Invitation: Kom med til åbne værksteder om politikernes rolle i offentlig innovation

3. oktober 2018 afholder COI for første gang åbne værksteder flere steder i landet. Du kan komme med.

Figur: Politikerne kan sætte en retning, der legitimerer, samler og motiverer. Derfor er politikernes rolle tema på de første åbne værksteder i København og i Aalborg.

Figur: Politikerne kan sætte en retning, der legitimerer, samler og motiverer. Derfor er politikernes rolle tema på de første åbne værksteder i København og i Aalborg.

Det giver både højere kvalitet og bedre borgerinddragelse, når politikere sætter strategisk retning for det offentlige innovationsarbejde – alligevel er det kun hver sjette innovation, som politikerne er med til at igangsætte.

Politikere kan ellers sætte en retning, der legitimerer, samler og motiverer både indadtil og udadtil og er drivkræfter i at løse velfærdssamfundets komplekse udfordringer. Så spørgsmålet er: Hvordan styrker vi politikernes rolle i offentlig innovation?

Det er temaet, når Center for Offentlig Innovation – i samarbejde med Aalborg Kommune og Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark, Gentofte Kommune, Furesø Kommune og Innovationshuset i Københavns Kommune – for første gang inviterer til åbne værksteder.

De åbne værksteder løber af stablen den 3. oktober 2018 kl. 13-16. Læs hele invitationen og se, hvordan du tilmelder dig her >

Samtidigt flere steder i landet

Åbne værksteder er et helt nyt format, der bliver afholdt samtidigt flere steder i landet – første gang i Aalborg og i København. På de første værksteder bliver der arbejdet med to forskellige vinkler:

I Københavnerværkstedet er overskriften 'politikerne som drivkraft i offentlig innovation', og her arbejder vi med at undersøge hvilke strukturelle rammer, der understøtter, at politikerne kan sætte høj barre og tydelig retning for en mere strategisk, borgervendt og systematisk tilgang til det offentlige innovationsarbejde. Vi tester og videreudvikler to kommuners modeller for politisk lederskab i offentlig innovation.

I Aalborgværkstedet er overskriften 'politikernes rolle i velfærdsteknologiske satsninger', og her arbejder vi med, hvordan vi kan styrke politikernes mulighed for at sætte ramme og retning, der bedre håndterer de risici, der følger med den nødvendige øgede innovationsflyvehøjde på det velfærdsteknologiske område. Vi tester den traditionelle business case overfor idéen om en policy case, der giver rum for ny og kontinuerlig dialog mellem politikere og relevante aktører om investering i og udbytte af velfærdsteknologiske eksperimenter.

På tværs af de to værksteder tjekker vi ind digitalt i løbet af eftermiddagen, så vi kan inspirere hinandens arbejde og drage gavn af viden på tværs.

Skal ende i konkrete løsninger

Aalborg Kommune og Videnscenter for Velfærdsteknologi Vest er medværter for det åbne værksted i Aalborg, mens Gentofte Kommune, Furesø Kommune og Innovationshuset i Københavns Kommune er medværter for det åbne værksted i København.

Resultatet af værkstedarbejdet er input og delelementer til konkrete løsninger, som COI efterfølgende gør klar til test, så løsningerne kan afprøves og implementeres hos interesserede.

Deltagerne bliver såvel politikere, offentlige medarbejdere og ledere som andre ressource- og videnspersoner. Vi inviterer bredt ud fra en tankegang om, at de træfsikre løsninger kun findes, hvis alle relevante aktører er med i arbejdet.

