5 ting vi lærte på Folkemødet

For femte år i træk fra COI en del af Folkemødet, der løb af stablen den 14.-17. juni. Se hvad vi tog med os fra Bornholm her.

COI på Folkemødet

Søndag lukkede og slukkede årets Folkemøde.

Endnu engang var COI en del af mødet. Og endnu engang deltog vi i en række spændende debatter og arrangementer, der i år handlede om alt fra fællesskaber og borgerinddragelse til politikernes rolle i innovation og velfærdsteknologi.

Se hvilke arrangementer COI deltog i her >

Folkemødet giver altid grobund for tanker og refleksioner. De er gode at holde fast i. Her er de fem vigtigste ting, COI tog med sig fra Bornholm i år:

1. Verdensmål og Ledelseskommission som bagtæppe

Folkemødet er altid fyldt med debatter i nær sagt alle retninger. Sådan var det også i år. Og det fungerer! Der var også temaer, der dannede gennemgående bagtæpper til mange af debatterne. Når man, som COI-deltagerne, koncentrerede sig om debatter, der på den ene eller anden måde relaterede sig til samfundsudvikling, velfærdssamfund og den offentlige sektor og dens mange samarbejdspartnere, var der i hvert fald to bagtæpper – eller referencepunkter – som ganske ofte dukkede op og kontekstualiserede debatterne. Ledelseskommissionens udspil 'Borgerne først' var det ene bagtæppe. Hvis det ikke direkte var på dagsordenen til debatterne, blev det ofte aktiveret undervejs. Også FN's Verdensmål var et ofte anvendt orienteringspunkt. Ud over at have sit eget telt dukkede det op i mange debatter. For nogle som noget, man nysgerrigt snusede til – for andre som et organiserende princip for indsatsen. Begge dele faldt meget godt i tråd med en offentlig trend, der har fokus på værdiskabelse, velfærd med mening og borgerne først.

COI deltog i mange forskellige debatter til årets Folkemøde. Her om fællesskaber.

Foto: COI deltog i mange forskellige debatter til årets Folkemøde. Her om fællesskaber.

2. Politikerne på banen

Folkemødet på Bornholm er et folkemøde for alle. Også politikerne. Vi mødte dem ikke kun som 'de landspolitiske' på Folkemødets større scener. Vi mødte dem også i diverse debatter, hvor de sammen med relevante parter og i gensidig øjenhøjde drøftede væsentligheder, tog temperaturen på eller satte spot på nye bud inden for kendte udfordringer som for eksempel unge og sundhed. Og vi mødte dem ikke mindst i debatter om, hvordan politikerne kan støtte, styrke og forstørre en ny måde at 'gøre' samfund på – med fokus på innovation og samskabelse. For eksempel i Samskabelsesteltet eller da Fredericia holdt åbent udvalgsmøde i KL-teltet og havde inviteret politikere fra andre kommuner med ind, mens publikum 'agerede' borgere. COI bidrog også selv, da vi om fredagen sammen med Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK) og Furesø Kommune i KL-teltet havde inviteret til debat om innovation i kommunerne: Hvordan når vi næste niveau? Der er ingen tvivl om, at landets politikere er optagede af at finde nye løsninger sammen med borgere og andre. Og der er ingen tvivl om, at de er optagede af at blive bedre til det. Det er positivt – for politikerne spiller en enorm rolle, hvis offentlig innovation skal lykkes.

3. Ægte samtaler – ikke bare kant

Medierne har lært os at sætte tingene skarpt op: Ja/nej, 5 sekunder og kant. Det afvikler en TV-Avis, men det afvikler også den demokratiske samtale. Folkemødet er det modsatte. Her er det meningen, at man skal lytte, tænke over andres bidrag og justere sine synspunkter. Samtalen var igen et smukt kendetegn for det 8. Folkemøde. Det er jo den måde, vi taler med hinanden på, når vi omgås i det daglige uden for mediernes rampelys. Når politikerne kommer uden for Hovedscenen, involverer de sig også i rigtige samtaler – og de ser ud til at nyde det. Der bliver plads til at se på verden og dens problemer fra flere synsvinkler – der bliver plads til både/og. Sådan er virkeligheden jo. Den er ikke enten/eller. Som innovationsmenneske er det utroligt bekræftende. Innovation har heller ikke svarene på forhånd. Men også her må man vælge en vej, hvor det afgørende er at have taget hensyn til alt det udenom, der skal spille med for at få brugbare løsninger.

4. Mange taler om teknologi og sundhed, men...

Mange debatter handlede om teknologi, digitalisering og sundhedsdata. COI var endda med i en løfterig diskussion om cybersikkerhed på havet. I panelet sad bl.a. Juan Farrè, Group CTO for Force Technology, og Casper Klynge, Danmarks tech-ambassadør ansat i Udenrigsministeriet. Til forskel fra tidligere år er det dog nu ikke længere kun selve teknologien og spørgsmålet om, hvordan og hvor hurtigt, den kan implementeres, der fylder: Til vores store glæde oplevede vi i år, at debatten var præget af en stor modenhed –fra noget, som for nogles vedkommende kan minde om blind teknologi-forelskelse, til en erkendelse af, at det er velfærdsudfordringerne, der skal styre it-udviklingen og ikke omvendt, som blandt andre KL's udviklingsdirektør Arne Eggert udtalte i en debat, som COI også deltog i. Eller endnu bedre: At teknologien og kerneforretningen skal gå hånd og hånd i udviklingen. Det er noget, vi har talt om i flere år, og nu lader det til at være lykkedes mange steder, ikke mindst fordi et stigende antal ledere er blevet digitale.

Folkemødet er kendetegnet ved rigtige samtaler. Det er ikke enten/eller men både/og.

Foto: Folkemødet er kendetegnet ved rigtige samtaler. Det er ikke enten/eller men både/og.

5. Demokratisk medicin

I de første år fik Folkemødet mange kradse ord med på vejen – fra 'elitens skovtur' til 'djøfstortion'. Måske det har skærpet umagen hos både Folkemødets ledelse og mange deltagere for at opnå det modsatte. Med 43.000 deltagere på årets mest besøgte dag er vi helt ude over eliternes møde med sig selv. Realiteten er vel, at netop ved Folkemødet udleves et af kendetegnene i det danske samfund: Den meget lille afstand mellem top og bund, som møder hinanden. Ikke arrangeret og formidlet som indslag i eller på medier, men leveret i kød og blod på asfalten, græsset og sandet i Allinge. Sammen med Folkemødets samtaleform præget af respekt for andres viden og synspunkter leverer de mange deltagere ingredienserne til udvikling af den demokratiske dannelse, der ellers tales om manglen på. Vi vil gerne, vi kan godt – og ved Folkemødet gør vi det. Vi må gøre os umage med at tage dyderne med hjem i det daglige arbejde – og så ses vi næste år til en ny dosis demokratisk dannelse!