Udviklingschef: Vi skal blive bedre til videntagning – ikke bare videndeling

Vi skal blive langt bedre til at videntage – og ikke bare videndele, mener Karen Ingerslev, chef for udvikling i Region Midtjylland. Hun efterlyser en større åbenhed for at bruge andres viden frem for at opfinde selv.

Karen Ingerslev, kontorchef i Koncern HR

Foto: Karen Ingerslev er kontorchef i Koncern HR, Udvikling i Region Midtjylland og har blandt andet ansvaret for innovationsområdet.

Vi er gode til at videndele. Det mener Karen Ingerslev, kontorchef i Koncern HR, Udvikling i Region Midtjylland.

Til gengæld er vi ikke gode til at tage andres viden og bruge den selv. Og det er problematisk, mener udviklingschefen:

"Vi taler jo hele tiden om videndeling, og det er vi heldigvis rigtig gode til. Folk stiller sig jo op hele tiden og fortæller om, hvad de laver, og hvad de kan. Den del har vi styr på," siger Karen Ingerslev og fortsætter:

"Det, vi har brug for, er nogen, der tager den viden. Som lader sig inspirere, og som rent faktisk bruger alle de løsninger, andre fortæller om. Det er en kompetence, som er underprioriteret: at tænke, at man ikke behøver at udvikle alt selv, men at man sagtens kan bruge det, som andre har lavet. Det bør vi have mere fokus på," siger hun.

Pris for bedste genbrug

Karen Ingerslev er blandt andet forhenværende innovationschef på Aarhus Universitetshospital og tidligere projektleder for det tværgående projekt Borgerdesign Aarhus. Siden januar 2017 har hun været chef for Koncern HR, Udvikling i Region Midtjylland, hvor hun blandt andet har ansvaret for innovationsområdet.

I Region Midtjylland afholder man hvert år en innovationsdag og uddeler blandt andet Smartprisen, som gives til en medarbejder, et team eller en arbejdsplads i regionen, som har fået øje på, tilpasset og implementeret en løsning opfundet et andet sted.

I år vandt Hospitalsenheden Midt med Cirrose-klinikken, som blev etableret som et udviklingsprojekt i 2016. Inspirationen er hentet fra Bispebjerg Hospital, hvor indførelse af en primært sygeplejerske-drevet Cirrose-klinik har vist positiv effekt på både overlevelse og livskvalitet for patienter med cirrose (skrumpelever).

Brug for mere videntagning

Smartprisen er ét eksempel på et initiativ, der er skabt for at fremdyrke en adfærd, hvor man i lige så høj grad hylder genbrug af andres løsninger som udviklingen af ens egne.

Karen Ingerslev mener, at vi har brug for langt mere fokus på videntagning frem for at fokusere på videndeling:

"Vi bliver nødt til at vende den helt om. Vi har for eksempel lavet mange projekter med ledelse på tværs, og vores oplevelse er, at man taler meget om, hvad man skal kunne for at lede på tværs. Men folk ved allerede godt, hvad der skal til for at lede processer, der rækker ind i andre folks afdelinger. Derimod halter det med at blive bedre i stand til, at andre leder ind i ens eget område," siger Karen Ingerslev.

"På samme måde er det med innovation og udvikling. Der er brug for mere fokus på den kompetence, der handler om at lade sig inspirere af andre og genbruge det – og gøre det til en fast del af kulturen. I stedet for, at man kun oplever ejerskab til noget, man selv har været med til at udvikle," fortsætter hun.

Stor værdi ved at kopiere

Når man genbruger andres innovationer, kan man både spare udviklingsomkostninger, springe blindgyderne over og komme hurtigere frem til effekten.

Og når man deler sine innovationer med andre, kan man bruge andres arbejde med at tilpasse og implementere løsninger til at gøre sin oprindelige løsning endnu bedre. Både til gavn for borgere, virksomheder og økonomien.

For at gøre det nemmere at sprede de gode løsninger og erfaringer har COI udviklet Spredningsguiden – et dialogværktøj, som kan hjælpe offentlige arbejdspladser med at genbruge og dele gode løsninger.

Se en kort introduktion til Spredningsguiden herunder:

66VIYZh8UEs

Video: Se introduktion til Spredningsguiden.