Glæder sig til input og samarbejde

Michael Fenger, medlem af Gentoftes kommunalbestyrelse og næstformand for kommunens tidligere Opgaveudvalg om Innovation, siger:

"Politisk lederskab handler om at sætte retning for hvordan vi som samfund løser centrale udfordringer i takt med at samfundet ændrer sig. Ofte skal der nye løsninger til. Her kommer innovation ind i billedet. Vi er stolte af vores DIS-model (Digitalisering, Innovation og Samskabelse), hvis ambition er at øge innovationskraften, samskabelsesmuligheder og det digitale fokus i politiske processer og ledelse. Jeg glæder mig til at blande vores første erfaringer med input fra værkstedets deltagerne, så både vi og øvrige interesserede kan arbejde ud fra offentlige innovationsmodeller med plads til både politikere, embedsmænd, virksomheder og borgere."

Lars Carstensen, formand for Innovationsudvalget i Furesø Byråd, siger:

"I Furesø står innovation højt på den politiske dagsorden. Som politikere skal vi insistere på at være nysgerrige og samtidige tage ansvar for, at der er sammenhæng i den kvalitet, vi tilbyder, og kommunens økonomi. Innovation kan være et værktøj til bedre, billigere og mere sammenhængende løsninger for eksempel inden for inklusion, ældrepleje og integration. Lige nu er vi blandt andet midt i drøftelserne af vore principper og en model for innovation og prioritering. Jeg glæder mig til at sende vores overvejelser og dilemmaer på værksted – og håber, at vi der kan lave pejlemærker, som også andre kan få glæde af."

Bidrage til at mødes på tværs

Samarbejdsformen 'åbne værksteder' er udviklet for at bidrage til at skabe rum og rammer for, at innovatører kan mødes på tværs og samarbejde om at finde, skabe eller genbruge innovative løsninger på udfordringer i det danske velfærdssamfund.

De åbne værkesteder afholdes samtidigt flere steder i Danmark og skal gøre det muligt sammen at lave koncentrerede spurt på at finde innovative løsninger på de udfordringer, vi bøvler med i velfærdssamfundet.

Læs mere om tankerne bag konceptet her >

René Martin Larsen, leder af Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark, siger:

"Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark arbejder for at forberede elever inden for velfærdsområderne på et fremtidigt arbejdsmarked, hvor velfærdsteknologi får en større rolle. Jeg er derfor stolt af at lægge hus til COI's åbne værksted om, hvordan alle relevante parter kan arbejde endnu bedre sammen om at finde – også radikalt - nye velfærdsteknologiske løsninger. Det har vi nemlig brug for – både fordi vi har en aldrende befolkning, men også for at skabe et attraktivt arbejdsmarked med spændende udviklingsopgaver og uden fysisk nedslidning."

Tilmeld dig nu og vær med!

De første åbne værksteder forløber onsdag den 3. oktober kl. 13-16.

Du er velkommen som deltager på det åbne værksted, hvis:

  • Du er klar til at trække i arbejdstøjet, aktivt sætte din viden i spil og sætte dit præg på fremtidens værktøjer, der sikrer politikerne en plads som primus motorer i offentlig innovation.
  • Du er politiker og vil være med til at skabe bedre strategiske betingelser for politikerdreven innovation, der løser de komplekse samfundsudfordringer.
  • Du er medarbejder eller leder typisk i centrale dele af en forvaltning vil være med til at udvikle nye værktøjer til forventningsafstemning og forventningsudvikling mellem politikere, forvaltning og øvrige aktører.
  • Du er front/fagmedarbejder og vil bidrage med dine input til, hvordan vi får gode faglige dialoger på tværs, så også den borgernære viden kommer godt i spil i beslutningerne.
  • Du er fra en virksomhed eller forening og har erfaringer med at samarbejde med det offentlige om innovation og vil gerne bidrage til nye modeller for det gode samarbejde om nye løsninger på komplekse samfundsudfordringer.

Tilmeld dig senest den 21. september 2018  coi@coi.dk.

Mere info hos innovationskonsulent Lotte Rømer Grove (tlf. 61 81 31 08/lrg@coi.dk) eller chefkonsulent Lene Krogh Jeppesen (tlf. 61 81 31 05/lkj@coi.dk).

Læs invitationen her >