Læringsseminar: Hvordan får vi interne evalueringer bragt mere i spil?

Offentlige organisationer er fortsat udfordrede på at lave interne evalueringer, der kvalificerer de politiske prioriteringer og understøtter den daglige opgaveløsning. Det er fokus på et læringsseminar med Center for Offentlig Innovation.

Sidste år mødte mange op til COI's læringsseminar om spredning og evaluering.

Foto: Sidste år mødte mange op til COI's læringsseminar om spredning og evaluering.

Langt størstedelen af de offentlige innovationer evalueres internt. Det stiller store krav til de offentlige organisationers evalueringskapacitet.

Hvordan spiller forskellige enheder og funktioner sammen om at lave gode evalueringer, som kan danne grundlag for politikernes prioriteringer? Hvad kræver det af viden og kapacitet i de forskellige enheder? Og kan evalueringsarbejdet komme tættere på og måske endda kvalificere den daglige opgaveløsning?

De spørgsmål forsøger COI sammen med Faaborg-Midtfyn Kommune at svare på i læringsseminaret 'Evaluering af Innovation: Vejen til byrådets bundlinjer – og frontlinjen'.

Seminaret er en del af Dansk Evalueringsselskabs årskonference den 13.-15. september 2018. Du kan læse mere om konferencen og tilmelde dig her >

Vigtigt med blik og kapacitet

"At opbygge den interne evalueringskapacitet i praksis er vigtigt. Fra første runde af COI's Innovationsbarometer ved vi, at kun 44 procent af de offentlige innovationer er evaluerede, og at 38 procent internt evaluerede, mens 6 procent er eksternt evaluerede. Derfor er det meget væsentligt, at vi internt i det offentlige har blikket for og kapaciteten til at evaluere innovation. Vi ved også, at flest har fokus på læring til forbedring af indsatsen, mens langt færre har fokus på at dokumentere værdien og for at kunne styre innovationsprocessen undervejs. Det er noget af det, vi kommer til at tale om," siger chefkonsulent i COI Lene Krogh Jeppesen.

Læringsseminaret tager afsæt i Center for Offentlig Innovations viden om evaluering af innovation og praksiserfaringer fra Faaborg-Midtfyn Kommune, hvor kommunalbestyrelsen har udvalgt ti innovative projekter, som administrationen skal evaluere.

Faaborg-Midtfyn Kommune afprøver lige nu et evaluerings- og effektmålingsdesign, som sikrer mere systematisk og løbende evaluering af alle prøvehandlinger, midlertidige projektbevillinger og nye driftstiltag, så de skaber læring på tværs og underbygger beslutningsoplæg til kommunalbestyrelsen.

Hvordan opnår vi det, vi vil?

Og det er vigtigt at have en systematisk tilgang til evaluering, understreger koncerndirektør i Faaborg-Midtfyn Kommune Helle Vibeke Carstensen:

"Vi skal både være bedre til at lave effektmålinger og evalueringer. Og så skal vi altså stadig lære, at evaluering ikke ødelægger innovation men kan styrke innovationsarbejdet. Vi skal ramme den rette fleksibilitet, så det ikke låser vores prøvehandlinger men hjælper os med at finde ud af, hvad der virker bedst. Det handler også om at flytte et mindset til at være mere effektbaseret. Hvordan kan vi forankre den her tænkning i organisationen? Hvordan opnår vi egentligt det her som vi gerne vil opnå? Og hvordan kan vi være sikre på, at vi faktisk opnår det?"

Borgmester i Faaborg-Midtfyn Kommune Hans Stavnsager (S) siger:

"For os som politikere handler det om at åbne et handlingsrum, hvor vi kan prøve nogle ting af – og samtidig finde ud af, hvad der virker. Når vi kan sammenligne værdien af forskellige innovative tiltag, kan vi også på et bedre vidensgrundlag træffe beslutninger om, hvad der skal fortsætte, og hvad der ikke skal fortsætte. Derfor er det vigtigt for os at sætte en ramme, hvor evalueringsarbejdet bliver mere struktureret og systematisk, end vi tidligere har bedt om."

Tilmeldingen er åben nu

Læringsseminaret bliver afholdt torsdag den 13. september 2018.

Fra COI deltager chefkonsulent Lene Krogh Jeppesen innovationskonsulent Lotte Rømer Grove og fra Faaborg-Midtfyn Kommune deltager koncerndirektør Helle Vibeke Carstensen.

Temaet for Dansk Evalueringsselskabs årskonference 2018 er 'Fremtidens evalueringslandskab'. Tilmeldingen er åben nu.

Du kan læse mere om læringsseminaret her >

Du kan læse mere om konferencen og tilmelde dig her >