Masser af indspark og flyvehøjde på de første åbne værksteder

Onsdag den 3. oktober blev de første åbne værksteder afholdt samtidigt i Aalborg og København. Politikernes rolle i offentlig innovation var på programmet. Nu skal der arbejdes videre med outputtet.

Foto: Blandt deltagerne til de første åbne værksteder var både politikere, forskere og embedsfolk fra stat, kommune og region. Her i København.

Foto: Blandt deltagerne til de første åbne værksteder var både politikere, forskere og embedsfolk fra stat, kommune og region. Her i København.

Der blev arbejdet intenst og med masser af energi, da de første åbne værksteder løb af stablen den 3. oktober kl. 13-16 i Aalborg og København.

I alt 75 deltagere var mødt op til den første udgave af formatet, der er helt nyt og bliver afholdt samtidigt flere steder i landet. Blandt deltagerne var både politikere, virksomheder, forskere og embedsfolk fra stat, kommune og region.

De var alle samlet for at arbejde med samme spørgsmål: Hvordan styrker vi politikernes rolle i offentlig innovation?

Digitalt tjek-ind og viden på tværs

I løbet af tre timer skulle deltagerne arbejde med at finde nye svar og indspark, der kan bruges som delelementer til at skabe konkrete løsninger eller modeller, som på et senere tidspunkt bydes ud til test til interesserede.

Det ene åbne værksted blev afholdt hos Videnscenter for Velfærdsteknologi Vest i Aalborg, mens det andet blev afholdt i Innovationshuset i Københavns Kommune.

Undervejs tjekkede de to værksteder ind hos hinanden digitalt, så deltagerne havde mulighed for at inspirere hinandens arbejde og få fornemmelsen af det fælles samtidige arbejde med det samme emne på tværs af landsdelene.

Tilfredse med outputtet

I Aalborg blev der arbejdet med vinklen 'politikernes rolle i velfærdsteknologiske satsninger', mens Københavnerværkstedet arbejdede mere generelt med temaet. Her var fokus 'politikerne som drivkraft i offentlig innovation' med udgangspunkt i to kommuners modeller for politisk lederskab i offentlig innovation.

Lars Carstensen, Furesø

Foto: Lars Carstensen fra Furesø Byråd er en af de politikere, der havde taget en case med på værkstedet.

Lars Carstensen, formand for Innovationsudvalget i Furesø Kommune – der var en af de kommuner, der havde sendt en model for politisk lederskab på værksted – synes, at der er meget at lære af de andre deltagere:

"Det var meget spændende at opleve, at andre sidder med de samme overvejelser og problemstillinger, som vi gør. Som politikere er vi jo nødt til at være meget skarpere på at italesætte vores egen rolle og give håndslag, så vi er enige om, hvad rollen er. Vi fremlagde vores innovationsmodel på værkstedet, og det føles jo altid lidt farligt at lægge noget på kogepladen. Men vi har fået mange gode input. Der er helt sikkert nogle ting, vi skal hjem og justere i modellen – men vi er meget tilfredse med outputtet. Det giver noget godt at kaste den bold op i fællesskab," siger han.

Kvalitet og borgerinddragelse

Også Michael Fenger, medlem af Gentoftes kommunalbestyrelse og næstformand for kommunens tidligere Opgaveudvalg om Innovation, er godt tilfreds med resultatet af dagens arbejde:

"Det var et ambitiøst program, men det var rigtig godt. Vi havde en case med, som vi diskuterede, og der kom nogle rigtig gode input, som også har skubbet til vores tanker. Vi har fået noget sparring på vores udfordringer, og det er altid dejligt at få nogle andres perspektiver på det, så man kan blive skarpere og bedre. Det er vores fokus. Det hjælper at få andres tanker med ind i en proces. Og jeg tror, vi er blevet strammere på det, end vi ellers havde været," siger han.

