COI-netværk på tur i Finland: De tusind eksperimenters land

I Finland prioriterer regeringen det højt at skabe en eksperimenterende kultur i den offentlige sektor. COI's Netværk for offentlige innovationschefer har besøgt landet for at lære nyt.

Foto: I Finland besøgte COI's netværk bl.a. Iso Omena Servicecenter, hvor tøjbutikker og dagligvarebutikker ligger side om side med bibliotek og sundhedscenter.

Foto: I Finland besøgte COI's netværk bl.a. Iso Omena Servicecenter, hvor tøjbutikker og dagligvarebutikker ligger side om side med bibliotek og sundhedscenter.

I Finland eksperimenterer de. Da den finske regering for snart fire år siden kom til magten, besluttede den som et højt prioriteret strategisk tiltag at skabe en eksperimenterende kultur i den offentlige sektor.

I selveste Statsministeriet oprettedes et lille team, der skulle fremme brugen af eksperimenter som en vej til mere træfsikker politikudvikling og innovativ offentlig service fra de centrale ministerier til velfærdsinstitutioner i hele landet. Som spydspids valgte man et storstilet eksperiment med borgerløn, som har vakt stor international interesse.

Nyligt hjemvendt fra et todages studiebesøg hos det finske Statsministerium, Finansministerium, flere kommuner og private aktører, er medlemmer af COI's Netværk for offentlige innovationschefer inspirerede til at arbejde med eksperimenter i en dansk kontekst.

Friktionsløs Furesø?

Undervejs på turen fik COI's Netværk for offentlige innovationschefer blandt andet indsigt i det konkrete arbejde med eksperimenter på kommunalt og statsligt niveau, i regeringens overordnede strategiske rammer og i opgøret med troen på rationel planlægning.

Politikere i Furesø Kommune har allerede fået gavn af turen gennem chef for Effektiviserings- og HR-afdelingen Claus Holm:

"I iværksætterhuset Startup Sauna mødte vi ægte finsk åbenhed, tilgængelighed og friktionsløs og ubureaukratisk foretagsomhed. Den friktionsløse by kan realiseres på nogle stræk. Jeg viste tegnefilmen fra Espoo Kommune til vores politiske udvalg for digitalisering og innovation. 'Stop lige filmen der, hvor der stod det med, hvilke politiske forudsætninger, der skal være til stede,' sagde de. Åbenhed, gennemsigtighed, tillid, mod og 'smooth interaction'," fortæller han.

Eksperimenter i ramme

Chef for Forretningsudvikling i Herning Kommune, Jette Søndergaard, blev især inspireret af, hvordan finnerne har rammesat et innovativt fokus uden om de velkendte søjler.

Hun har fået ny inspiration til, hvad der skal til for at organisere en eksperimenterende tilgang på tværs af store, veletablerede systemer på både nationalt, regionalt og lokalt/kommunalt niveau:

"Nøgleordene var for mig at se et stærkt nationalt niveau som faciliterende rammeskaber – bundet op på både 'vi er nødt til det' og guleroden: et lykkeligt Finland. Dertil kommer et fintmasket netværk af kræfter udefra og nedefra, der har frihed til at koble sig på rammen, og hvor der står flere håndplukkede innovationsledere i det emergente mellemlag, der skal facilitere, at man også får det gjort. Det er dygtigt gjort," siger Jette Søndergaard.

Nye samarbejder om eksperimenter og kompetenceudvikling

Rundvisningen i Iso Omena Servicecenter i byen Espoo, hvor tøjbutikker, dagligvarebutikker, restauranter og kiosker ligger side om side med bibliotek, sundhedscenter, værksted, kommunalt musikstudie og borgerservicecenter, har "været med til at åbne øjnene for, hvor langt man kan nå med at udvikle på kerneopgaven på et moderne bibliotek," siger Jens Ulrich fra VIA University College og medlem af netværket.

Han arbejder i anden sammenhæng med udvikling af bibliotekslederes kompetencer til at innovere og samskabe, så her var megen inspiration at hente. Herudover var han særligt inspireret af den uafhængige tænketank Demos.

Foto: Stemningsbilleder fra Finland. Her bl.a. Iso Omena Servicecenter i byen Espoo og iværksætterhuset Startup Sauna.

Foto: Stemningsbilleder fra Finland. Her bl.a. Iso Omena Servicecenter i byen Espoo og iværksætterhuset Startup Sauna.

