Nye tal: Private virksomheder hjælper med at skabe hver tredje nye løsning i det offentlige

30 procent af alle offentlige innovationer bliver skabt i samspil med private virksomheder, viser en ny måling fra Center for Offentlig Innovation. Det er godt nyt for effektiviteten, kvaliteten og borgerinddragelsen.

Foto: Private virksomheder hjælper med at skabe hver tredje nye løsning i det offentlige. F.eks. i Vesthimmerlands Kommune, hvor private virksomheder har hjulpet med at udvikle en helt ny type skoletoilet.

Foto: Private virksomheder hjælper med at skabe hver tredje nye løsning i det offentlige. F.eks. i Vesthimmerlands Kommune, hvor private virksomheder har hjulpet med at udvikle en helt ny type skoletoilet.

Private virksomheder er ofte medspillere, når der skal skabes nye løsninger i den offentlige sektor. I 30 procent af de offentlige innovationer er private virksomheder med til at igangsætte, fremme eller samarbejde om innovationerne.

Det viser håndbogen "NYT SAMMEN BEDRE", som er skrevet af Center for Offentlig Innovation. Bogen udkom onsdag den 10. oktober på Dansk Psykologisk Forlag.

Flere tusinde offentlige arbejdspladser har i perioden 2015-2016 nydt godt af samspillet med den private sektor, fremgår det også af bogen.

"Private virksomheder spiller en vigtig rolle som medudviklere af nye produkter og teknologier. Men de erfarne innovatører fortæller os også, at nye produkter i sig selv ikke skaber værdi. Værdien opstår først, når de nye løsninger giver mening og bruges i dagligdagen af borgere og medarbejdere. Derfor er samarbejde mellem udviklere og brugere vigtigt," siger han.

Offentlige arbejdspladser er innovative

Håndbogen bygger på helt nye tal fra COI’s Innovationsbarometer og viser, at 80 procent af alle offentlige arbejdspladser har indført mindst én innovation i perioden 2015-2016. En innovation kan være et nyt produkt, en ny service, en ny måde at kommunikere på eller en ny eller væsentligt ændret måde at arbejde på. 30 procent af de innovationer er udført i samspil med en eller flere private virksomheder.

Et eksempel er i Region Hovedstaden, hvor Nordsjællands Hospital i samarbejde med en privat virksomhed har udviklet en app, der forkorter ventetiden for patienter, sikrer langt bedre information og sparer sygeplejerskerne for tid, de bedre kan bruge på andre opgaver.

Grafik: Private virksomheder er både med til at igangsætte, fremme og samarbejde om offentlige innovationer. Det giver bl.a. bedre kvalitet og borgerinddragelse.

Et andet er i Vesthimmerlands Kommune, hvor kommunen i samarbejde med to virksomheder har udviklet en helt ny type skoletoiletter, der både har forbedret hygiejnen og fået andelen af elever, der vasker hænder efter at have været på toilettet, til at stige markant. Den nye toiletløsning har foreløbig spredt sig til tre andre skoler.

Find begge cases inkl. kontaktinfo og endnu flere eksempler i COI’s casesamling her >

Højere kvalitet og bedre borgerinddragelse

Analysechef i COI Ole Bech Lykkebo forklarer, at tallene indikerer, at der – når private virksomheder er med i innovationerne – er større chancer for at opnå øget effektivitet, bedre borgerinddragelse og højere kvalitet:

"Det er sandsynligt, at virksomhedernes kompetencer og teknologier kan være med til at skabe en merværdi, når der samarbejdes om offentlige innovationer. Vi kan ikke bevise en årsagssammenhæng – men det er en meget mulig forklaring," forklarer Ole Bech Lykkebo.

Han forklarer, at selvom innovationssamarbejde er effektfuldt, kan det også have sine udfordringer. Derfor skal man fokusere på dem, de offentlige services i sidste ende retter sig mod:

"Økonomien er oftere en hæmsko, når der skal samarbejdes. Det kan lyde lidt mærkeligt, når nu flere lægger kræfter i arbejdet. Men nogle gange skal indsatsen gøres ét sted i den offentlige sektor, mens frugterne høstes andre steder. Så den hurdle skal overvindes ved at sætte borgerne i centrum for samarbejdet – selvom det ikke altid er let," siger analysechefen.