Når politikernes rolle i offentlig innovation blev valgt som tema, er det bl.a. fordi, at COI's Innovationsbarometer viser, at det giver både højere kvalitet og bedre borgerinddragelse, når politikere sætter strategisk retning for det offentlige innovationsarbejde. Alligevel er det kun hver sjette innovation, som politikerne er med til at igangsætte.

Vi søger alle løsninger

I Aalborg blev der konkret arbejdet med, hvordan man kan styrke politikernes mulighed for at sætte ramme og retning, der bedre håndterer de risici, der følger med den nødvendige øgede innovationsflyvehøjde på det velfærdsteknologiske område.

Foto: Undervejs var der mulighed for at 'tjekke ind' digitalt via et videolink, så man kunne få fornemmelsen af det fælles samtidige arbejde på tværs af landsdelene.

Foto: Undervejs var der mulighed for at 'tjekke ind' digitalt via et videolink, så man kunne få fornemmelsen af det fælles samtidige arbejde på tværs af landsdelene.

Den typisk mere økonomisk dominerede business case blev testet over for idéen om en policy case, der giver rum for ny og kontinuerlig dialog mellem politikere og relevante aktører om investering i og udbytte af velfærdsteknologiske eksperimenter.

Jørgen Rørbæk Henriksen, regionsrådsmedlem for Socialdemokraitet i Region Midtjylland, synes, at sammensætningen af deltagere – og idéen om de åbne, samtidige værksteder – er meget spændende:

"Det er derfor, jeg fik kalenderen til at passe, så jeg kunne komme herud. Vi søger jo alle sammen løsninger, vi kan bruge, og vi har meget, vi kan lære af hinanden. I forhold til velfærdsteknologi har jeg det sådan, at det skal give mening, det vi laver. Både over for medarbejderen – men så sandelig også over for den borger eller bruger, der sidder i den anden ende. Vi skal jo ikke ud at opfinde den dybe tallerken alle sammen. Derfor er det godt at møde nogle andre mennesker på kryds og tværs," siger han.

Høje ambitioner og output

Det var første gang, COI afholdt åbne værksteder flere gange i landet. Nu skal der arbejdes videre med at samle op på de svar og indspark, der blev produceret i løbet af dagen, og konkretisere dem.

Chefkonsulent i COI Lene Krogh Jeppesen er glad for, at konceptet blev taget så godt imod – og forløb efter planen:

"Jeg var enormt spændt på dagen, fordi vi havde høje ambitioner for, hvad vi ville nå på tre timer: At skabe et rum, hvor vi kunne producere noget konkret output om politikernes rolle i offentlig innovation, og ikke alene netværke og have givtig dialog med spændende og kloge mennesker. Og oven i købet skabe en fornemmelse af samtidighed – at vi arbejdede med samme tematik to steder i landet på samme tid. Min umiddelbare mavefornemmelse er, at det er gået over al forventning! Jeg glæder mig nu til sammen med mine kolleger og andre kloge mennesker at finpudse arbejdsformen 'åbne værksteder”', men også til at bearbejde outputtet fra i dag, så andre i landet kan få gavne af værksteds-produktionerne," siger hun.

Foto: Også i Aalborg blev der arbejdet intenst. Her var temaet 'politikernes rolle i velfærdsteknologiske satsninger'.

Foto: Også i Aalborg blev der arbejdet intenst. Her var temaet 'politikernes rolle i velfærdsteknologiske satsninger'.

Aalborg Kommune og Videnscenter for Velfærdsteknologi Vest var medværter for det åbne værksted i Aalborg, mens Gentofte Kommune, Furesø Kommune og Innovationshuset i Københavns Kommune var medværter for det åbne værksted i København.

Se flere billeder fra de åbne værksteder herunder:

Åbent værksted København

Åbne værksteder 2018

Åbent værksted Aalborg

Åbent værksted Aalborg Åbent værksted Aalborg Åbent værksted Aalborg Åbent værksted Aalborg