"Besøget på Demos har givet inspiration til, at jeg i samarbejde med to andre fra netværket vil forsøge at igangsætte et udviklingsarbejde, hvor vi vil spotte hvilke kompetencer, der kræves for at kunne arbejdende eksperimenterende i såvel en ledelses- som i en professionspraksis. Det videre mål er så at afsøge, hvorvidt udviklingen af disse kompetencer til at arbejde eksperimenterende kan integreres i forskellige uddannelsessammenhænge," fortæller Jens Ulrich.

Eksperimenter i et omskifteligt miljø

Thomas Tietgen Lund, udviklingschef i Rudersdal Kommune, fremhæver en pointe fra den finske fond SITRA. Projektdirektør Mika Pyykö sagde: "At eksperimentere er ikke kun en test af en metode eller en prototype, men også en test af det evigt omskiftelige miljø, hvori metoden bliver afprøvet."

"Jeg synes, det er et inspirerende udsagn, jeg dér har fået med hjem. Vi arbejder i historiske, sociale, politiske miljøer, hvor det er svært at adskille metoden fra omgivelserne. Så når vi eksperimenterer, skal vi medtænke den samlede kontekst, ligesom når vi evaluerer eksperimentet. Det er en reminder om ikke at tro, at vi – på positivistisk vis – kan isolere en metode – fx en ny arbejdsgang, en ny app, en ny inddragende metode – uden at medtænke det, der fremmer, og det, der blokerer i omgivelserne. Og dermed også en reminder om, hvorfor det kan være svært at overføre best pratice fra en kommune til en anden," siger Thomas Tietgen Lund.

Fra Janni Retoft, centerleder i Jobigen, Viborg Kommune, fremhæver fornemmelsen af "fælles fodslaw" og et "målrettet fokus på fremtiden – og fokus på, hvordan Finland vil være i verden frem for fokus på udfordringerne", mens Nina Hemmersam, policychef i Københavns Kommune, med et citat fra finnerne melder, at "the era of civil servants rational planning is over".

"Med eksperimenter kan man afprøve store policy-ideer, der har gode potentialer, men er 'too risky to fail'. Evnen til at formidle et eksperiment eller projekt er afgørende for, om det opleves som relevant til for eksempel spredning og skalering," siger hun.

COI for et eksperimenterende Danmark

Fra min egen udkigspost i et nationalt Center for Offentlig Innovation i Danmark finder jeg den finske tilgang til eksperimenter stærkt inspirerende. Der er et væld af aktører, der trækker i samme retning, træder til med støtte undervejs i form af både finansiering og proceshjælp, og fra allerhøjeste sted igangsættes flere samtidige eksperimenter. Det skaber effektivt en retning og struktur for arbejdet, så det rent faktisk er troværdigt at tale om en kulturændring i den offentlige sektor – henimod en mere innovativ, risikovillig og stringent eksperimenterende måde at arbejde på til gavn for borgerne og samfundet.

Opgaven bliver nu at omsætte inspirationen til konkrete eksperimenter i Danmark. Mange er heldigvis allerede godt i gang.

Til foråret er der valg i de tusind søers land igen. Det bliver spændende at følge med i, om eksperimenterne bliver genvalgt.

Dem besøgte vi:

Experimental Finland, samarbejde mellem statsministeren og reformministeren i Finansministeriet

Inspirerende fælles mødelokale for ministerier, Sesam Senaatti: https://www.youtube.com/watch?v=cL4UdWjt8cs

Lokal Finland, den finske pendant til KL og Danske Regioner: https://www.localfinland.fi/

City of Espoo, se fx Innovative Espoo: https://www.espoo.fi/fi

Sitra, finsk fond, om sociale investeringer: https://www.sitra.fi/en/

Demos Helsinki, om eksperimenterende kultur: https://demoshelsinki.fi/

Startup Sauna, iværksætterhus, hvor Macron netop havde været: http://startupsauna.com/

Eksempler på danske offentlige organisationer, der arbejder med eksperimenter:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (søgning på ’eksperiment’ under Forbrugerforhold): https://www.kfst.dk/menu/soegeresultatsside/?topics=1258&query=eksperiment

Dansk Design Center, privat institution under Erhvervsministeriet (designeksperimenter): https://danskdesigncenter.dk/