets koncern. 

Torben Buse

 

Torben Buse

Afdelingschef, Kommunal- og Regionaløkonomi, Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Afdelingschef for Kommunal- og Regionaløkonomi i Økonomi- og Indenrigsministeriet siden februar 2017. Har tidligere været vicedirektør i Socialstyrelsen, strategichef i KORA og direktør i KREVI.

Bo Rasmussen

 

Bo Rasmussen

Kommunaldirektør, Gladsaxe Kommune, fhv. kommunaldirektør, Albertslund Kommune.

Kommunaldirektør i Gladsaxe Kommune siden juni 2012 og har 30 års erfaring i ledelse, heriblandt som kommunaldirektør i Albertslund og vicedirektør i Miljøkontrollen i Københavns Kommune.

Pernille Halberg Salamon

 

Pernille Halberg Salamon

Kommunaldirektør, Hørsholm Kommune, fhv. direktør, Gribskov Kommune.

Kommunaldirektør i Hørsholm Kommune siden august 2018 og har inden da været vicekommunaldirektør. Har også været direktør i Gribskov Kommune og kontorchef i Ministeriet for Børn og Undervisning.

Morten Mandøe

 

Morten Mandøe

Cheføkonom, KL, fhv. kontorchef i KL's økonomiske sekretariat.

Cheføkonom i KL siden februar 2015. Har bl.a. kommunernes økonomi/budgetsamarbejdet som arbejdsområde. Har en fortid som programchef i KL og som kontorchef for KL's økonomiske sekretariat.

Peder Jest

 

Peder Jest

Lægelig direktør, speciallæge inden for intern medicin og geriatri ved Odense Universitetshospital (OUH).

Formand for Innovationsrådet på OUH og grundlægger af det fælles forsknings- og innovationscenter mellem OUH og Syddansk Universitet; Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT). Dybt engageret i IT og EPJ-udvikling.

Diana Arsovic

 

Diana Arsovic Nielsen

Direktør for Center for Regional Udvikling (CRU) i Region Hovedstaden.

Har bl.a. været chef for innovationscentret i Region Syddanmark, direktør for Syddansk Sundhedsinnovation og innovationschef i Københavns Kommune, inden hun blev direktør for CRU i marts 2018.

Mette Lindstrøm

 

Mette Lindstrøm

Centerchef i Center for Sundhedsinnovation, Danske Regioner.

Tidligere programchef for OPALL i Væksthus Hovedstaden. Ansat i Danske Regioner siden 2014. Centerchef i Danske Regioner siden oktober 2016 (Center for Sundhed og Sociale indsatser).